Tài liệu Công nghệ biến tính keo uf (urea formaldehyde) bằng pva (polyvinyl alcohol) dùng để sản xuất ván dán. (study on modification of the urea formaldehyde (uf)

  • Số trang: 149 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 300 |
  • Lượt tải: 0