Tài liệu Giáo án vnen lớp 3 buổi chiều các môn

  • Số trang: 169 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2535 |
  • Lượt tải: 1
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Giáo án lớp 3 chiều TUẦN 18 Thứ năm ngày 05 tháng 1 năm 2017 THỦ CÔNG CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ (T2) I. Yêu cầu cần đạt: - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VE. - Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VE. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối. - Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VE. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Các chữ dán phẳng, cân đối. II. GV chuẩn bị: Mẫu chữ VUI VE cắt đã dán và mẫu chữ VUI VE cắt rời chưa dán; Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VE. III. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động cơ bản: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 : - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. 1. Gv cho học sinh ôn lại kiến thức ở tiết 1 ( 5p) - GV yêu cầu HS nhắc lại các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ VUI VẺ. GV nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ theo quy trình: + Bước 1: Kẻ, cắt các chữ cái V, U, I, E (Giống bài học trước) và hướng dẫn cắt dấu hỏi. + Bước 2: Dán thành chữ VUI VE. Kẻ 1 đường chuẩn, đặt ướm chữ vào cho cân đối rồi dán. 2. HS thực hành( 22p) + Việc 1- HS thực hành theo nhóm - GV giúp đỡ những HS còn lúng túng *Đối với HS có năng khiếu các nét chữ thẳng và đều nhau.Chữ dán phẳng + Việc 2: - GV tổ chức cho HS trong nhóm xem ai cắt chữ đẹp hơn. 3. Nhận xét,đánh giá: Việc 1: - HS trình bày sản phẩm Việc 2:- Đánh giá sản phẩm theo qui định 1 Giáo án lớp 3 chiều Việc 3:- GV nhận xét, động viên, khen ngợi . B. Hoạt động ứng dụng: HS ôn bài trong chương II “Cắt, dán chữ cái đơn giản” để kiểm tra. *************************************** TỰ HỌC HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG MÔN TOÁN I. Mục tiêu: - Học sinh tự hoàn thành các nội dung, bài tập buổi sáng chưa hoàn thành của môn Toán. - Tự luyện tập phần kiến thức, kĩ năng chưa tốt. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Học sinh tự ôn luyện: 25’ - GV yêu cầu HS tự kiểm tra xem mình chưa hoàn thành bài nào, nội dung nào? - GV theo dõi, định hướng và chia nhóm cho HS hoạt động. * Nhóm 1: Luyện tập về cộng,trừ,nhân, chia số có ba chữ số: HS tự luyện hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành cộng, trừ, nhân, chia số có ba chữ số. + Việc 1: Xác định các bài tập cần hoàn thành. + Việc 2: Hoàn thành các bài tập. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. Bµi 1: Đặt tính rồi tính. 109 + 385 558 – 192 485 + 98 519 – 98 Bµi 2: Đặt tính rồi tính. 205 x 4, 149 x 5 825 : 4 816 : 8 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: a. 108 + 57 – 65 = 165 – 65 b. 30 x 6 : 9 = 180 : 9 c. 18 x 4 + 23 x 3 = 72 + 69 = 100 = 20 = 141 228 – 87 + 69 = 126 : 6 : 3 = 128 : 4 + 23 x 5 = = = = 198 + (87 - 69) = 19 x 6 x 3 = (27 x 4 – 96) : 3 = = = = * Nhóm 2: - Ôn về tính giá trị của biểu thức. 2 Giáo án lớp 3 chiều - HS tự luyện nhắc lại cách tính giá trị của biểu thức có dạng: chỉ có phép cộng, phép trừ; chỉ có phép nhân, phép chia; có các phép cộng, trừ, nhân, chia; có dấu ngoặc - Vận dụng làm bài tập theo nhóm: Bµi 1: Tính giá trị của biểu thức: a. 98 + 89 – 69 b. 30 x 6 : 9 Bµi 2: Tính giá trị của biểu thức: a. 30 + 16 x 4 b. 96 - 8 : 2 c. 18 x 4 + 23 x 3 Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: a. ( 325 – 200) x 2 b. 325 – ( 30 + 20) c. 28 : 4 + 23 x 3 d. (80 + 8) : 8 + Việc 1: HS tự làm bài cá nhân. + Việc 2: Trao đổi theo cặp. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. * Nhóm 3: Luyện tập về giải toán (HSNK): + Việc 1: - HS tự hoàn thành các nội dung đã chọn. + Việc 2: - HS trao đổi với bạn. