Tài liệu Đánh giá đặc điểm nông sinh học và so sánh trình tự gen ltp của một số dòng đậu xanh có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 220 |
  • Lượt tải: 0