Tài liệu Giáo án thể dục lớp 3 cả năm

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1328 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

IN TỪ 80 Ngày soạn: ........../ ...../2015 Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 1 BÀI 1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC - TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục. - Biết được những điểm cơ bản của chương trình và một số nội quy tập luyện trong giờ học thể dục lớp 3. - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vòng trò chơi. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng A- Mở đầu: 5-7’  * Ổn định: -Hát báo cáo sĩ số - GV giới thiệu  - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm nay chương trình ngắn  các em sẽ được nghe giới thiệu chương gọn, chọn cán sự chỉ  trình và ổn định tổ chức lớp học. Thực huy và ổ định lớp. hiện trò chơi:“Nhanh lên bạn ơi” GV * Khởi động: Tập động tác khởi động 6->8 lần - Khởi động nhanh, xoay cổ tay, cổ chân, xoay hông, gối… gọn và trật tự Phần cơ bản 25-27’  I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 15-17’ -GV g.thiệu chương - GV hướng dẫn và giới thiệu c.trình tập trình, qui định tổ chức   luyện TDTT ở lớp 3 cho HS biết và ngắn gọn dễ hiểu. chọn cán sự để tập luyện môn TD Chọn cán sự năng nổ,  GV có năng khiếu T.dục II- Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 10-12’ Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể(duỗi tay,duỗi chân, hít thở sâu) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học 3-5’ 5 -> 6 lần 1 TH Phước Tiến B 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và khi chơi ít phạm luật GV cho HS hát và vỗ tay theo bài hát HS biết     GV Thể dục Lớp 3 Ngày soạn: ........../ ...../2015 Ngày dạy: ........../ ...../2015 BÀI 2: ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI: “KẾT NHÓM 3-7” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Tập luyện tích cực và chính sát. - Biết cách tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp. - Trò chơi: “Kết bạn”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng 5-7’ A- Mở đầu: * Ổn định: - Cho HS báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn một số kĩ năng đội hình đội ngũ(tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghỉ, đứng nghiêm, biết cách dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo, xin phép khi ra vào lớp); và chơi trò chơi:“Kết bạn”. * Khởi động: cho các em tập động tác 6->8 lần khởi động đơn giản * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em nhắc lại nội qui và chương trình tập luyện Tdục B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: * Ôn luyện nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật - Từng hàng tập lại kĩ thuật - Gọi vài HS tập lại kĩ thuật * Ôn luyện tập hợp hàng dọc, dàn hàng, dồn hàng - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật - Từng hàng tập lại kĩ thuật - Gọi vài HS tập lại kĩ thuật * Ôn luyện cách chào, báo cáo và xin phép ra vào lớp. - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật - Từng hàng tập lại kĩ thuật - Gọi vài HS tập lại kĩ thuật 2 TH Phước Tiến B Phương pháp tổ chức - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Hướng dẫn HS cách tập động tác khởi động - GV nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành của HS     GV     GV 25-27’ 15-18’ 4 -> 5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV theo dõi và trực tiếp giúp các em sửa sai khi các em tập sai kĩ thuật của mỗi động tác được ôn. 4->5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV tập lại động tác mẫu cho HS xem để các em tập đúng động tác . 4->5 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV tập các động tác sai của HS để các em thấy và sửa sai tập cho đúng     GV     GV Thể dục Lớp 3 II- Trò chơi: “Kết bạn” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 7-9’ 1 lần C- Kết thúc: 3-5’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể 6->8 lần (duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng, hít thở sâu) Củng cố: Hôm nay các em vừa được ôn luyện nội 2 -> 3lần dung gì?(đội hình đội ngũ) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại các kĩ thuật đã học. Ngày soạn: ........../ ...../2015 - GV hướng dẫn và giới thiệu cách thức chơi nhanh gọn và dễ hiểu. - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực.   - Cho học sinh nhắc  lại nội dung vừa  được ôn luyện và học mới. - Giao bài cho HS tập luyện thêm ở nhà. GV Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 2 BÀI 3: - ĐI THEO NHỊP 1 – 4 HÀNG DỌC - TRÒ CHƠI: “TÌM NGƯỜI CHỈ HUY” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Nghiêm túc cùng phối hợp với các bạn trong hàng khi tập. - Bước đầu biết cách đi 1 –> 4 hàng dọc theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái nhịp 2 bước chân phải), biết dóng hàng cho thẳng trong khi đi. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát, đảm bảo an toàn. - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng 5-7’ A- Mở đầu: * Ổn định: Hát vui và báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ giáo án: Hôm nay các em ôn lại kĩ thuật đi theo nhịp 1 -> 4 hàng dọc; Chơi trò chơi: “Tìm người chỉ huy” * Khởi động: Cho các em tập động tác 6->8 lần khởi động: xoay cổ tay, cổ chân và xoay gối, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài HS tập lại kĩ thuật đứng 1->2 lần nghiêm, nghỉ, quay trái, quay phải, dàn hàng, dồn hàng và cách xin phép 3 TH Phước Tiến B Phương pháp tổ chức - GV nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS biết - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự - GV nhận xét, ghi mức hoàn thành động tác cho HS     GV     Thể dục Lớp 3 GV B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện đi theo nhịp 1 -> 4 hàng dọc * GV làm mẫu, giảng giải động tác: - Hiệu lệnh “giậm chân tại chỗ...”: chân trái nâng lên để chuẩn bị, tay đánh ngược chiều chân bước (tay này, chân kia). Sau đó bắt đầu cho hs đi. -khi đếm“1” chân trái xuống đất, lúc này chân phải nâng lên tay đánh nghịch chiều chân (tay phải ra trước, tay trái ra sau) “2” chân phải giậm xuống đất, chân trái nâng lên, tay đánh ngược lại (tay trái ra trước, tay phải ra sau) - Toàn lớp tập kĩ thuật động tác - Từng hàng tập kĩ thuật động tác theo nhóm. - Gọi vài HS tập lại kĩ thuật động tác II- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: Hồi tĩnh: tập động tác thả lỏng cơ thể duỗi tay, chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu Củng cố: Hôm nay các em vừa ôn luyện nội dung gì? (đi đều, đi kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại bài đã học Ngày soạn: ........../ ...../2015 25-27’ 15-18’ 1 lần - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem và cho HS tập theo kĩ thuật . - GV uốn nắn sửa sai cho HS khi HS tập sai các kĩ thuật động tác đi đều     GV 4->5 lần 3->4 lần     1->2 lần GV 1 lần 3-5’ 6 -> 8lần 2 -> 3lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật cho HS nắm và biết cách chơi - Thả lỏng nhẹ nhàng.ngỉ ngơi  nhiều - Cho học sinh nhắc   lại nội dung vừa  học và đã được ôn luyện. GV - Nhận xét và giao bài cho HS tập ở nhà Ngày dạy: ........../ ...../2015 Bài 4 - ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Ý thức tự giác khi tập luyện. - Biết cách đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy. - Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch đường thẳng III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định Phương pháp tổ chức 4 TH Phước Tiến B Thể dục Lớp 3 A- Mở đầu: * Ổn định: -báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn lại kỹ thuật đi theo vạch kẻ thẳng, đi nhanh chuyển sang chạy; chơi trò chơi:“Nhóm ba nhóm bảy” * Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi... * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại động tác đi theo nhịp 1-> 4 hàng dọc. B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kỹ thuật đi theo vạch kẻ thẳng. - Giảng giải và làm mẫu + Kỹ thuật đi theo vạch kẻ thẳng. lượng 5-7’ - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Cho HS khởi động nhanh gọn và trật tự - Ghi nhận xét đánh giá mức hoàn thành động tác của từng HS 25-27’ 15-18’ - GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem và tập theo kĩ thuật động tác     GV     GV     GV     GV * Toàn lớp tập luyện kĩ thuật đi theo vạch kẻ thẳng. * Từng hàng tập luyện kĩ thuật * Gọi vài em tập cá nhân 2- Ôn luyện Đi nhanh chuyển sang chạy. * GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem kĩ thuật đi và chạy. -Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác. -Từng hàng tập kĩ thuật theo nhóm. - HS luyện tập cá nhân kĩ thuật. II- Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: 5 TH Phước Tiến B 4 - > 5 lần - GV quan sát và 3 -> 4 lần trực tiếp sửa sai 1 -> 2 lần cho HS để HS tập đúng và chuẩn kĩ thuật động tác   1 lần 3 ->4 lần 2 ->3 lần 1 -> 2 lần 7-9’ 1 lần -GV giảng giải và làm mẫu cho HS xem; Đồng thời giúp HS sửa sai khi tập đi nhanh chuyển sangchạy *** GV - GV hướng dẫn cách thức chơi để HS nắm và biết cách chơi 3-5’ Thể dục Lớp 3 Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, 1 lần để cơ thể mau hồi phục 6 -> 8 lần Củng cố : Hôm nay các em vừa được ôn nội dung gì? (Rèn luyện tư thế và kĩ 2 -> 3 lần năng vận động cơ bản) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần Ngày soạn: ........../ ...../2015 - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. -Nhận xét, giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.     GV Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 3 Bài 5: - Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, quay phải, quay trái. - TRÒ CHƠI: Tìm người chỉ huy I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, tham gia trò chơi tích cực. - Biết cách tập hợp hàng dọc,hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải quay trái. - Học tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số: Các em tập tương đối đúng II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức A- Mở đầu: 5-7’  * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: -Nghe HS báo cáo   Hôm nay các em ôn lại kĩ thuật đã học - Phổ biến nhiệm  và học mới tập hợp hàng dọc, hàng vụ giáo án cho HS ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, biết GV quay trái. * Khởi động: Tập đ.tác xoay cổ tay, cổ 6 -> 8 lần - Cho HS khởi  chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ động nhanh và trật  chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… tự  * Kiểm tra bài cũ: 1 -> 2 lần -Ghi nhận xét mức  Gọi vài em tập động tác kĩ thuật đã học hoàn thành động GV tác cho hs. B- Phần cơ bản 25-27’ 6 TH Phước Tiến B Thể dục Lớp 3 I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 25-27’ 2. Giảng giải, làm mẫu đ.tác tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số * Tập hợp hàng dọc: - GV giảng giải và làm mẫu kĩ thuật cho hs xem và kết hợp quan sát sửa sai cho các em GV      GV  - Người chỉ huy: tay phải đưa ra trước tay trái dang ngang, hô “Thành 1, 2, 3, 4 … hàng dọc tập hợp” - Hàng đầu tiên tập hợp trước người chỉ huy, hàng thứ hai tập hợp ngang hàng số 1phía trái theo tay người chỉ huy, rồi hàng 3,4… - Dóng hàng: Nhìn trước thẳng * Tập hợp hàng ngang: - GV kết hợp với cán sự giúp HS sửa sai.       GV   C.huy   C.huy - Người chỉ huy: tay trái dang ngang, hô “Thành 1, 2, 3, 4 … hàng ngang tập hợp” - Hàng đầu tiên đứng ngang người chỉ huy, hàng thứ hai tập hợp phía sau hàng số 1, rồi hàng 2, 3… - Dóng hàng: nhìn trái thẳng - Quay phải,quay trái: - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật 4 -> 5 lần - Từng hàng tập kĩ thuật theo nhóm 3 -> 4 lần - Gọi vài em tập cá nhân 1 -> 2 lần   C.huy   - GV kết hợp với cán sự giúp HS sửa sai C.huy       GV  II- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập đ.tác thả lỏng cơ thể, duỗi tay, duỗi chân, chạy nhẹ nhàng và hít thở sâu. Củng cố : Hôm nay các em vừa được học nội dung gì? (ĐHĐN ) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 7 TH Phước Tiến B 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức chơi để HS nắm và biết cách chơi 3-5’ 6 -> 8 lần 2 -> 3 lần - GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực -Cho hs nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập lại ở nhà.     Thể dục Lớp 3 GV Ngày soạn: ........../ ...../2015 Ngày dạy: ........../ ...../2015 Bài 6: - ĐI THEO NHỊP 1 – 4 HÀNG DỌC - ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG - TRÒ CHƠI: “Tìm người chỉ huy” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Tập luyện nghiêm túc, tham gia trò chơi tích cực. - Biết cách đi thường 1 – 4 hàng dọc theo nhịp. - Thực hiện đi đúng theo vạch kẻ thẳng. - Trò chơi: “Tìm người chỉ huy” .Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, vạch kẻ thẳng III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định:- Hát và báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn lại một số kĩ năng đội hình đội ngũ đã học. Thực hiện trò chơi: “Tìm người chỉ huy” * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại vài kĩ thuật động tác đã học B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác: * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, điểm số, quay trái, quay phải * Tập hợp hàng ngang, dàn hàng, dồn hàng, * Đi thường theo nhịp 1 –> 4 hàng dọc * Đi theo vạch kẻ thẳng. - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác - Từng hàng tập lại các kĩ thuật đ.tác - Gọi vài em tập cá nhân Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự -Nhận xét ghi đánh giá mức độ hoàn thành đ.tác của HS     GV     GV 25-27’ 15-18’ - GV hô hiệu lệnh cho HS tập và kết hợp việc quan sát - trực tiếp sửa sai cho HS khi tập sai         II- Troø chôi: “Tìm ngöôøi chæ huy” Höôùng daãn kó thuaät troø chôi Cho HS chôi thöû Tieán haønh troø chôi 5 - > 6 lần - GV tập lại đ.tác 3 -> 4 lần mẫu cho HS xem 1 -> 2 lần và tập theo để HS tập đúng, chuẩn kĩ thuật động tác 7-9’ - GV höôùng daãn caùch thöùc chôi ñeå 1 laàn HS naém vaø bieát caùch chôi C- Keát thuùc: 3-5’ 8 TH Phước Tiến B GV GV Thể dục Lớp 3 Hoài tónh: Taäp ñoäng taùc thaû loûng cô theå, 6 -> 8 laàn ñeå cô theå mau hoài phuïc Cuûng coá : Vöøa roài caùc em ñöôïc oân 2 -> 3 laàn luyeän noäi dung gì? (ñoäi hình ñoäi nguõ) Nhaän xeùt vaø daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc vaø nhaéc nhôû caùc em veà caàn taäp laïi kó thuaät ñaõ hoïc thaät nhieàu laàn Ngày soạn: ........../ ...../2015 - Thaû loûng vaø nghæ ngôi tích cöïc - HS nhaéc laïi noäi  dung vöøa ñöôïc oân   luyeän.  - Nhaän xeùt vaø giao baøi cho HS GV veà taäp laïi ôû nhaø. Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 4 Bài 7: - TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG - TRÒ CHƠI: “Thi đua xếp hàng” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Cùng phối hợp tập luyện, tham gia trò chơi tích cực. - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải- trái. - Đi đúng theo vạch kẻ thẳng, thân người giữ thăng bằng. - Trò chơi: “Thi đua xếp hàng”.Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng 5-7’ A- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn luyện đội hình đội ngũ và thực hiện trò chơi: “Thi đua xếp hàng” * Khởi động: Tập động tác xoay cổ 6 -> 8 lần tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập động tác đội hình đội ngũ đã học 1 -> 2 lần B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: Ôn luyện kĩ thuật động tác: * Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. * Đi theo vạch kẻ thẳng. - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật - Từng tổ (nhóm) tập luyện 9 TH Phước Tiến B Phương pháp tổ chức     - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án GV - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự. - Nhận xét ghi đánh giá mức hoàn thành động tác của HS     GV 25-27’ 15-18’ - GV hô hiệu lệnh cho HS tập kết hợp quan sát và giúp HS 5 -> 6 lần sửa sai khi HS tập 3 -> 4 lần sai động tác 1 -> 2 lần     GV Thể dục Lớp 3 - Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác. II- Trò chơi: “Thi đua xếp hàng” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục Củng cố : Hôm nay các em vừa được ôn luyện nội dung gì? (ĐHĐN) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi 3-5’ 1 lần - Thả lỏng và nghỉ 6 -> 8 lần ngơi nhiều     2 -> 3 lần - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện . - Nhận xét giao bài cho HS về tập lại ở nhà. Ngày soạn: ........../ ...../2015 GV Ngày dạy: ........../ ...../2015 Bài 8: - ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI: “Thi đua xếp hàng” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Tập luyện cẩn thận, tham gia trò chơi tập trung và nghiêm túc. - Bước đầu biết cách đi vượt chứng ngại vật (thấp): Các em biết cách thực hiện và thực hiện ở mức cơ bản đúng. - Trò chơi: “Thi đua xếp hàng” .Biết chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, bóng, vật thấp. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định: Báo cáo sĩ số * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn luyện đội hình đội ngũ đã học.Học mới đi vượt chướng ngại vật (thấp) và thực hiện trò chơi: “Thi đua xếp hàng” * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: - Gọi vài em tập động tác ĐHĐN đã được tập luyện. B- Phần cơ bản 10 TH Phước Tiến B Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức     - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án GV 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh gọn và trật tự - Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành động tác cho HS     GV 25-27’ Thể dục Lớp 3 I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật ĐHĐN: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay trái, quay phải. - Toàn lớp tập luyện các kĩ thuật - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác - Gọi vài HS tập cá nhân 2- Giảng giải và làm mẫu kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật (thấp) - HS đứng trước vạch chuẩn bị. Khi nghe hiệu lệnh thì bước lên vạch XP và đi qua vật (bóng, gỗ thấp…) được đặt cách nhau mỗi vật 3 – 4 m. - Toàn lớp tập kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật - Từng nhóm tập lại đi vượt chướng ngại vật - Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật II- Trò chơi: “Thi đua xếp hàng” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục Hôm nay các em vừa được học nội dung gì? (Đi vượt chướng ngại vật) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 11 TH Phước Tiến B 15-18’     - GV hô hiệu lệnh cho HS tập và quan sát - trực tiếp giúp 5 -> 6 lần HS sửa sai khi các 3 -> 4 lần em tập sai. 1 -> 2 lần GV - GV giảng giải và làm mẫu kĩ thuật cho hs xem và kết hợp quan sát sửa sai cho các em * * * ->* * * * ->* o GV * * * ->* * * * ->* o GV 5 -> 6 lần - GV quan sát và trực 3 -> 4 lần tiếp sửa sai cho HS 1 -> 2 lần để HS tập đúng và chuẩn kĩ thuật động tác 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi 3-5’ - Thả lỏng và nghỉ 6 -> 8 lần ngơi, tích cực 1 -> 2 lần - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.     GV Thể dục Lớp 3 Ngày soạn: ........../ ...../2015 Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 5 Bài 9: - TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, - TRÒ CHƠI: “Thi đua xếp hàng” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Phối hợp cùng nhau tập luyện, tham gia trò chơi tập trung và nghiêm túc. - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang, điểm số, quay phải quay trái đúng cách. - Trò chơi: “Thi đua xếp hàng”.Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng 5-7’ A- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn luyện đội hình đội ngũ và thực hiện trò chơi: “Thi đua xếp hàng” * Khởi động: Tập động tác xoay cổ 6 -> 8 lần tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập động tác đội hình đội ngũ đã học 1 -> 2 lần B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: Ôn luyện kĩ thuật động tác: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái. - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật - Từng tổ (nhóm) tập luyện kĩ thuật - Gọi HS tập cá nhân các kĩ thuật động tác. II- Trò chơi: “Thi đua xếp hàng” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 25-27’ 15-18’ C- Kết thúc: 3-5’ 12 TH Phước Tiến B Phương pháp tổ chức     - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án GV - Cho HS khởi động nhanh, gọn và trật tự. - Nhận xét ghi đánh giá mức hoàn thành động tác của HS - GV hô hiệu lệnh cho HS tập kết hợp quan sát và giúp HS 5 -> 6 lần sửa sai khi HS tập 3 -> 4 lần sai động tác 1 -> 2 lần 7-9’ 1 lần     GV     GV - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi Thể dục Lớp 3 Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục Củng cố : Hôm nay các em vừa được ôn luyện nội dung gì? (ĐHĐN) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 1 lần - Thả lỏng và nghỉ 6 -> 8 lần ngơi nhiều     2 -> 3 lần - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện . - Nhận xét giao bài cho HS về tập lại ở nhà. Ngày soạn: ........../ ...../2015 GV Ngày dạy: ........../ ...../2015 Bài 10: - ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI: “Mèo đuổi chuột” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Tập luyện cẩn thận, tham gia trò chơi tập trung và nghiêm túc. - Bước đầu biết cách đi vượt chứng ngại vật (thấp): Các em biết cách thực hiện và thực hiện ở mức cơ bản đúng. - Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” .Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, bóng, vật thấp. