Tài liệu CÁC DẠNG CÂU ĐẢO NGỮ TRONG THI ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2480 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn A. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong chương trình tiếng Anh trung học phổ thông (THPT), câu đảo ngữ được bộ GD & ĐT đưa vào giảng dạy một cách có hệ thống ở tất cả 3 khối lớp 10, 11, 12 với học sinh đầu cao như học sinh giỏi và thi đại hoc cao đẳng. Các dạng bài tập thực hành vận dụng về mệnh đề này chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong các phần ngữ pháp; trong cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT; thi tuyển sinh vào khối D hệ Đại học - Cao đẳng; trong các đề thi học sinh giỏi các cấp; trong các đề thi IELTS; TOEFL; TOEIC, v.v... Ngoài ra, việc sử dụng tiếng Anh trong văn nói cũng như viết chẳng hạn như là viết thư; viết đơn; viết văn; trong giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Anh, người học sử dụng các loại câu đảo ngữ này khá nhiều. Như vậy có thể nói đây là điểm ngữ pháp quan trọng trong chương trình tiếng Anh nói chung và chương trình THPT nói riêng. Để hầu hết người học sử dụng thành thạo câu đảo ngữ là điều không phải dễ dàng gì. Vì sao? Muốn vận dụng lý thuyết vào việc làm bài đòi hỏi người học ngoài việc học thuộc lòng mẫu câu theo công thức (Formulas), còn có các "mẹo vặt" để nhớ lâu và vận dụng chính xác khi thực hành. _Kỹ thuật dạy học (teaching techniques) nào là ưu việt và có thể vận dụng tốt vào đối tượng HS Việt Nam theo từng vựng , từng lớp học – nơi mà đa phần các em chưa nắm được cách học tiếng Anh một cách có kết hợp qua 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. Trong một lớp học bình thường chỉ có chừng 30% đến 40% HS nắm được kiến thức gọi là cơ bản về ngữ pháp, về cách phát âm tương đối cơ bản và lượng từ vựng thỏa đáng. Và thực tế có khoảng 40% đến 70%học sinh nắm được kiến thức cơ bản ở dạng có thể chấp nhận được và 30% hầu như mất căn bản từ các lớp học cấp dưới, những học sinh này không biết gì nhiều về ngữ pháp – phát âm – lượng tự vựng mà đặc biệt là động từ bất và hợp quy tắc (Regular and Irregular verbs) các em này thuộc và sử dụng được rất ít ỏi. Vì thế các em có khuynh hướng "forget, indifference or put it aside" bộ môn này luôn. Việc học của các em này thường là không tự giác và không ham thích nếu thầy cô giáo chúng ta không có hướng giải quyết theo chiều hướng tích cực nhằm giúp các em vượt qua khó khăn, trở ngại này. Qua nhiều năm giảng dạy, tìm tòi học hỏi, tham khảo nhiều loại sách, áp dụng nhiều kỹ thuật dạy học khác nhau bản thân tôi mạnh dạn chọn và viết lên SKKN này. Đây chỉ là một vấn đề rất nhỏ trong chương trình Tiếng Anh .Bản thân tôi rất hài lòng với kết quả đạt được qua thực tế kiểm nghiệm trong giảng dạy. Có thể có nhiều đồng nghiệp cho rằng vấn đề này đơn giản hay không khó để tiếp thu. Nhưng các loai câu trong bài viết này được nêu lên trong bài viết này sẽ bổ sung cho các bạn đồng nghiệp có thêm vài ý tưởng hay trong việc dạy điểm ngữ pháp này. Chắc rằng bài viết này vẫn còn có vài chỗ chưa được diễn đạt một cách khái quát và đầy đủ . Hy vọng rằng các đồng nghiệp ủng hộ cho bài viết này. Khổng Ngọc Minh 1 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn II.PHẠM VI ĐỀ TÀI Như các bạn đồng nghiệp biết đấy, muốn nói đúng, viết đúng, làm đúng các bài tập ở dạng câu đảo ngữ người học phải nắm vững các thì (Basic English tenses) và thuộc lòng nhiều động từ hợp quy tắc (Regular verbs) và bất quy tắc (Irregular verbs) có tầng suất xuất hiện cao (High frequency verbs). Trong chương trình THPT hiện hành, điểm ngữ pháp này được phân bố trong các chương Trong các đề thi Tốt nghiệp THPT và thi vào ĐH - CĐ đều có dạng bài tập loại này. Thay vì viết thành câu; viết lại câu thì loại bài tập này được ra dưới dạng Multiple Choice – Trắc nghiệm khách quan. Trong thức tế HS nào có thể viết lại được các loại câu tình huống với dạng này thì các em đó sẽ không gặp khó khăn gì trong việc làm bài tập dạng trắc nghiệm. Trong quá trình trực tiếp giảng dạy môn Tiếng Anh trong trường THPT tôi thấy ngữ pháp đóng vai trò quan trọng và là chìa khoá cho học sinh tiếp cận ngoại ngữ dễ hơn. Ngữ pháp tập hợp các quy tắc làm nền tảng cho ngôn ngữ. Thấy được tầm quan trọng của ngữ pháp, đặc biệt đối với học sinh ôn thi đại học cao đẳng. Trong đó có phần đảo ngữ , theo tôi đây là một trong những phần ngữ pháp quan trọng để sử dụng Tiếng Anh một cách thành thạo , đặc biệt trong văn viết . Nên tôi lựa chọn đề tài : “ CÁC DẠNG CÂU ĐẢO NGỮ TRONG THI ĐẠI HỌC -CAO ĐẲNG” B . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. THUẬT NGỮ “ INVERSION” LÀ GÌ? Thuật ngữ này được bao trùm lên hai hoạt động ngữ pháp hoàn toàn khác nhau. - Sử hình thức như câu hỏi đối với động từ chính. Ví dụ:  Mark has never felt happy.  Never has Mark felt happy  She not only sings well, but she also looks beautiful.  Not only does she sing well, but she also looks beautiful - đảo ngượcvị trí bình thường giữa chủ ngữ và động từ Ví dụ:  World wars have taken twice in his lifetime.  Twice in his lifetime have world wars taken. II. CÁC DẠNG CÂU ĐẢO NGỮ 1. Đảo ngữ với NO và NOT No+ N + auxiliary+S+Verb(inf) Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf) Khổng Ngọc Minh 2 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn Eg: No money shall I lend you from now on = Not any money shall I lend you from now on 2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,..... Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V Eg: Never in mid-summer does it snow Eg: Hardly ever does he speak in the public 3. Đảo ngữ với ONLY Only one only later only in this way only in that way only then + auxiliary+ S+ V only after+ N only by V_ing/ N only when+ clause only with+ N only if+ clause only in adv of time/ place Eg : Only one did i meet her Eg: Only after all gest had gone home could we relax Eg: Only when I understand her did I like her Eg: Only by practising E every day can you speak it fluently 4. Đảo ngữ với các cụm từ có No • In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không. Eg: Under no circumstances should you lend him the money. • On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không Eg: On no accout must this switch be touched. • Only in this way: Chỉ bằng cách này Eg: Only in this way could the problem be solved • In no way: Không sao có thể Eg: In no way could I agree with you. • By no means: Hoàn toàn không By no means does he intend to criticize your idea. • Negative ..., nor + auxiliary + S + V Eg: He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow. 5. No sooner.......... than..... Hardly/ Bearly/ Scarely........ When/ before Eg: No sooner had I arrived home than the telephone rang Eg: Hardly had she put up herumbrella before the rain becam down in torrents 6. Đảo ngữ với Not only....... but......also..... Not only + auxiliary + S + V but.... also.......... Eg: Not only is he good at English but he also draw very well Eg: Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly 7. Đảo ngữ với SO/ such So+ adj/ adv + auxiliary + S+V+ that clause Eg: So dark is it that I can't write Khổng Ngọc Minh 3 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn Eg: So busy am I that I don't have time to look after myself Eg: So difficult was the exam that few student pass it Eg: So attractive is she that many boys run after her “Such + to be + Danh từ +…” EX: • Such is the moment that all greats traverse. 8. So+ adjective+ be+ N+ clause Eg: So intelligent is that she can answer all questions in the interview 9. Đảo ngữ với until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ V Eg: I won't come home till 10 o'clock =Not until/ till o'clock that I will come home = It is not until 10 o'clock that I will come home Eg: I didn't know that I had lost my key till I got home = Not until/ till I got home did I know that I had lost my key 10. Đảo ngữ với No where+ Au+ S+V Eg: No where in the Vietnam is the cenery as beautiful as that in my country Eg: No where do I feel as comfortable as I do at home Eg: No where can you buy the goods as good as those in my country 11. Đảo ngữ với câu điều kiện 11.1. Câu đk loại 1: If clause = should+S+V Eg: Should she come late she wil miss the train should he lend me some money I will buy that house 11.2. Câu đk loại 2:If clause= Were S +to V/ Were+S Eg: If I were you I would work harder =Were I you........ If I knew her I would invite her to the party= Were I to know her........ 11.3. Câu đk loại 3 : If clause = Had+S+PII Eg: If my parents hadn't encouraged me, I would have taken pass exam = Had my parents not encouraged me........... 12. Đảo ngữ với little. Eg: Little does she hear of his brother 13. Negative ..., nor + auxiliary + S + V Eg: He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow 14. Adj + as = although Eg : Although science has accomplished much in this century, there’s still more to be done. à Much as science has accomplished in this century, there’s still more to be done. Although advertisements are different, they share the same purpose. à Different as advertisements are, they share the same purpose. 15. Các trường hợp khác 15.1. Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này. Khổng Ngọc Minh 4 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary) Eg: In front of the museum is a statue. Eg: First came the ambulance, then came the police. ( Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.) 15.2.Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định: Eg: Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen. Eg: Directly in front of them stood a great castle. Eg: On the grass sat an enormous frog. Eg: Along the road came a strange procession. 15.3.Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu: Eg: Not a single word did he say. 15.4. Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ: + Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject. Eg: Away went the runners. Eg: Down fell a dozen of apples... + Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ: Eg: Away they went. Eg: Round and round it flew. + Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up... có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch( núp), hang, lie, sit, stand...) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác. Eg: From the rafters hung strings of onions. Eg: In the doorway stood a man with a gun. Eg: On a perch beside him sat a blue parrot. Eg: Over the wall came a shower of stones. *Lưu ý: 3 ví dụ đầu của các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một VERB-ING mở đầu cho câu và động từ BE đảo lên trên chủ ngữ: Eg: Hanging from the rafters were strings of onion. Eg: Standing in the doorway was a man with a gun. Eg: Sitting on a perch beside him was a blue parrot. III. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP CÂU ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH Khổng Ngọc Minh 5 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn 1. Choose the best answer. a) John promised that ( (1)he would never smoke/ again. b) Not until it was late ( (1)I remembered / shopping. (2) (2) never would he smoke) did I remember) to do the c) At no time ((1)was she fond / (2)she was fond) of going shopping with Jane. d) Only when ( (1)has William finished / begin to play sports. (2) William has finished) work can he e) Hardly had I done my homework ( (1)than/ (2)when) I went out. f) ((1)If should you leave early / (2) Should you leave early ) could you give me a lift? g) Only Maria and Peter ( (1)passed / (2) did they pass) the final examination. h) ((1)So the waves were high / (2) So high were the waves) that swimming was very dangerous last week. i) Only after checking three times ( (1)I was / (2) was I ) certain of the answer. j) No sooner had it stopped raining ( (1)than/ (2)when) the sun came out.  Keys: a. 1. b. 2 c. 1 d. 2 f. 2. g. 1 h. 2 i. 2 j. 1 e. 2 2. Complete each sentence with a suitable word or phrase. a) No sooner b) had we arrived home than our brother phoned us. Little did Detective Dawson realize what she was to discover !. c) Were you to pay the full amount now, there would be a ten per cent discount. d) I supposed, as did most people, that would be retiring at 60. e) Never (rarely ) had so many employees taken sick leave at the same time. f) Should you need anything, could you let me know ? g) Never have/ had the doctors seen a more difficult case. h) Not only did Jean win first prize, but she was also offered a promotion. i) Hardly had he made his speech, when he was interrupted j) Not until I asked a passer-by did I know where I was. k) Scarcely had the plane taken off, when the pilot had to make an emergency. 