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá Bµi 1. Lớp có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ, chia đều thành 5 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh. Bài 2. Một cửa hàng nuôi 78 con thỏ. Sau khi bán đi 6 con, người ta nhốt đều số thỏ còn lại vào 8 chuồng. Hỏi mỗi chuồng nhốt mấy con thỏ? Bài 3. May mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có 70 m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải? B. Hoạt động ứng dụng: 1. Tính giá trị của biểu thức: a. 108 + 57 – 109 b. 20 x 8 : 5 = c. 228 : 4 + 18 x 5 d. 484 :(2 + 2) 2. học thuộc các bảng nhân, bảng chia đã học. ********************************** 3 Giáo án lớp 3 chiều LUYỆN TIẾNG VIỆT CŨNG CỐ TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. ÔN TẬP CÂU “AI THẾ NÀO?” I. Yêu cầu cần đạt: - Giúp HS luyện tập củng cố về kiến thức câu kiểu Ai thế nào? từ chỉ đặc điểm. - Phần thi cá nhân 1, 2 . Phân thi chung sức bài 3, bài 4. II. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động thực hành: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. Hoạt động 1: (15) Làm cá nhân 1. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai (cái gì? Con gì); gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Thế nào? a, Hồ nước mừa thu trong vắt. b, Trời cuối đông lạnh buốt. c, Dân tộc Việt Nam rất cần cù và dũng cảm. 2. Tìm từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ sau: Hoa cà tim tím Hoa vừng nho nhỏ Hoa mướp vàng vàng Hoa đỗ xinh xinh Hoa lựu chói chang Hoa mận trắng tinh Đỏ như đóm lửa. Rung rinh trước gió. + Việc 1: HS làm việc cá nhân. + Việc 2: Chấm bài của nhau. + Việc 2: Nhóm trưởng chấm. + Việc 3: Báo cáo. + Việc 4: Đối chiếu kết quả - Kết luận, chữa bài Hoạt động 2: (15p) Phần chung sức 3. Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong mỗi câu sau: a. Anh Kim Đồng rất nhanh trí và dũng cảm. b. Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người. 4. Đặt câu theo mẫu câu ai thế nào để nói về a. Những hạt sương sớm. b. Trường tiểu học Sơn Kim. + Việc 1: HS thảo luận làm bài. 4 Giáo án lớp 3 chiều + Việc 2: Các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình. Ban giám khảo lên đối chiếu kết quả và chấm, chữa bài. + Việc 3: Nhận xét tìm ra nhóm xuất sắc + Việc 4: Tuyên dương B. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà các em kể cho bố mẹ nghe về tổ của mình. *************************************** THỦ CÔNG CẮT, DÁN CHỮ V I. Yêu cầu cần đạt: - Bết cách kẻ, cắt, dán chữ V. - Kẻ, cắt, dán được chữ V. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng. - HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ V. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng. II. GV chuẩn bị: Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V cắt từ giấy màu. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ V. III. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động cơ bản: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 : - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. 1. Quan sát và nhận xét. + Việc 1:- GV cho HS quan sát mẫu chữ V đã dán và đặt các câu hỏi định hướng. + Việc 2:- HS quan sát, nhận xét về cấu tạo chữ V ? ( chiều rộng, độ cao,....) - GV gấp đôi mẫu chữ V cho HS quan sát và nêu nhận xét - KL:Muốn cắt chữ V ta chỉ cần kẻ rồi gấp lại theo chiều dọc và cắt theo nét vẽ + Việc 3: Liên hệ thực tế và nêu ý nghĩa của việc cắt, dán chữ. 2. Tìm hiểu cách gấp cắt dán chữ V + Việc 1: Cá nhân tự quan sát tranh trong vở THTC nêu quy trình. + Việc 2: Trao đổi với bạn về quy trình. 5 Giáo án lớp 3 chiều + Việc 3: Nhóm trưởng (hoặc một bạn được phân công) điều hành thảo luận: Từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung, thống nhất kết quả. + Việc 4: - Các nhóm báo cáo. - GV nhận xét, thống nhất quy trình. + Bước 1: Kẻ chữ V Kẻ, cắt 1 hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô, sau đó đánh dấu hình chữ V vào 1hình chữ nhật rồi kẻ chữ theo các điểm đã đánh dấu. + Bước 2: Cắt chữ V Gấp đôi 2 hình chữ nhật đã kẻ chữ V. Cắt theo đường kẻ nửa chữ V + Bước 3: Dán chữ V. Kẻ 1 đường chuẩn, đặt ướm chữ vào cho cân đối rồi dán. 3. Hướng dẫn HS thực hành(15) Việc 1: - GV hướng dẫn HS từng bước. Sau đó gọi 2 HS nhắc lại và thực hiện các thao tác. Việc 2: - GV tổ chức cho HS tập gấp. