Tài liệu Giao an buoi 2 lop 3 tuan 15 theo chuyen de day hoc buoi 2 moi

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1167 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Giáo án lớp 3 chiều TUẦN 16 Thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 2015 LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP: TỪ NGỮ VỀ CÁC DÂN TỘC. SO SÁNH. I. Yêu cầu cần đạt: - Rèn kĩ năng nhận biết, mở rộng vốn từ ngữ về các dân tộc. Xác định được những sự vật nào có thể so sánh với nhau. Điền được từ ngữ thích hợp vào câu có hình ảnh so sánh. - Phần thi cá nhân 1, 2 . Phân thi chung sức bài 3, bài 4. II. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động thực hành: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 1: (15) Làm cá nhân 1. Viết tên 5 dân tộc thiểu số ở nước ta. 2. Trong những sự vật dưới đây, những sự vật nào có thể đem so sánh với nhau? Tấm thảm vàng, cái ô, đồng lúa chín, cái quạt nan, lá bàng, mặt trăng, cái nấm, chiếc đĩa bạc. + Việc 1: HS làm việc cá nhân. + Việc 2: Chấm bài của nhau. + Việc 2: Nhóm trưởng chấm. + Việc 3: Báo cáo. + Việc 4: Đối chiếu kết quả - Kết luận, chữa bài Đáp án bài 2: Tấm thảm vàng - đồng lúa chín. Cái quạt nan – lá bàng. Cái ô - cái nấm. Chiếc đĩa bạc – mặt trăng. Hoạt động 2: (15p) Phần chung sức 3. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: Khắp ……………. Tây Nguyên không lúc nào vắng tiếng đàn tơ-rưng. Tiếng đàn tơ-rưng rộn rã suốt ngày đêm trong ……………….., ngoài …………….. đã biến Tây Nguyên thành rừng đàn, suối nhạc. (nương rẫy, núi rừng, buôn làng) 4. Điền tiếp vào chỗ chấm để tạo thành câu có hình ảnh so sánh. a. Giờ ra chơi, sân trường ồn áo như………. 1 Giáo án lớp 3 chiều b. Những nhánh liễu buông rủ mềm mại như…………. c. Trưa hè, mạt hồ sáng loá như ………. + Việc 1: HS thảo luận làm bài. + Việc 2: Các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình. Ban giám khảo lên đối chiếu kết quả và chấm, chữa bài. + Việc 3: Nhận xét tìm ra nhóm xuất sắc + Việc 4: Tuyên dương B. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà tìm hiểu thêm về các dân tộc thiểu số ở nước ta. *************************************** THỦ CÔNG CẮT, DÁN CHỮ E I. Yêu cầu cần đạt: - Bết cách kẻ, cắt, dán chữ E. - Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ E. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. II. GV chuẩn bị: Mẫu chữ E cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V. III. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động cơ bản: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 : - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. 1. Quan sát và nhận xét. + Việc 1:- GV cho HS quan sát mẫu chữ V đã dán và đặt các câu hỏi định hướng. + Việc 2:- HS quan sát, nhận xét về cấu tạo chữ E ? ( chiều rộng, độ cao,....) - GV gấp đôi mẫu chữ E cho HS quan sát và nêu nhận xét - KL:Muốn cắt chữ E ta chỉ cần kẻ rồi gấp lại theo chiều dọc và cắt theo nét vẽ + Việc 3: Liên hệ thực tế và nêu ý nghĩa của việc cắt, dán chữ. 2. Tìm hiểu cách gấp cắt dán chữ E 2 Giáo án lớp 3 chiều + Việc 1: Cá nhân tự quan sát tranh trong vở THTC nêu quy trình. + Việc 2: Trao đổi với bạn về quy trình. + Việc 3: Nhóm trưởng (hoặc một bạn được phân công) điều hành thảo luận: Từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung, thống nhất kết quả. + Việc 4: - Các nhóm báo cáo. - GV nhận xét, thống nhất quy trình. + Bước 1: Kẻ chữ E Kẻ, cắt 1 hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô, sau