3. Rewrite each sentence, starting as shown, so that the meaning stays the same. a) It was only when my parents called me did I remember the date of the meeting. Khổng Ngọc Minh 6 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn  Not until my parents called me did I remember the date of the meeting. b) If it hadn’t been for his advice, we would have had an accident.  Had it not been for his advice, we would have had an accident. c) The weather was so bad that our flight had to be delayed.  So bad was the weather that our flight had to be delayed. d) Just after the play started there was a power failure.  Hardly had the play started when there was a power failure. e) The way so much money has been spent to so little purpose must be a record !  Never before has so much money been spent to so little purpose !. f) They mustn’t be allowed to come in on any condition.  On no condition must they be allowed to come in. g) I didn’t realize who he was until later.  Only later did I realize who he was. h) It was only when they told me about it later that I realized what I had missed.  Only when they told me about it later did I realize what I had missed. i) Her mother no longer spends a lot of time doing housework.  No longer does her mother spend a lot of time doing housework. j) We can’t offer a discount for our services on any account.  On no account can we offer a discount for our services. k) There have never been so many beggars on the streets.  Never have there been so many beggars on the streets. 4. Rewrite the following sentences using the given words. Do not alter these words, and so that the meaning stays the same. a) The accused never expressed regret for what he had done. (AT NO TIME)  At no time did the accused express regret for what he had done. b) Three days passed before we arrived at the first island. (NOT UNTIL)  Not until three days passed did we arrive at the first island. c) The money is not to be paid under any circumstances. (NO) Khổng Ngọc Minh 7 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn  Under no circumstances is the money to be paid. d) As soon as the police officer left, the neighbors started shouting at me again. (NO SOONER)  No sooner had the police officer left than the neighbors started shouting at me again. 5. Rewrite each sentence so that it begins with the word underline. a) I have never had such a good holiday.  Never have I had a good holiday. b) Five students came into the room.  Into the room came five students. c) Maria no longer does the washing.  No longer does Maria do the washing. d) Time is all I need.  All I need is time. e) If he had played well, he wouldn’t have lost the match.  Had he played well, he wouldn’t have lost the match. f) The company did not pay me until I had been working with them for over two months.  Not until I had been working with them for over two months did the company pay me. g) I only recognized her father when he came into the light.  Only when her father came into the light did I recognize him. h) I had hardly sat down, when there was another knock at the door.  Hardly had I sat down ,when there was another knock at the door. i) If you should need me, I’ll be in my office all day.  Should you need me, I’ll be in my office all day. IV. CÁC VÍ DỤ VỀ CÂU ĐẢO NGỮ TRONG THI ĐẠI HỌC Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2005 50. She not only passed the exam but also got a prize. (Not only) Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004 47. The Picasso painting was so expensive that nobody could buy it. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng 1 Khổng Ngọc Minh 8 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn 10. We didn't realise how serious the situation was. Đề thi tuyển sinh Cao đẳng 3 8. No sooner had we started the picnic, .............. the rain began pouring down! A. than B. when C. that D. and 23. If the police had found out, I would have been in trouble. Were Đề thi tuyển sinh CĐSP Trà Vinh 41. Woman nowadays no longer depend on their husband. No longer Đề thi tuyển sinh Học viện Ngân hàng – Phân viện TP. Hồ Chí Minh 5. John didn't celebrate until he received the offer of promotion in writing. Not until Đề thi tuyển sinh Học viện quan hệ Quốc tế 2. He never suspected that she was a witch. At no time Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 Question 42: ______ but he also proved himself a good athlete. A. Not only he showed himself a good student B. He did not show himself only a good student C. Not only did he show himself a good student D. A good student not only showed him Đề thi tuyển sinh Đại học năm 2009 Question 9: Not until the end of the 19th century ______ become a scientific discipline. A. plant breeding has B. did plant breeding C. plant breeding had D. has plant breeding Question 28: Had she worked harder last summer, she ______. A. wouldn't have been sacked B. wouldn't have sacked C. wouldn't sack D. wouldn't be sacked Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2009 Question 44: ______ he arrived at the bus stop when the bus came. A. No longer has B. No sooner had C. Not until had D. Hardly had Question 61: Only when you grow up ______ the truth. A. you will know B. you know C. do you know D. will you know Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2008 Câu 71: ______, he would have learned how to read. A. If he has been able to go school as a child B. If he could go to school as a child C. Were he able to go to school as a child D. Had he been able to go to school as a child Đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2008 Câu 23: _______, they would have had what they wanted. Khổng Ngọc Minh 9 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn A. If they arrived at the fair early B. Had they arrived at the fair early C. Unless they arrived at the fair early enough D. Supposing they were arriving at the fair early Đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2007 Câu 12: _______ that she burst into tears. A. Her anger was such B. So angry she was C. She was so anger D. Such her anger was Câu 25: No sooner had she put the telephone down than her boss rang back. A. As soon as her boss rang back, she put down the telephone. B. Scarcely had she put the telephone down when her boss rang back. C. Hardly she had hung up, she rang her boss immediately. D. She had hardly put the telephone down without her boss rang back. Câu 30: Never before ______ as accelerated as they are now during the technological age. A. have historical changes been B. have been historical changes C. historical changes have been D. historical have changes been V. KẾT QUẢ Trong những năm trực tiếp giảng dạy trong nhà trường THPT , tôi đã sử dụng những kinh nghiệm kiến thức trên áp dụng vào việc giảng dạy. Áp dụng cùng với đó là dụng cụ trực quan , giáo án bài giảng, bài tập thuờng xuyên cho học sinh, các câu hỏi gợi mở cũng được đưa vào làm cho học sinh phải suy nghĩ, tôi cũng đã đạt được những hiệu quả nhất định trong công việc giảng dạy , tôi thấy chữa bài tập về câu đảo ngữ vừa giúp các em ôn tập kiến thức ngữ phápvà vừa giúp các em hệ thống lại toàn bộ kiến thức ngữ pháp liên quan đến thì của động từ , động từ ,các loại câu . Thông qua đó học sinh còn có thể ôn tạp cả về từ vựng sâu sắc hơn. Tâm lý thoả mái của học sinh trong giờ học là kết quả của sụ vận dụng. Câu đảo ngữ thực sự là một của ngữ pháp Tiếng Anh không chỉ về mặt ngữ pháp mà còn thông qua giao tiếp. Nó làm cho kĩ năng giao tiếp của người học Tiếng Anh hoàn thiện hơn và yêu thích học môn Tiếng Anh hơn. Với sáng kiến “ các dạng câu đảo ngữ trong thi đại học cao đẳng” tôi cung cấp cho học sinh một vốn kiến thức quan trọng về mặt ngữ pháp để các em có tự tin để tham gia vào kì thi đại học cao đẳng tới. Tôi cãng đề xuất trong tổ chuyên môn cung tham khảo và chia sẻ chuyên đề này để việc dạy dỗ có kết quả cao hơn. Khổng Ngọc Minh 10 