Tài liệu Đánh giá khả năng phối hợp enzym alcalase và pepsin để khử protein cho đầu tôm trong quá trình sản xuất chitin

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0