Tài liệu Độc chất học (Dùng cho đào tạo Dược sĩ đại học) - Trần Thanh Nhãn, 2013

  • Số trang: 141 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 10179 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

LỜI GIỚI THIỆU LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chương 1: Đại cương về độc chất Chương 2: Các phương pháp phân tích chất độc Chương 3: Các chất độc khí Chương 4: Các chất độc vô cơ Chương 5: Các chất hữu cơ phân lập bằng phương pháp cất kéo theo hơi nước Chương 6: Acid barbituric và các Barbiturat Chương 7: Các chất độc hữu cơ phân lập bằng cách chiết ở môi trường kiềm Chương 8: Thuốc bảo vệ thực vật ĐÁP ÁN TỰ LƯỢNG GIÁ TÀI LIỆU THAM KHẢO