Tài liệu đánh giá hiện trạng môi trường khu vực khai thác, tuyển quặng bauxit và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại thị trấn lộc thắng, huyện bảo lâm, tỉnh lâm đồng.

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 628 |
  • Lượt tải: 0