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Hiện nay vấnđề dạy ngữ pháp trong trương THPT đang là vấn đề khó khăn đối với giáo viên làm nhiệm vụ ôn thi đại hoc cao- cao đẳng bởi vì phần lớn các em học sinh đều kém phần ngữ pháp do ít luyện tập thường xuyên và khi gặp dạng bài tập tổng hợp thì sẽ bị rối kiến thức đặc biệt là câu đảo ngữ trong tiếng Anh. Để môn ngoại ngữ ngày càng phát huy được tính ưu việt của nó và khẳng định vị thế của nó trong nhà trường phổ thông và xã hội , tôi mạnh dạn đưa ra một vài điểm chú ý sau: _ Phải xây dựng thói quen tự học , tự làm việc , tự ý thức được việc học Tiếng Anh là cần thiết cho bản thân. _ Tuỳ theo đối tượng cụ thể trong quá trình giảng dạy , mỗi thầy cô cần có những biện pháp cụ thể để có thể phù hợp với sức học của học sinh. _Việc xây dựng thói quen nề nếp cho học sinh cần tiến hành đồng bộ ở tất cả các khâu trong quá trình dạy và học: từ khâu rèn cho các em tích luỹ kiến thức ngữ pháp , thói quen tự đọc ,tự ghi chép tư liệu, ghi chép bài giảng một cách sáng tạo. Bên cạnh rèn cho học sinh kỹ năng thảo luận nhóm để trao đổi kiến thức.Đó là con đường ngấn nhất để chiếm lĩnh kiến thức ngữ pháp môn Tiếng Anh. _Giáo viên cần quan tâm , giúp đỡ , và theo dõi các em hết mình trong quá trình giảng dạy môn Tiếng Anh. Tránh trường hợp phó thác nhiệm vụ cho các em và ngay cả khi giao bài tập cho các em thi cũng cần phải kiểm tra và hướng dẫn tận tình. Bởi vì sự tận tình của người thầy chính là liều thuốc tinh thần cho các em. C. PHẦN KẾT LUẬN I. KẾT LUẬN Phương pháp dạy học ngoại ngữ luôn luôn đa dạng mỗi phương pháp hình thức đều có thể phù hợp và thành công ở những mức đọ nhất định. Mặt khác , giáo viên cũng phải thấy được tầm quan trọng, vai trò , và trách nhiệm của mình khi đứng lớp. Câu đảo ngữ là một trong những nội dung quan trọng với người học Tiếng Anh, để hoàn thiện kỹ năng này đòi hỏi rất nhiều thời gian và nỗ lực. Vấn đề đặt ra cho cả thầy và trò trong quá trình học là tìm được phương pháp dạy và luyện kỹ năng viết hiệu quả. Mặt khác có thể nhận thấy rằng mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi và đóng vai trò quan trọng trong việc luyện tập . Lỗi trong quá trình Khổng Ngọc Minh 11 Sáng kiến kinh nghiệm 2013 -2014 – Trường THPT Sáng Sơn học được xem như những bước tích cực, nhờ đó mà học sinh có thêm kinh nghiệm, nhận thức và đạt được những tiến bộ nhất định. Việc tiến hành sáng kiến kinh nghiệm với những mục đích đã được đề cập đã đưa ra một số phương pháp chữa lỗi hiệu quả cho học sinh trong chương trình Tiếng Anh , đặc biệt với học sinh chuẩn bị thi ĐH _ CĐ. Với công tác giảng dạy, tôi thấy sáng kiến này là động lực giúp tôi và đồng nghiệp thêm chủ động sáng tạo trong công việc giảng dạy vì việc dạy kỹ ngữ pháp môn Anh Văn THPT là một việc làm không đơn giản, đòi hỏi nhiều cố gắng tìm tòi và kiên nhẫn. Kết quả không thể nhìn thấy một sớm một chiều mà cần một thời gian tương đối dài. Phạm vi áp dụng sáng kiến này có thể mở rộng với tất cả các đối tượng học sinh học Tiếng Anh các khối lớp vì kỹ năng viết và yêu cầu chữa lỗi đều có trong tất cả các đơn vị bài học trong SGK. II. KIẾN NGHỊ Để thành công trong việc giúp học sinh chữa lỗi trong các bài viết để hoàn thiện kỹ năng viêt, không thể thiếu sự nhiệt tình, lòng yêu nghề và trình độ chuyên môn của giáo viên. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ, động viên, quan tâm chỉ đạo kịp thời của nhà trường và các cấp lãnh đạo. Trong năm học tới tôi có nguyện vọng được thực hiện sáng kiến kinh nghiệm đưa thêm một số tiết luyện kỹ năng cho học sinh có thể nhận thức tốt để hoạt động dạy ngữ pháp thêm phong phú và có chiều sâu. Kết quả học tập của học sinh chính là nỗi niềm trăn trở của mỗi người thầy cô khi đứng lớp bởi vì trình độ chuyên của người giáo viên có tốt hay không phải thông qua các sản phẩm mà người thầy đã đổ tâm trí và sức lực vào đó. Trên đây là tất cả những gì tôi đã làm và đúc rút qua kinh nghiệm giảng dạy của bản thân. Tuy nhiên, đề tài có thể không tránh khỏi những hạn chế cần được bổ sung. Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp để chuyên đề của tôi hoàn thiện hơn! Khổng Ngọc Minh 12
- Xem thêm -