Tài liệu Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thị xã phú thọ tỉnh phú thọ

  • Số trang: 144 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0