Tài liệu Công nghệ biến tính keo uf (urea formaldehyde) bằng pva (polyvinyl alcohol) dùng để sản xuất ván dán. (study on modification of the urea formaldehyde (uf) resin by polyvinyl alcohol (pva) for plywood manufacture) tt

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1271 |
  • Lượt tải: 0