Tài liệu Đánh giá khả năng sử dụng enzym pepsin để khử protein cho đầu tôm trong quá trình sản xuất chitin

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 235 |
  • Lượt tải: 0