đó đánh dấu hình chữ E vào 1hình chữ nhật rồi kẻ chữ theo các điểm đã đánh dấu. + Bước 2: Cắt chữ E: Gấp đôi HCN theo chiều ngang, mă ăt kẻ ô ra ngoài. Cắt theo đường kẻ nửa chữ E + Bước 3: Dán chữ E. Kẻ 1 đường chuẩn, đặt ướm chữ vào cho cân đối rồi dán. B. Hoạt động thực hành: 1. HS thực hành cắt dán chữ E + Việc 1: Tổ chức cho HS thực hành + Việc 2:Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng. 2. Nhâ nă xét đánh giá + Việc 1: GV tổ chức cho các nhóm trưng bày, nhâ nă xét sản phẩm: Cách cắt chữ: Đều, thẳng... Dán chữ: Phẳng, đều, ngay ngắn... + Việc 2: GV nhâ ăn xét, đánh giá 3. GV dă nă dò HS chuẩn bị cho tiết học sau C. Hoạt đô ông ứng dụng: - Trang trí sản phẩm tại góc học tâ ăp - Tâ pă kẻ, cắt, dán chữ theo ý thích. *************************************** LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG I. Yêu cầu cần đạt: - Cñng cè kü n¨ng nhân, chia số có ba chữ số cho sè cã mét ch÷ sè vµ luyÖn tËp vÒ gi¶i to¸n. - Yêu cầu HS cả lớp làm được bài 1, 2(phần thi cá nhân), 3 phần thi chung sức; HS năng khiếu làm thêm bài 4. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: 3 Giáo án lớp 3 chiều A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Thực hành: 25p Hoạt động 1: (15) Làm cá nhân Bµi 1: Đặt tính rồi tính. 543 x 4, 230 x 4 747 : 3 Bµi 2: Tìm X: a. X : 7 = 142 b. X x 9 = 927 + Việc 1: HS làm việc cá nhân. + Việc 2: Chấm bài của nhau. + Việc 2: Nhóm trưởng chấm. + Việc 3: Báo cáo. + Việc 4: Đối chiếu kết quả - Kết luận, chữa bài + Việc 5: - Tìm ra nhà toán học nhí. Hoạt động 2: (15p) Phần chung sức 956 : 6 Bài 3: Một đàn vịt có 84 con, trong đó có ¼ là vịt trống. Hỏi đàn vịt có bao nhiêu con vịt mái? Bµi 4: : Mẹ có 5 đĩa quýt, mỗi đĩa có 12 quả quýt. Mẹ biếu bà ½ số quýt đó. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả quýt? + Việc 1: HS thảo luận làm bài. + Việc 2: Các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình. Ban giám khảolên đối chiếu kết quả và chấm, chữa bài. + Việc 3: Nhận xét tìm ra nhóm xuất sắc + Việc 4: Tuyên dương Đáp án: B. Hoạt động ứng dụng: 1. Mẹ có 139 quả cam. Mẹ chia thành các đĩa, mỗi đĩa 8 quả cam. Hỏi mẹ chia được mấy đĩa như thế và còn thừa mấy quả cam? 2. học thuộc các bảng nhân, bảng chia đã học. ********************************** 4 Giáo án lớp 3 chiều Thứ sáu ngày 25 tháng 12 năm 2015 TỰ HỌC HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC I. Mục tiêu: - Học sinh tự hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa hoàn thành. - Tự luyện tập phần kiến thức, kĩ năng chưa tốt. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Học sinh tự ôn luyện: 25’ - GV yêu cầu HS tự kiểm tra xem mình chưa hoàn thành bài nào, môn nào? - GV theo dõi, định hướng và chia nhóm cho HS hoạt động. * Nhóm 1: Toán: - Tự luyện tính giá trị biểu thức. + Việc 1: HS nêu lại cách tính giá thị biểu thức. + Việc 2: Làm các bài tập chưa hoàn thành. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. * Nhóm 2: Tiếng việt: - HS tự luyện về từ ngữ về thành thị, nông thôn, dấu phẩy; kể chuyện. - Luyện viết, luyện đọc. + Việc 1: - HS tự hoàn thành các nội dung đã chọn. + Việc 2: - HS trao đổi với bạn. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. *Nhóm 3: Các môn học khác: HS tự hoàn thành các nội dung chưa hoàn thành của các môn học khác trong tuần. B. Hoạt động ứng dụng: . Luyện học thuộc các bảng nhân, chia đã học. Tự hoàn thành các nội dung học tập của các môn học. 5 Giáo án lớp 3 chiều Tự học HỌC SINH TỰ ÔN LUYỆN: TOÁN, TIẾNG VIỆT, ÂM NHẠC I.Môc tiªu: Toán: - Em ôn lại các kiến thức đã học. Tiếng việt: - Luyện đọc lại các bài đã học từ tuần 1 đến tuần 8 . Âm nhạc: Em tự ôn bài hát: Đếm sao . II.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A.Ho¹t ®éng thùc hµnh 1 - Khởi động: - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng - HS ghi mục bài vào vở. - GV nêu mục tiêu bài học. 2. Hoạt động 1: (Cả lớp) GV định hướng cho HS học tập theo nhu cầu của mình 3. Hoạt động 2: HS hoạt động a. Nhóm 1: Toán: (Cá nhân) 1: Đặt tính rồi tính: 34 x 4 = 89 x 5 = 42: 6 = 77 : 7 = 57 : 7 = 67 x 7= 45 x 6= 63 :7 = 84 : 7 = 93 : 7 = 2: Tính: a.21 : 7 x 7 b.85 - 49 : 7 c. 49 : 7 + 62 3: C« gi¸o cã mét sè quyÓn vë, c« gi¸o cho 7 HS giái, mçi b¹n 5 quyÓn vë vµ cßn thõa 3 quyÓn. Hái c« gi¸o cã tÊt c¶ bµo nhiªu quyÓn vë ? -HS làm bài cá nhân -Báo cáo với GV b. Nhóm 2: Tiếng việt: :(nhóm) - Cho học sinh đọc nhẩm lại các bài tập đọc đã ọc từ tuần 1 đến tuần 8 . - HS đọc và trả lời. -Báo cáo với GV c.Nhóm 3: Âm nhạc (cá nhân) - HS tự ôn bài hát Gà gáy. - GV theo giõi giúp đỡ HS còn lúng túng. -Báo cáo với GV. - GV nhận xét, tuyên dương bạn có ý thức tự học tốt. B:Hoạt động ứng dụng Về nhà làm thêm các bài tập ở VBT TOÁN. 6 Giáo án lớp 3 chiều *************************************** Hoạt động ngoài giờ lên lớp BÀI 2: KỸ NĂNG ĐI BỘ QUA ĐƯỜNG AN TOÀN I .Mục tiêu 1. Kiến thức : - Biết các đặc điểm an toàn , kém an toàn của đường giao thông. 2. Kĩ năng : - Biết chọn nơi qua đường an toàn . - Biết xử lí khi đi bộ trên đường gặp tình huống không an toàn . 3. Thái độ - Chấp hành những qui định của luật GTĐB. II - Chuẩn bị: - Phiếu giao việc - Năm bức tranh trong sách. . III - Hoạt động dạy học: *Khởi động: 5p - Cả lớp hat một bài về An toàn giao thong - GV giới thiệu bài mới: Kỹ năng đi bộ qua đường an toàn A - Hoạt động cơ bản: Hoạt động 1:Đi bộ an toàn trên đường (Hoạt động cả lớp) -GV kiểm tra HS : Để đi bộ được an toàn , em phải đi trên đường nào và đi như thế nào ? - Đi bộ trên lề đường . - Đi với người lớn và nắm tay người lớn . Hoạt động 2: Qua đường an toàn (Hoạt động nhóm) - Muốn qua đường an toàn phải tránh những điều gì ? GV rút ra kết luận những điều cần tránh : . Không qua đường ở giữa đoạn đường , nơi nhiều xe đi lại . .Không qua đường ở gần xe ô tô đang đỗ hoặc ngay sau khi vừ xuống xe. .Không qua đường ở nơi đường dốc , ở sát đầu dốc , ở sát đầu cầu, đường có khúc quanh có vật cản che tầm nhìn của xe dâng đi tới . B - Hoạt động ứng dụng: - Thực hiện tốt ATGT khi đi qua đường bộ. *************************************** Thứ 5 ngày 6 tháng 11 năm 2014 Luyện tiếng việt 7 Giáo án lớp 3 chiều LuyÖn h×nh ¶nh so s¸nh- DÊu phÈy - c©u Ai lµ g×? I.Môc tiªu: - Cñng cè cho HS vÒ h×nh ¶nh so s¸nh ®Ó hoµn thiÖn bµi tËp 1. - HS ®iÒn ®óng dÊu phÈy vµo bµi tËp 2. - HS ®Ët ®îc c©u hái cho bé phËn in ®Ëm . II §å dïng : Vë bµi tËp thùc hµnh TiÕng viÖt vµ To¸n 3 III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A. Hoạt động thực hành 1. Khởi động: GV giới thiệu bài và ghi đầu bài. - HS ghi mục bài vào vở - GV nêu mục tiêu bài học 2. Hoạt động 1: (nhóm) a §èi víi HS hoàn thành Bµi1: HS nªu y/c bµi tËp ( §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ®Ó t¹o h×nh ¶nh so s¸nh) - HS th¶o luËn nhãm ®«i- Chän tõ cho s½n thÝch hîp ®Ó ®iÒn - HS nªu kÕt qu¶ HS kh¸c –nhËn xÐt GV kÕt luËn- Thø tù ®iÒn a) h¹t ngäc- qu¶ ít mì b) nh÷ng chiÕc tai nhá c) mét hå níc mªnh m«ng mµu vµng chãi 2. Hoạt động 2: (cá nhân) Bµi2: HS nªu y/c(§iÒn dÊu phÈy vµo chç thÝch hîp trong nh÷ng c©u in nghiªng) - HS lµm viÖc c¸ nh©n - Gv gäi ®¹i diÖn mét sè em nªu kÕt qu¶. - Gv chèt lêi gi¶i ®óng. Con nµo còng tù cho lµ m×nh ®Ñp, m×nh giái, m×nh g¸y rÊt khoÎ, m×nh ®¸ng lµm vua. Con gµ chiÕn th¾ng, nh¶y lªn hµng rµo,vç c¸nh cÊt tiÕng g¸y “ß..