Các trường hợp miễn trách nhiệm của Website Xemtailieu.com

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TRÁCH NHIỆM CỦA WEBSITE XEMTAILIEU.COM

  • - Website Xemtailieu.com không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ liên quan đến hoạt động mua bán Tài Liệu giữa Thành Viên và Người Dùng cũng như liên quan đến tranh chấp xảy ra giữa các bên.
  •  
  • - Website Xemtailieu.com không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do sự thiếu hoặc không chính xác của thông tin của Tài Liệu được đăng tải trên website Xemtailieu.com bao gồm những hậu quả trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, hoặc phát sinh từ việc ThànhViên truy cập hoặc sử dụng thông tin của Tài Liệu đó.
  •  
  • - Website Xemtailieu.com không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào về bản quyền, nội dung và/hoặc tính pháp lý của tất cả các nguồn Tài Liệu bao gồm nhưng không giới hạn các Tài Liệu: audio, video, sách, truyện….
  •  
  • - Các sự cố do lỗi kỹ thuật, đường truyền, virus….dẫn đến giao dịch bị lỗi hoặc/và gián đoạn.

 

Lưu ý! Trong trường hợp bạn cho rằng tài liệu đăng trên Xemtailieu.com là của mình thì vui lòng phản hồi về support@xemtailieu.com để chúng tôi tiến hành xác minh và gỡ bỏ hoàn toàn khỏi hệ thống. Xin cảm ơn.