Tài liệu Giáo án buổi chiều lớp 3 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết)

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1005 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 1 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về “Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”; điền vào tờ giấy in sẵn. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to yêu cầu học sinh đọc các đề bài. trước lớp. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): Bài 1. Hãy viết những điều em biết về Đội Đáp án tham khảo: Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, theo gợi Đội là tổ chức của thiếu nhi. Chi đội lớp em tên ý sau: Chi đội 3.3 thuộc Liên đội Trường Tiểu học - Đội là một tổ chức như thế nào? Trung Lập Thượng. Chi đội lớp em thường tổ - Chi đội lớp em tên là gì? Thuộc liên đội nào? chức văn nghệ, tham gia hội thi, tìm hiểu các - Kể tên một số hoạt động của chi đội lớp em. anh hùng liệt sĩ ở địa phương, quyên góp giúp Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/1 Giáo viên : Nguyễn Thị Hoa đỡ đồng bào lũ lụt, ... Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Bài 2. Chép lại cho sạch đẹp Đơn xin cấp thẻ Thị Hoa Tham khảo: đọc sách (sau khi đã điền đủ nội dung cần CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM thiết), theo mẫu in trong sách Tiếng Việt 3, tập Độc lập – Tự do – Hạnh phúc một, trang 11. ........................................................................... ........................................................................... Trung Lập Thượng, ngày 24 tháng 8 năm 2011 ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH Kính gửi: Thư viện Trường Tiểu học Trung Lập Thượng. Em tên là: Nguyễn Thị Tuyết Hoa ........................................................................... Sinh ngày: 6 tháng 11 năm 2003 ........................................................................... Nơi ở: xã Phước Hiệp, Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh. ........................................................................... Học sinh lớp: 3.2 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Nam(nữ): Nữ Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2013 – 2014. Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện. ........................................................................... Em xin trân trọng cảm ơn. Người làm đơn. ........................................................................... Nguyễn Thị Tuyết Hoa Bài 3. Hãy kể tên những Đội viên đầu tiên của Đáp án: Đội mà em biết? ........................................................................... Anh Nông Văn Dền đội trưởng – Bí danh Kim ........................................................................... Đồng. ........................................................................... Anh Nông Văn Thàn. – Bí danh Cao Sơn ........................................................................... Anh Lý Văn Tịnh – Bí danh Thanh Minh. ........................................................................... Chị Lý Thị Mỳ – Bí danh Thủy Tiên ........................................................................... Chị Lý Thị Xậu – Bí danh Thanh Thủy. c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. - Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 2 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về “Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”; điền vào tờ giấy in sẵn. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to yêu cầu học sinh đọc các đề bài. trước lớp. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): Bài 1. Khoanh tròn trước chữ cái trả lời đúng: Đáp án: a) Đội thành lập vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 30/4/1975 B. 15/5/1941 Design by quangtlt.cuchi B. 15/5/1941 Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/1 Giáo viên : Nguyễn Thị Hoa C. 2/9/1945 b) Bài hát của Đội là: A. Tiến quân ca B. Đoàn ca C. Đội ca Design by quangtlt.cuchi C. Đội ca Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Bài 2. Trình bày cấu trúc của một lá đơn. Tham khảo: ........................................................................... Thị Hoa Phần đầu của lá đơn gồm: ........................................................................... - Tên nước ta (quốc hiệu) và tiêu ngữ. ........................................................................... - Địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn. ........................................................................... - Tên đơn. ........................................................................... - Địa chỉ nhận đơn. ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Phần chính của đơn gồm: - Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, trường , lớp của người viết đơn. - Nguyện vọng và lời hứa của người viết đơn. Phần cuối của lá đơn gồm: - Tên và chữ kí của người viết đơn. Bài 3. Hãy nêu tên 3 phong trào lớn của Đội Đáp án: mà em biết? ........................................................................... Các phong trào của Đội là: ........................................................................... - Phong trào Trần Quốc Toản phát động năm ........................................................................... 1947 ........................................................................... - Phong trào kế hoạch nhỏ năm 1960 ........................................................................... - Phong trào Thiếu nhi làm nghìn việc tốt phát ........................................................................... động năm 1961. c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. - Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 3 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về viết đơn. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to yêu cầu học sinh đọc các đề bài. trước lớp. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): Bài 1. Trình bày phần đầu của “Đơn xin vào đội”. ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... Design by quangtlt.cuchi Tham khảo: ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Trung Lập Thượng, ngày 13 tháng 11 năm 2013 ĐƠN XIN VÀO ĐỘI Kính gởi: Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/1 Giáo viên : Nguyễn Thị Hoa ......................................................................... - Thầy Tổng phụ trách Đội ......................................................................... - Ban chỉ huy Liên Đội. ......................................................................... - Ban chỉ huy Chi đội lớp 3.2 ......................................................................... Em tên là : Nguyễn Thị Tuyết Hoa, sinh ngày 15/5/2006. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/1 Giáo viên : Nguyễn Thị Hoa Bài 2. Ghi số thứ tự vào ô trống theo đúng Tham khảo: trình tự của lá đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: n 1n n n n n n 8n Tên người hoặc tổ chức nhận đơn Mở đầu đơn : viết tên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Địa điểm, ngày, tháng, năm viết Ghi đúng số thứ tự vào các ô trống (theo trình tự của bài tập) : 4 – 1 – 2 – 6 – 3 – 7 – 5 – 8 đơn Trình bày lí do viết đơn Tên của lá đơn Lời hứa của người viết đơn khi đạt được nguyện vọng Họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của người viết đơn ; người viết là học sinh của lớp nào, trường nào Chữ kí và họ, tên của người viết đơn Bài 3. Em hãy viết 3 đến 5 câu bày tỏ nguyện Tham khảo: vọng được vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Sau khi học Điều lệ và lịch sử Đội thiếu Chí Minh và lời hứa nếu đơn được chấp nhận. niên tiền phong Hồ Chí Minh, em thấy Đội là ........................................................................... tổ chức tốt nhất để rèn luyện thiếu niên trở ........................................................................... thành những con người có ít cho đất nước. ........................................................................... Em làm đơn này xin được vào đội và ........................................................................... xin hứa: Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; tuân ........................................................................... theo Điều lệ Đội; giữ gìn danh dự Đội. c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. - Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 4 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về điền vào tờ giấy in sẵn; kể về gia đình. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to yêu cầu học sinh đọc các đề bài. trước lớp. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): Bài 1. Viết vào chỗ trống một đoạn văn ngắn Tham khảo: (từ 5 đến 7 câu) kể về gia đình em với một người bạn cùng trường em đang học dựa vào các câu hỏi gợi ý sau : - Gia đình em có mấy người ? Đó là những ai ? Design by quangtlt.cuchi Gia đình em có 4 người. Đó là bố em, mẹ em, Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa - Từng người trong gia đình em hiện đang làm em và Cu Bi. Bố em làm thợ vàng ở chợ, mẹ những việc gì ? (Ở đâu ?) em làm giám đốc công ty may Hoa Xuân, em - Em có tình cảm như thế nào với mọi người và Cu Bi đang đi học. Em rất yêu quý gia đình trong gia đình ? Design by quangtlt.cuchi mình. Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/1 Giáo viên : Nguyễn Thị Hoa Bài 2. Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) Tham khảo: kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. Từ khi em cất tiếng khóc chào Bài làm ......................................................................... đời em chỉ biết có mẹ, với em mẹ là hiện thân của mọi điều tốt đẹp nhất. ......................................................................... Mẹ là người đã tập cho em những bước đi, ......................................................................... tiếng nói đầu tiên. Những lúc em vấp ngã mẹ ......................................................................... cũng là người nâng đỡ em đứng dậy. Mẹ đã ......................................................................... chăm lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, dạy cho ......................................................................... em những điều hay lẽ phải. Khi em đến trường ......................................................................... mẹ cũng chính là người giúp em trong học tập, ......................................................................... giúp em có những ước mơ về một tương lai ......................................................................... tươi sáng hơn. ......................................................................... ......................................................................... Bài 3. Điền vào mẫu sau: Để đền đáp công ơn của mẹ, em sẽ cố gắng học giỏi để mẹ vui lòng. Tham khảo: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------------…, ngày … tháng … năm … Trung Lập Thượng, ngày 19 tháng 10 năm 2013 ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC Kính gửi: Cô chủ nhiệm nghiệm lớp 3.2. Trường Tiểu Kính gửi: Cô giáo chủ lớp…… Trường tiểu học Trung Lập Thượng học ……………… Em tên là: Nguyễn Thị Tuyết Hoa là:………… ………… lớp:…… Học sinh lớp: 3.2. ………… Em làm đơn này xin phép cô cho em nghỉ em nghỉ này xin phép cô (thầy) cho buổi học Em buổi học: ………………………………… ngày 20/10/2013. ……………………………… Lí do nghỉ học: Em đi khám bệnh phụ khoa. Em xin hứa sẽ chép bài đầy đủ và làm bài cẩn thận. hứa: ……………………………… ÝÝ kiến của gia đình học sinh kiến của gia đình học sinh: Học sinh Học sinh c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. - Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 5 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về điền vào giấy tờ in sẵn. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to yêu cầu học sinh đọc các đề bài. trước lớp. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả Đáp án: lời đúng: Cách ghi nội dung bức điện của một học sinh: Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Lớp 3/1 Giáo viên : Nguyễn Thị Hoa A. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, lớp 3.2, Trường A. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, lớp 3.2, Trường Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi. Tiểu học Trung Lập Thượng, Củ Chi. B. Cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên trường Tiểu B. Cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên trường Tiểu học Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành học Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. phố Hồ Chí Minh. C. Con và bố khoẻ, đã đến Sầm Sơn sáng nay. C. Con và bố khoẻ, đã đến Sầm Sơn sáng nay. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả Đáp án: lời đúng: Cách ghi địa chỉ người nhận của một bức điện: A. Con khoẻ và được là học sinh giỏi bố ạ. A. Con khoẻ và được là học sinh giỏi bố ạ. B. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, ấp Cây Trôm, xã B. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, ấp Cây Trôm, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Minh. C. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, ấp Cây Trôm, Củ C. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, ấp Cây Trôm, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Bài 3. Điền vào phần chính của một bức điện Tham khảo: báo như mẫu sau: - Họ tên, địa chỉ người nhận: ............................. - Nguyễn Thị Tuyết Hoa, ấp Cây Trôm, xã ............................................................................ Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí ............................................................................ Minh. - Nội dung: - Nội dung: Con khỏe, mọi chuyện tốt đẹp. ............................................................................ ............................................................................ - Họ tên, địa chỉ người gửi: ............................. - Họ tên, địa chỉ người gửi: Nguyễn Thị Tuyết ............................................................................ Hồng, ấp Trung Bình, xã Trung Lập Thượng, ............................................................................ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. - Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 6 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về giới thiệu trường lớp; kể về Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; kể về gia đình mình. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to yêu cầu học sinh đọc các đề bài. trước lớp. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): Bài 1. Em hãy giới thiệu về trường mình cho Tham khảo: một bạn học ở trường khác rồi ghi lại lời giới thiệu đó. Design by quangtlt.cuchi Trường em mang tên Trường Tiểu học Trung Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Lập Thượng, Thị Hoa tên mái trường gắn liền với địa danh của một hùng. ngôi Từ xã anh trường này, biết bao thế hệ học sinh đã được các thầy cô chắp cánh ước mơ bay cao, bay xa, trên khắp mọi miền đất nước. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa Bài 2. Em hãy viết đoạn văn kể về gia đình Tham khảo: mình cho các bạn cùng nghe. Gia đình mình gồm bốn người , đó là : bố , mẹ, mình và em . Bố mình bốn mươi tuổi , là công nhân xây dựng . Tuy công việc rất vất vả , nhưng bố luôn dành thời gian quan tâm tới gia đình mình . Mẹ mình ba mươi ba tuổi , là nhân viên văn phòng . Công việc của mẹ mình rất bận rộn , mẹ đi làm từ sang đến tối mới về . Về nhà , mẹ còn đi chợ , nấu cơm và dạy mình học . Còn mình là chị lớn trong nhà . Mình học lớp 3C , trường tiểu học La Thành . Em mình mới hai tuổi thôi , nhưng nó rất ngoan . Từ khi có em , mình không biết làm nũng bố mẹ nữa . Về nhà , mình nhìn thấy em là hết mệt ngay . Mình rất yêu gia đình ấm cúng và hạnh phúc của mình. Bài 3. Khaonh tròn vào chữ cái trước ý trả lời Tham khảo: đúng nhất: Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là: Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa A. Tập hợp trẻ em thuộc cả độ tuổi nhi đồng A. Tập hợp trẻ em thuộc cả độ tuổi nhi đồng (5(5-9 tuổi, sinh hoạt trong các sao nhi đồng), lẫn 9 tuổi, sinh hoạt trong các sao nhi đồng), lẫn thiếu niên (9-14 tuổi), thiếu niên (9-14 tuổi), B. Tập hợp trẻ em từ 5-14 tuồi sinh hoạt trong B. Tập hợp trẻ em từ 5-14 tuồi sinh hoạt trong các chi đội thiếu niên tiền phong Hồ CHí Minh. các chi đội thiếu niên tiền phong Hồ CHí Minh. C. Cả A và B đều sai. C. Cả A và B đều sai. c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. - Yêu cầu các nhóm trình bày, nhận xét, sửa bài. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Học sinh phát biểu. - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. RÚT KINH NGHIỆM ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Ngày dạy: Thứ ………., ngày …… / …… / 201… Rèn Tập làm văn Luyện Tập Kĩ Năng Tuần 7 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về kể lại buổi đầu đi học. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng luyện tập, thực hành, làm tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình tự chọn làm 1 trong 3 bài tập; học sinh khá làm 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập cho các nhóm, phiếu bài tập cho các nhóm. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/1 Thị Hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Hát - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Lắng nghe. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên bảng phụ. - Học sinh quan sát và đọc thầm, 1 em đọc to yêu cầu học sinh đọc các đề bài. trước lớp. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Học sinh lập nhóm. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút): Bài 1. “Ai đã từng qua một thời cắp sách hẳn không thể nào quên không khí của những buổi tựu trường. Với tôi, ngày khai trường luôn là một kỷ niệm đẹp. Đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Ngày xưa, cuộc sống còn khó khăn nên thường đến ngày khai trường và lễ tết chúng tôi mới có quần áo mới. Học sinh kéo nhau đến trường dự lễ khai giảng sau một mùa hè sôi động, sao tôi cảm thấy có cái sự nô nức nhiệt tình hơn hẳn ngày nay.” Đoạn văn trên là phần nào ? A. Giới thiệu buổi đầu tiên đi học. B. Kể lại những kỉ niệm trong buổi đầu tiên đi học. C. Kết thúc chuyện kể về buổi đầu đi học. Design by quangtlt.cuchi Năm học 2013 - 2014
- Xem thêm -