Tài liệu Công nghệ biến tính keo uf (urea formaldehyde) bằng pva (polyvinyl alcohol) dùng để sản xuất ván dán. (study on modification of the urea formaldehyde (uf) resin by polyvinyl alcohol (pva) for plywood manufacture) tt

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1096 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Hệ thống đang quá tải, hoặc tài liệu đã gỡ bỏ...vui lòng truy cập lại sau.