ã..o ” ®Çy h·nh diÖn , khiÕn mét con chim ng bay qua ®Êy chó ý. Bµi3: HS nªu y/c bµi tËp:(§Æt c©u hái cho bé phËn in ®Ëm) HS suy nghÜ vµ lµm bµi C©y hoa phîng lµ c©y g×? Hai chó gµ trèng lµ g×? Con g× lµ loµi chim ¨n thÞt? b. §èi víi HS chưa hoàn thành Hoàn thàn bài 1,2. c. §èi víi HS năng khiếu Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trªn vµ lµm thªm Bµi 4: G¹ch mét g¹ch díi bé phËn tr¶ lêi c©u hái Ai ? hai g¹ch díi bé phËn tr¶ lêi c©u hái lµ g×? ( cá nhân) a Bè em lµ c«ng nh©n. b Anh trai em lµ häc sinh líp 8A. c Hïng vµ Nam lµ häc sinh líp 3C. d N¨m nay Em lµ häc sinh líp 3. e Bän Ph¸p lµ lò x©m l¨ng. HS lµm bµi c¸ nh©n Nèi tiÕp nªu kÕt qu¶ GV cïng HS ch÷a bµi B - Hoạt động ứng dụng: Về nhà đặt câu Ai là gì? cho người thân nghe . 8 Giáo án lớp 3 chiều ********************************** Luyện toán LuyÖn b¶ng ®¬n vÞ ®o dé dµi I.Môc tiªu: II §å dïng : Vë bµi tËp thùc hµnh TiÕng viÖt vµ To¸n 3 III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A.Ho¹t ®éng thùc hµnh 1 - Khởi động: (cả lớp) - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng - HS ghi mục bài vào vở. - GV nêu mục tiêu bài học. 2.Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng c¸ nh©n a §èi víi HS hoàn thành Bµi1: HS nªu y/c bµi tËp (ViÕt sè thÝch hîp vµo chç trèng) HS lµm bµi vµo vë GV theo dâi. GV lu ý cho hs : Hai ®¬n vÞ liÒn kÒ th× h¬n kÐm nhau 10 lÇn Ch÷a bµi nhËn xÐt 2.Ho¹t ®éng 2: Ho¹t ®éng c¸ nh©n Bµi2:HS nªu y/c (ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng) GV híng dÉn mÉu 1 bµi ch¼ng h¹n: 6m 8cm= 608cm Tîng tù hs lµm phÇn cßn l¹i. GV lu ý cho HS :c¸ch ®æi 3.Ho¹t ®éng 3: Ho¹t ®éng c¸ nh©n Bµi 3: HS ®äc ®Ò ( TÝnh) HS lµm bµi c¸ nh©n §æi chÐo vë kiÓm tra kÕt qu¶ a) 53dam + 31 dam = 84 dam b) 85 dam – 46 dam =39 dam 37 hm + 28 hm = 65 hm 68 hm - 37 hm = 31 hm c) 46 cm x 5 = 230 cm d) 66dam : 6 = 11 dam 26 hm x 4 = 104 hm 80 dam : 8 = 10 dam b. §èi víi HS chưa hoàn thành Hoàn thàn bài 1,2,3. c. §èi víi HS năng khiếu Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trªn vµ lµm thªm Hoµn thµnh c¸c bµi tËp trªn vµ lµm thªm Bµi 4: HS ®äc ®Ò tù lµm bµi Nªu kÕt qu¶ HS kh¸c nhËn xÐt – GV kÕt luËn Bµi5: HS nªu y/c (§è vui) HS tù hoµn thiÖn bµi.GV theo dâi kiÓm tra. Bµi 6 : TÝnh nhanh a)42+9+42 b)48x12- 48 x2 c)7+7+...+7+20 x7 d)64x6+6 +6+......+6+6 80 sè 30 sè GV híng dÉn c¸ch lµm 9 HS lµm bµi c¸ nh©n ch÷a bµi nhËn xÐt a) 42+9+42=42x(9+1)=42x10=420 b)48x12- 48x2=48x(12-2)= 48x10=480 c)7+7+......+7=20x7=7x80 +20x7=7x(80+20)=700 80sè d)64x6+6+6+...+6+6 =64x6+6x30= 384+6x30=384+180=564 30 sè Giáo án lớp 3 chiều B:Hoạt động ứng dụng Về nhà làm thêm các bài tập ở VBT TOÁN. ********************************** Gi¸o dôc kü n¨ng sèng BÀI 4 :TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET(tiết 1) I. Mục tiêu: - biÕt cách t×m th«ng tin cÇn thiÕt vµ bæ Ých trªn Google mét c¸ch hiÖu qu¶. - BiÕt c¸ch t¶i tµi liÖu häc tËp khi cÇn thiÕt. II. §å dïng d¹y häc. - Vở thực hành kỹ năng sống, phiếu học tập III. Ho¹t ®éng d¹y häc: A - Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: (5p) Khởi động - Cả lớp hát một bài - GV giới thiệu bài học - HS đọc mục bài và ghi vào vở - GV nêu mục tiêu bài học 2. Hoạt động 2: ( 30p) C¸ch t×m kiÕm: (Hoạt động cặp) a.Các dạng tìm kiếm: Cả lớp thảo luận theo nhóm đôi: - Lâu nay bạn lên Google để làm gì? - Bạn có thể tìm thấy gì trên Google? HS trình bày theo nhóm, lớp nhận xét GV kết luận một số ý: Các dạng tìm kiếm trên Google: Văn bản, ảnh, vidio, audio b. Cách tìm thông tin trên Google: - Yêu cầu HS làm bài tập cá nhân: Đánh số thứ tự đển sắp xếp các bước hợp lí cho việc tra cứu trên Google: + Tra từ khóa (3) + Đánh địa chỉ: Google.com (2) + Đọc nhanh (4) + Tìm trang web (1) 10 Giáo án lớp 3 chiều - Yêu cầu Hs thực hành phần bài tập - HS trình bày kết quả bài làm. GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: như ghi trong ?( ) - GV cho HS xem, đọc kĩ phần hướng dẫn ở VBT. HS đọc lại nhiều lần phần hương dẫn - HS nhắc lại các bước thưch hiện tìm kiếm thông tin trên Google HS nhắc lại các bước thưch hiện tìm kiếm thông tin trên Google. - GV nhận xét giờ học B - Hoạt động ứng dụng: Về nhà nhờ người thân giúp đỡ cách tìm kiếm trên internet. ********************************** Bµi 3 : Ứng xö n¬i c«ng céng (TiẾT2) I - Mục tiêu: - Ứng xử lịch sự nơi công cộng. - Có thói quen giữ vệ sinh nơi công cộng. - Có thói quen chào hỏi khi gặp người quen, thân. II - Đồ dùng: - Vở thực hành kỹ năng sống, phiếu học tập III - Hoạt động dạy học: A - Hoạt động thực hành: 1. Hoạt động 1: (5p) Khởi động - Cả lớp hát một bài - Gv giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng - HS đọc mục bài rồi viết vào vở. - GV đọc mục tiêu. 2. Hoạt động 2: (30p) Nguyªn tắc ứng xử chung: 11 Giáo án lớp 3 chiều a.Thực hiện nội quy chung: - Gọi 1 HS đọc yêu cầu BT - Cả lớp theo dõi. Thảo luận theo nhóm đôi: - Nội quy là gì? - Vì sao cần thực hiện theo nội quy chung? HS trả lời, GV nhận xét KL: Nội quy là những quy chế nội bộ mà mọi người cần phải tuân theo thực hiện…. - Yêu cầu HS làm bài tập1, 2 cá nhân. Yêu cầu Hs thực hành phần bài tập - HS trình bày đáp án mình chọn. GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: b.Ứng xử khi gặp người quen: - Yêu cầu HS làm bài tập1: Khi đi chơi nếu gặp người quen thì em sẽ làm gì? HS làm bài cá nhân. Yêu cầu Hs thực hành phần bài tập - HS trình bày đáp án mình chọn. GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: GV KL: Chào hỏi khi gặp người quen, người thân là một phép lịch cơ bản. Em hãy luôn thể hiện mình là người lịch sự. - Cả lớp HS hát bài hát: Trái đất này là của chúng mình Nhận xét tiết học. B - Hoạt động ứng dụng: - Thực hành vứt rác đúng nơi quy định - Thực hành chào hỏi bố mẹ… LuyÖn b¶ng nh©n 7 I.Môc tiªu: - Cñng cè cho hs b¶ng nh©n 7 .C¸ch thùc hiÖn biÓu thøc. - HS vËn dông gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. II.Ho¹t ®éng d¹y häc: A.Ho¹t ®éng thùc hµnh 1 - Khởi động: (cả lớp) - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng - HS ghi mục bài vào vở. 12 Giáo án lớp 3 chiều - GV nêu mục tiêu bài học. 2.Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng c¸ nh©n a. §èi víi HS c¶ líp Bµi1: HS đọc y/c bµi tËp (ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm) HS lµm bµi vµo vë GV theo dâi. GV lu ý cho hs : 0 x7 = 0 7 x 0 = 0 ( Sè nµo nh©n víi 0 còng b»ng 0; 0 nh©n víi sè nµo còng b»ng 0). Báo cáo GV nhận xét Bµi2:HS nªu y/c (TÝnh) GV híng dÉn mÉu 1 bµi ch¼ng h¹n: 7 x 8 + 25 = 56 + 25 = 81 Tîng tù hs lµm phÇn cßn l¹i. Bµi 4: HS ®äc ®Ò to¸n: GV hái bµi to¸n cho biÕt g×? CÇn t×m g×? HS gi¶i bµi to¸n vµo vë. Ch¼ng h¹n: Sè häc sinh n÷ cã trong dµn ®ång ca lµ: 7 x 2 = 14 (häc sinh) §¸p sè : 14 häc sinh b. §èi víi HS Yếu: Hoàn thành bài 1,2,3 c. §èi víi HS kh¸ giái : Hoµn thµnh thªm bµi sau Bµi5: HS nªu y/c ( ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng theo mÉu) HS khai th¸c mÉu . HS tù hoµn thiÖn bµi.GV theo dâi kiÓm tra. Bµi6:TÝnh nhanh a)42 x 9 + 42 b)7 + 7 + .....+ 7 + 20 x 7 c) 64 x 6 + 6 + 6 + ...+ 6 80 sè 30 sè HS lµm bµi c¸ nh©n- Gäi HS ch÷a bµi a) 42 x 9 + 42 b)7 + 7 + .....+ 7 + 20 x 7 c) 64 x 6 + 6 + 6 + ...+ 6 80 sè 30 sè = 42 x(9 +1) = 7 x 80 + 20 x 7 = 64 x 6 + 6 x 30 = 42 x 10 = 560 + 140 = 384 + 180 = 420 = 700 = 564 *GV nhËn xÐt chung giê häc. B. Ho¹t ®éng øng dông: GV vµ HS hÖ thèng bµi häc. Dặn HS về đọc bảng nhân 7 cho người thân nghe *************************************** Gi¸o dôc kü n¨ng sèng Bµi 3 : Ứng xö n¬i c«ng céng (TiẾT1) I - Mục tiêu: - Ứng xử lịch sự nơi công cộng. - Có thói quen giữ vệ sinh nơi công cộng. II. §å dïng d¹y häc. - Vở thực hành kỹ năng sống, phiếu học tập III. Ho¹t ®éng d¹y häc: 13 Giáo án lớp 3 chiều A. Hoạt động cơ bản: 1. Hoạt động 1: (5p) Khởi động - Cả lớp hát một bài - Gv giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng - HS đọc mục bài rồi viết vào vở. - GV đọc mục tiêu. 2. Hoạt động 2: (15p) Giữ gìn không gian sạch đẹp. a. Bỏ rác đúng quy định: - Gọi 1 HS đọc truyện: Tâm sự của thùng rác - Cả lớp theo dõi. Thảo luận theo nhóm đôi: Vì sao chúng ta cần thùng rác? - Yêu cầu HS làm bài tập1, 2 cá nhân. Yêu cầu Hs thực hành phần bài tập - HS trình bày đáp án mình chọn. GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: =>Các ý chọn ở bài 1 là: Bỏ rác vào thùng => Các ý chọn ở bài 2 là: Tất cả các ý trong bài tập GV KL: Em cần vớt rác đúng nơi quy định để đảm bảo sức khỏe, môi trường sống và thể hiện mình là người có văn hóa.….. b. Bảo vệ cây xanh: - Yêu cầu HS làm bài tập1, 2 cá nhân. Yêu cầu Hs thực hành phần bài tập - HS trình bày đáp án mình chọn. - GV cùng cả lớp nhận xét, kết luận: 3. Hoạt động 3: (15p) Làm bài tập. Bài 1: Cây xanh giúp gì cho cuộc sống của chúng ta? HS tự làm Bài 2: Hành động nào sau đây là bảo vệ cây xanh? Bẻ cành, trồng cây, hái hoa, ngắm hoa, dẫm lên cỏ, tưới cây => Các ý chọn ở bài 2 là: trồng cây, tưới cây GV KL: Cây xanh cung cấp cho chúng ta khí ô xi.….. - HS hát bài hát: Trái đất này là của chúng mình - Nhận xét tiết học. B - Hoạt động ứng dụng: - Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và bảo vệ cây xanh. *************************************** LUYỆN ĐỌC ,VIẾT BÀI THƠ :TIẾNG RU I. Môc tiªu: -Em đọc thuộc bài thơ :Tiếng ru. -Em viết được bài thơ :Tiếng ru vào vở II. Đồ dùng dạy - học: 14 Giáo án lớp 3 chiều Bảng phụ. III. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động thực hành 1. Khởi động: GV giới thiệu bài và ghi đầu bài. - HS ghi mục bài vào vở - GV nêu mục tiêu bài học 2. Hoạt động 1: Đọc bài thơ ( nhóm) - HS trung b×nh vµ yÕu đọc được bài đúng, trôi chảy. - HS kh¸ giái đọc được bài đúng, trôi chảy, diễn cảm. Nhóm trưởng điều hành Các thành viên luyện đọc bài: + Nối tiếp đoạn theo nhóm. GV theo dõi giúp HS yếu đọc bài + Thi đọc giữa các nhóm, thi đọc diễn cảm. -HS đọc thuộc bài thơ trước lớp. -HS nhận xét –GV kết luận. 3. Hoạt động 2 Viết bài thơ vào vở ( cá nhân) - HS trung b×nh vµ yÕu viết được bài đúng, trình bày sạch sẽ. - HS kh¸ giái viết được bài đúng, đẹp. Nhóm trưởng điều hành Các thành viên viết bài vào vở Báo cáo –GV kiểm tra nhận xét B - Hoạt động ứng dụng: - Dặn về nhà luyện đọc , viết thêm để ngày càng tiến bộ *************************************** Luyện toán LuyÖn tËp chung I.Môc tiªu: - Cñng cè cho hs b¶ng nh©n chia 7 .Cñng cè cho hs gÊp vµ gi¶m mét sè lªn nhiÒu lÇn vµ bít ®i mét sè ®¬n vÞ. - T×m thµnh phÇn cha biÕt. - VËn dông gi¶i to¸n ®é dµi ®o¹n th¼ng. t×m mét trong c¸c phÇn b»ng nhau cña mét sè. II §å dïng : Vë bµi tËp thùc hµnh TiÕng viÖt vµ To¸n 3 III.Ho¹t ®éng d¹y häc: A.Ho¹t ®éng thùc hµnh 1 - Khởi động: (cả lớp) - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng - HS ghi mục bài vào vở. - GV nêu mục tiêu bài học. 15 Giáo án lớp 3 chiều 2.Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng c¸ nh©n a. §èi víi HS c¶ líp Bµi1: HS nªu y/c bµi tËp (TÝnh) HS lµm bµi vµo vë GV theo dâi. GV lu ý cho hs : 7 x 6 = 42 42 : 7 = 6 ( nh×n vµo kÕt qu¶ cña 2 phÐp tÝnh ph¸t hiÖn ra mèi liªn quan gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp chia). Báo cáo GV nhận xét Bµi2:HS nªu y/c (ViÕt vµo « trèng) GV híng dÉn mÉu 1 bµi ch¼ng h¹n: 10 GÊp 3 lÇn =30 Gi¶m 5 lÇn =6 bít ®i 5 =1 Tîng tù hs lµm phÇn cßn l¹i. Bµi 3: HS ®äc ®Ò to¸n( T×m x) HS lµm bµi c¸ nh©n §æi chÐo vë kiÓm tra kÕt qu¶ a) x : 7 = 2 b 63 : x = 7 c )X x 4 = 40 x =2x7 x = 63 : 7 x = 40 : 4 x = 14 x=9 x = 10 b. §èi víi HS Yếu: Hoàn thành bài 1,2,3 c. §èi víi HS kh¸ giái : Hoµn thµnh thªm bµi sau Bµi 4: HS ®äc ®Ò tù lµm bµi Nªu kÕt qu¶ HS kh¸c nhËn xÐt – GV kÕt luËn Bµi5: HS nªu y/c (H·y ®iÒn sè thÝch hîp vµo chç chÊm trong phÐp chia hÕt) HS tù hoµn thiÖn bµi.GV theo dâi kiÓm tra. a) 7 chia cho 1 ®Ó ®îc th¬ng lín nhÊt b) 7 chia cho 0 ®Ó ®îc th¬ng bÐ nhÊt Bµi 6 : Cã hai bao g¹o nÕu lÊy 1 sè g¹o trong bao 1 th× ®îc 12kg . NÕu lÊy 1 sè g¹o 5 6 trong bao 2 th× ®îc 15 kg. Hái c¶ hai bao ®îc mÊy kg? HS lµm bµi c¸ nh©n Báo cáo GV nhận xét Bµi gi¶i Sè g¹o trong bao thø nhÊt lµ: 12 x 5 = 60 ( kg) Sè g¹o trong bao thø 2 lµ: 15 x 6 = 90 (kg) Sè g¹o cña hai bao lµ: 60 + 90 = 150 ( kg) §¸p sè : 150 kg 16 Giáo án lớp 3 chiều Trß ch¬i d©n gian (Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột) I. Môc tiªu: - Gióp c¸c em n¾m ®ưîc lêi ca trß ch¬i, luËt ch¬i, biÕt ®ưîc c¸ch ch¬i trß ch¬i d©n gian. 17 Giáo án lớp 3 chiều - Ch¬i ®ưîc trß ch¬i d©n gian: Mèo đuổi chuột - Gi¸o dôc c¸c em ®oµn kÕt, phèi hîp trong khi ch¬i. Yªu thÝch c¸c trß ch¬i d©n gian. - HS cã ý thøc b¶o vÖ M«i trưêng xung quanh, kh«ng g©y bôi, bÈn. II. ChuÈn bÞ: 1. Néi dung lêi ca trß ch¬i d©n gian. 2. C¸ch hưíng dÉn ch¬i trß ch¬i d©n gian. 3. S©n ch¬i trß ch¬i d©n gian: s©n trưêng. III. Hoạt động dạy học: 1. Hoạt động 1: (5p) Khởi động - GV giới thiệu giờ học - HS khởi động các khớp tay chân - Cả lớp hát một bài 2. Hoạt động 2: (30p) Chơi trò chơi Mèo đuổi chuột - GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi và phổ biến luật chơi. a) Néi dung lêi ca trß ch¬i d©n gian: - Cho c¸c em häc thuéc lêi ca: "MÌo ®uæi chuét Mêi b¹n ra ®©y Tay n¾m chÆt tay §øng thµnh vßng réng Chuét luån lç hæng Ch¹y ngîc ch¹y xu«i MÌo ®uæi ®»ng sau Trèn ®©u cho tho¸t ThÕ råi chó chuét L¹i ®ãng vai MÌo Co c¼ng ®uæi theo B¾t mÌo ho¸ chuét." b) Hưíng dÉn trß ch¬i: - HS nhắc lại cách chơi và luật chơi - Ch¬i c¶ líp chơi theo đội hình vòng tròn. Cho c¸c em ®øng thµnh