Tài liệu Công nghệ biến tính keo uf (urea formaldehyde) bằng pva (polyvinyl alcohol) dùng để sản xuất ván dán. (study on modification of the urea formaldehyde (uf)

  • Số trang: 149 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 258 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Hệ thống đang quá tải, hoặc tài liệu đã gỡ bỏ...vui lòng truy cập lại sau.