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định: Báo cáo sĩ số * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn luyện đội hình đội ngũ đã học.Học mới đi vượt chướng ngại vật (thấp) và thực hiện trò chơi: “Mèo đuổi chuột” * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: - Gọi vài em tập động tác ĐHĐN đã được tập luyện. B- Phần cơ bản 13 TH Phước Tiến B Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức     - Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án GV 6 -> 8 lần - Cho HS khởi động nhanh gọn và trật tự - Nhận xét đánh giá ghi mức độ hoàn thành động tác cho HS     GV 25-27’ Thể dục Lớp 3 I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật ĐHĐN: tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay trái, quay phải. - Toàn lớp tập luyện các kĩ thuật - Từng hàng tập lại kĩ thuật động tác - Gọi vài HS tập cá nhân 2- Ôn luyện kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật (thấp) 15-18’     - GV hô hiệu lệnh cho HS tập và quan sát - trực tiếp giúp 5 -> 6 lần HS sửa sai khi các 3 -> 4 lần em tập sai. 1 -> 2 lần GV - GV làm mẫu kĩ thuật cho hs xem và kết hợp quan sát sửa sai cho các em * * * ->* * * * ->* o GV - Toàn lớp tập kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật - Từng nhóm tập lại đi vượt chướng ngại vật - Gọi HS tập cá nhân kĩ thuật đi vượt chướng ngại vật II- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 5 -> 6 lần - GV quan sát và trực 3 -> 4 lần tiếp sửa sai cho HS 1 -> 2 lần để HS tập đúng và * * * ->* chuẩn kĩ thuật động * * * ->* tác o GV C- Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục Hôm nay các em vừa được học nội dung gì? (Đi vượt chướng ngại vật) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 3-5’ 7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết cách chơi - Thả lỏng và nghỉ 6 -> 8 lần ngơi, tích cực 1 -> 2 lần - HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà. Ngày soạn: ........../ ...../2015     GV Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 6 Bài 11: - TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG VÀ ĐI THEO NHỊP 1 – 4 HÀNG DỌC - TRÒ CHƠI: “mèo đuổi chuột” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Phối hợp cùng nhau tập luyện, tham gia trò chơi tập trung và nghiêm túc. - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang và đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc. - Trò chơi: “Mèo đuổi chuột”. Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, bóng. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung 14 TH Phước Tiến B Định Phương pháp tổ chức Thể dục Lớp 3 A- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn luyện tập hợp hàng ngang,dóng hàng ngang và đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc . Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột” * Khởi động: Tập động tác khởi động làm nóng cơ thể, để cơ thể thích ứng bài sắp tập * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập kĩ thuật đội hình đội ngũ và đi vượt chướng ngại vật thấp B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật: * tập hợp hàng ngang,dóng hàng ngang. * Đi theo nhịp 1 – 4 hàng dọc. - Toàn lớp tập luyện kĩ thuật động tác. - Từng tổ tập lại kĩ thuật động tác. - Từng em tập cá nhân kĩ thuật đ.tác. II- Trò chơi: “Mèo bắt chuột” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. Củng cố:Hôm nay các em vừa được ôn nội dung gì? (đi vượt chướng ngại vật thấp). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần lượng 5-7’     - Nghe HS báo cáo và phổ biến nhiện vụ giáo án GV 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần -Khởi động nhanh gọn và trật tự. - Nhận xét ghi kết quả mức độ hoàn thành động tác cho HS     GV 25-27’ 15-17’ 5 -> 6 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần 7-9’ 1 lần 3-5’ 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần Ngày soạn: ........../ ...../2015 - GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai từng kĩ thuật động tác -> -> -> -> GV - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để hs nắm, biết chơi. - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa học. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập lại ở nhà.     