Tài liệu áp dụng phương pháp thăm dò địa chấn để xác định đặc điểm cấu trúc địa chất phục vụ đánh giá tiềm năng dầu khí bể tư chính vũng mây.

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 570 |
  • Lượt tải: 0