vßng trßn, cÇm tay nhau. Chän mét em lµm chuét, mét em lµm mÌo. C¶ líp ®ång thanh ®äc lêi ca vµ cÇm tay nhau gi¬ cao tay lªn, b¹n lµm Chuét ch¹y trước luån tõng lç hæng, b¹n lµm MÌo ch¹y ®uæi ®»ng sau. Líp ®äc lêi ca ®Õn c©u "B¾t MÌo ho¸ Chuét" th× c¶ líp vÉn cÇm tay nhau ngåi thôp xuèng (cã thÓ b¾t ®ưîc MÌo hoÆc Chuét ë trong vßng trßn, b¹n nµo bÞ b¾t th× ph¶i ch¹y lß cß mét vßng quanh c¸c b¹n . Råi ®æi vÞ trÝ cho b¹n kh¸c ch¬i - Trß ch¬i l¹i tiÕp tôc. + GV hướng dÉn c¸c em ch¬i. c) KÕt thóc buæi ch¬i GV nhËn xÐt- cñng cè l¹i c¸ch ch¬i- yªu cÇu ch¬i trong c¸c giê ra ch¬i. ( Thùc hiÖn trß ch¬i: Trong giê ra ch¬i hoÆc trong giê ThÓ dôc). 18 Giáo án lớp 3 chiều - GV nhận xét giờ học B - Hoạt động ứng dụng: - Về nhà các em kể cho người thân nghe ý nghĩa của trò chơi Mèo đuổi chuột *************************************** Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2014 Luyện toán: LuyÖn tËp vÒ NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ(CÓ NHỚ) I. Môc tiªu: - Cñng cè c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n cã 2 ch÷ sè víi sè cã 1 ch÷ sè. ( cã nhí) - Vận dụng vào giải toán có lời văn. II. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A . Ho¹t ®éng thùc hµnh : 1.Khëi ®éng : (cả lớp) GV giíi thiÖu vµ ghi môc bµi. HS viÕt môc bµi vµo vë. HS ®äc môc tiªu bµi häc. 2.Ho¹t ®éng 1: Ho¹t ®éng c¸ nh©n a. §èi víi HS c¶ líp Bµi 1: Cho HS ®äc yªu cÇu bµi .TÝnh. 38 26 42 77 54 x 2 x 4 x 5 x 3 x6 Nhóm trưởng điều hành –Các thành viên làm bài cá nhân. Báo cáo nhóm trưởng-Báo cáo GV Gọi đại diện báo cáo trước lớp Yªu cÇu HS nªu c¸ch nh©n - NhËn xÐt. Bµi 2: .§Æt tÝnh råi tÝnh 48 x 3 65 x 5 83 x 6 99 x 4 Nhóm trưởng điều hành –Các thành viên làm bài cá nhân. Báo cáo nhóm trưởng-Báo cáo GV Gọi đại diện báo cáo trước lớp Yªu cÇu HS nªu c¸ch nh©n - NhËn xÐt. - GV cïng c¶ líp nhËn xÐt söa sai. Ba× 3: (nhóm) - Mét HS ®äc l¹i ®Ò to¸n. - Bµi to¸n cho biÕt g×? - Bµi to¸n hái g×? 19 Giáo án lớp 3 chiều - Mét HS lªn b¶ng ch÷a bµi. Gi¶i: Hai giê xe m¸y ®i ®îc s« ki- l« -mÐt lµ: 37 x 2 = 74 (ki l« mÕt) §¸p sè:74 ki- l«- mÐt Bài 4: - Cho HS ch¬i trß ch¬i:(cả lớp) - Thi ®ua nªu nhanh 2 phÕp nh©n cã kÕt qu¶ b»ng nhau. - Tæ chøc cho c¸c d·y thi víi nhau. - VÝ dô: 6 x 4 = 4 x 6 = 24 3 x 5 = 5 x 3 = 15 * GV nhËn xÐt. b. §èi víi HS Yếu: Hoàn thành bài 1,2,3. c. §èi víi HS kh¸ giái : Hoµn thµnh thªm bµi sau Bài 5: dành cho HS khá giỏi: Hai số có tích bằng 72, biết rằng nếu giảm thừa số thứ hai 3 đơn vị thì được tích mới bằng 45. Giải Trong một tích , khi giảm thừa số thứ hai đi 3 đơn vị thì tích giảm đi một số bằng 3 lần thừa số thứ nhất. Ba lần thừa số thứ nhất là; 72-45= 27 Thừa số rhứ hai là; 27:3=9 Thừa số rhứ nhất là; 72:9=8 C. Ho¹t ®éng øng dông: VÒ nhµ luyÖn nh©n sè cã hai ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè ( cã nhí ) *************************************** Tự học HỌC SINH TỰ ÔN LUYỆN: TOÁN, TIẾNG VIỆT, ÂM NHẠC I.Môc tiªu: Toán: - Củng cố về b¶ng chia 6 ®· häc. HS áp dụng vào làm được bài tập Tiếng việt: - Luyện viết bài: Mùa thu của em Âm nhạc: Cho HS tự hát thuộc bài:Đếm sao. II.Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A.Ho¹t ®éng thùc hµnh 1 - Khởi động: (cả lớp) - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng - HS ghi mục bài vào vở. - GV nêu mục tiêu bài học. 2. Hoạt động 1: (Cả lớp) GV định hướng cho HS học tập theo nhu cầu của mình 3. Hoạt động 2: HS hoạt động a. Nhóm 1: 20
- Xem thêm -