Ngày dạy: ........../ ...../2015 Bài 12: - ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT (THẤP) - ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI: “Mèo đuổi chuột” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - TĐ: Tập luyện cẩn thận, tham gia trò chơi tập trung và nghiêm túc. - Biết cách đi vượt chướng ngại vật thấp. - Bước đầu biết cách đi chuyển hướng phải, trái. - Trò chơi “Mèo đuổi chuột” . Biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát 15 TH Phước Tiến B GV Thể dục Lớp 3 - Phương tiện: Còi, cờ III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định: -Báo cáo sĩ số lớp - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn đi vượt chướng ngại vật, học đi chuyển hướng phải - trái và chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột” * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kĩ thuật đã được tập luyện. B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. 2- Giảng giải và làm mẫu động tác đi chuyển hướng phải trái: Định lượng 5-7’ II- Trò chơi: “Mèo bắt chuột” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi C- Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể mau hồi phục. Củng cố: Vừa rồi các em vừa học nội dung gì? (Đi chuyển hướng phải - trái) Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần Ngày soạn: ........../ ...../2015     - Nghe HS báo cáo và phổ biến giáo án GV 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần - Cho HS khởi động nhanh và trật tự -Nhận xét và ghi mức độ hoàn thành đ.tác cho hs     GV 25-27’ 17-19’ HS đi chuyển hướng theo đường dích dắc - HS toàn lớp tập đi chuyển hướng sang phải - trái - Từng tổ tập lại kĩ thuật đi chuyển hướng phải, trái - Gọi vài em tập cá nhân kĩ thuật Phương pháp tổ chức 5 -> 6 lần - GV giảng giải và làm mẫu cho HS -> xem và tập theo - Quan sát và trực -> tiếp sửa sai cho HS khi tập sai -> 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần 7-9’ 1 lần 3-5’ 1 lần 1 -> 2 lần 6 -> 8 lần GV - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi, để HS nắm và biết cách chơi - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa học. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.     Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 7 Bài 13: - TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG - TRÒ CHƠI: “Mèo đuổi chuột” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 16 TH Phước Tiến B GV Thể dục Lớp 3 - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. - Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” . Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn nội dung tập hợp hàng ngang, dóng hàng; Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột”. * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kĩ thuật đã học. B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: Ôn luyện kĩ thuật động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Toàn lớp tập các kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Từng hàng tập lại kĩ thuật theo nhóm - Từng HS tập cá nhân kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng. II- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi Định lượng 5-7’ - Cho HS hát và báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án. 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần TH Phước Tiến B - Khởi động nhanh, gọn và trật tự - Nhận xét và ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS     GV     GV 25-27’ 15-18’ 5 -> 6 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác   GV    7-9’ 1 lần C- Kết thúc: 3-5’ Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, 6 -> 8 lần để cơ thể sớm hồi phục. Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung 1 -> 2 lần gì? (tập hợp hàng ngang, dóng hàng). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần 17 Phương pháp tổ chức - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi, để HS nắm và biết cách chơi - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa ôn. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập lại ở nhà.     Thể dục Lớp 3 GV Ngày soạn: ........../ ...../2015 Ngày dạy: ........../ ...../2015 Bài 14: - TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG - TRÒ CHƠI: “Mèo đuổi chuột” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết cách tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang. - Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” . Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định:- Báo cáo sĩ số - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn nội dung tập hợp hàng ngang, dóng hàng; Chơi trò chơi: “Mèo đuổi chuột”. * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kĩ thuật đã học. Định lượng 5-7’ - Cho HS hát và báo cáo - Phổ biến nhiệm vụ giáo án. 6 -> 8 lần 1 -> 2 lần B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: Ôn luyện kĩ thuật động tác tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Toàn lớp tập các kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Từng hàng tập lại kĩ thuật theo nhóm - Từng HS tập cá nhân kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng. II- Trò chơi: “Mèo đuổi chuột” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 25-27’ 15-18’ C- Kết thúc: 3-5’ 18 TH Phước Tiến B Phương pháp tổ chức 5 -> 6 lần 3 -> 4 lần 1 -> 2 lần - Khởi động nhanh, gọn và trật tự - Nhận xét và ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS - GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác     GV     GV   GV    7-9’ 1 lần - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi, để HS nắm và biết cách chơi Thể dục Lớp 3 Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, 6 -> 8 lần để cơ thể sớm hồi phục. Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung 1 -> 2 lần gì? (tập hợp hàng ngang, dóng hàng). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về cần tập lại kĩ thuật đã học thật nhiều lần Ngày soạn: ........../ ...../2015 - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa ôn. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập lại ở nhà.     GV Ngày dạy: ........../ ...../2015 TUẦN 8 Bài 15: - TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG - TRÒ CHƠI: “Chim về tổ” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. - Trò chơi: “Chim về tổ”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định: -Báo cáo sĩ số * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn tiếp nội dung tập hợp hàng ngang, dóng hàng; Chơi trò chơi: “chim về tổ”. Định lượng 5-7’ -Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án 6 -> 8 lần B- Phần cơ bản I- Hướng dẫn kĩ thuật động tác: 1- Ôn luyện kĩ thuật động tác: tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Toàn lớp tập các kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Từng hàng tập lại kĩ thuật tập hợp hàng ngang, dóng hàng. - Từng HS tập cá nhân tập hợp hàng ngang, dóng hàng. 25-27’ 15-18’ TH Phước Tiến B     GV * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… * Kiểm tra bài cũ: Gọi vài em tập lại kĩ thuật đã học. 19 Phương pháp tổ chức 1 -> 2 lần 5 -> 6 lần 3 -> 4 lần - Khởi động nhanh, gọn và trật tự - Nhận xét và ghi kết quả mức hoàn thành động tác cho HS - GV hô hiệu lệnh cho HS tập, kết hợp quan sát và giúp HS sửa sai khi HS tập sai động tác     GV   GV    1-> 2 Lần Thể dục Lớp 3 II- Trò chơi: “Chim về tổ” Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi Cho HS chơi thử Tiến hành trò chơi 7-9’ C- Kết thúc: Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể, để cơ thể sớm hồi phục. Củng cố: Vừa rồi các em ôn nội dung gì? (tập hợp hàng ngang, dóng hàng). Nhận xét và dặn dò Nhận xét tiết học và nhắc nhở các em về tập lại nhiều lần động tác đã được tập luyện 3-5’ 1 lần 1 lần 1 -> 2 lần 6 -> 8 lần Ngày soạn: ........../ ...../2015 - GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và biết chơi - Thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực - Cho HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện. - Nhận xét và giao bài cho HS về tập luyện ở nhà.     GV Ngày dạy: ........../ ...../2015 Bài 16: - TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG - TRÒ CHƠI: “Chim về tổ” I- YÊU CẦU CẦN ĐẠT: - Biết cách tập hợp hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng ngang. - Trò chơi: “Chim về tổ”. Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được. II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân trường sạch và mát - Phương tiện: Còi, III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung A- Mở đầu: * Ổn định: -Báo cáo sĩ số * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em ôn tiếp nội dung tập hợp hàng ngang, dóng hàng; Chơi trò chơi: “chim về tổ”. * Khởi động: Tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,… 20 TH Phước Tiến B Định lượng 5-7’ Phương pháp tổ chức -Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án     GV 6 -> 8 lần - Khởi động nhanh, gọn và trật tự    Thể dục Lớp 3
- Xem thêm -