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng. *Đối với HS có năng khiếu các nét chữ thẳng và đều nhau.Chữ dán phẳng B. Hoạt động ứng dụng: 1. Luyện cắt , dán chữ V theo các bước đã học. 2. Chuẩn bị giấy màu cho tiết học cắt dán chữ E. *************************************** LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP CHIA SỐ CÓ BA CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I. Yêu cầu cần đạt: - HS luyện kỹ năng nhân, chia số có ba chữ số với số có một chữ số và kỹ năng giải toán. - Yêu cầu HS cả lớp hoàn thành bài 1, 2(a,b), 3; HS năng khiếu hoàn thành thêm bài 2c, 4. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Thực hành: 25p Hoạt động 1: (15) Làm cá nhân 6 Giáo án lớp 3 chiều Bµi 1: Đặt tính rồi tính. 847 : 3 846 : 6 425 : 6 Bµi 2: Tính: a. 236 : 2 + 12 b. 497 : 7 – 21 + Việc 1: HS làm việc cá nhân. + Việc 2: Chấm bài của nhau. + Việc 2: Nhóm trưởng chấm. + Việc 3: Báo cáo. + Việc 4: Đối chiếu kết quả - Kết luận, chữa bài 817 : 9 c. 366 : 6 – 63 : 3 + Việc 5: - Tìm ra nhà toán học nhí. Hoạt động 2: (15p) Phần chung sức Bài 3: Năm 2004 là năm nhuận có 366 ngày. Mỗi tuần lễ có 7 ngày. Hỏi năm 2004 có bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày? Bµi 4: Có 353 học sinh xếp hàng 5 thì được nhiều nhất bao nhiêu hàng và có mấy em không ở hàng 5? + Việc 1: HS thảo luận. + Việc 2: Một số nhà toán học nhí lên đối chiếu kết quả và chấm, chữa bài. + Việc 3: Nhận xét tìm ra nhóm xuất sắc + Việc 4: Tuyên dương Đáp án: 3. Giải: Ta có: 353 : 5 = 70 (dư 3) có 70 hàng 5 và 1 hàng 3 Vậy xếp được nhiều nhất là 71 hàng và có 3 em không ở hàng 5 Đáp số: 71 hàng và 3 em 4. Giải: Ta có: 366 : 7 = 52 (dư 2) Vậy năm 2004 có 52 tuần và 2 ngày Đáp số: 52 tuần và 2 ngày B. Hoạt động ứng dụng: 1. Tìm X: a. X : 3 = 354 b. 882 : X = 3 x 3 c. X x 5 = 105 + 35 2. học thuộc các bảng nhân, bảng chia đã học. ********************************** 7 Giáo án lớp 3 chiều Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015 TỰ HỌC HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC I. Mục tiêu: - Học sinh tự hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa hoàn thành. - Tự luyện tập phần kiến thức, kĩ năng chưa tốt. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Học sinh tự ôn luyện: 25’ - GV yêu cầu HS tự kiểm tra xem mình chưa hoàn thành bài nào, môn nào? - GV theo dõi, định hướng và chia nhóm cho HS hoạt động. * Nhóm 1: Toán: - Tự luyện chia số có ba chữ số cho số có một chữ số. + Việc 1: HS nêu lại cách chia. + Việc 2: Làm các bài tập chưa hoàn thành. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. * Nhóm 2: Tiếng việt: - HS tự luyện về từ ngữ về các dân tộc, so sánh; kể chuyện. - Luyện viết, luyện đọc. + Việc 1: - HS tự hoàn thành các nội dung đã chọn. + Việc 2: - HS trao đổi với bạn. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. *Nhóm 3: Các môn học khác: HS tự hoàn thành các nội dung chưa hoàn thành của các môn học khác trong tuần. B. Hoạt động ứng dụng: . Luyện học thuộc các bảng nhân, chia đã học. Tự hoàn thành các nội dung học tập của các môn học. 8 Giáo án lớp 3 chiều TUẦN 19 Thứ tư ngày 18 tháng 1 năm 2017 THỦ CÔNG ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GẤP, CẮT, DÁN I. Yêu cầu cần đạt: - Biết cách kẻ, cắt, dán mô ôt số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - Kẻ, cắt, dán được mô ôt số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - SGK, SGV, Giấy thủ công, kéo, keo dán... Mẫu các chữ cái đã học. + Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công... III. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động cơ bản: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 : - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. 1. Củng cố kiến thức đã học Việc 1: GV yêu cầu các nhóm thảo luâ ôn tìm hiểu về các chữ cái đã học: Việc 2: Nêu tên các bài đã học? + Tên các chữ cái? ( V, U, I...) + Đă ôc điểm từng chữ? Việc 3: Nêu quy trình kẻ, cắt, dán các chữ cái đã học? ( mỗi nhóm nêu quy trình kẻ, cắt dán 1 chữ cái đã học. 1 HS trong nhóm nêu, 1 HS khác thao tác thực hiê ôn ) Việc: GV nhâ nô xét, tóm tắt lại kiến thức đã học: + Cắt dán chữ I, T + Cắt dán chữ H, U + Cắt dán chữ V + Cắt dán chữ E 2. GV cho HS tâ pô thực hành kẻ, cắt dán các chữ cái đã học. Việc 1: HS tâ pô kẻ cắt lại các chữ cái đã học Việc 2: GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng. 9 Giáo án lớp 3 chiều 3. Nhâ nô xét tiết học, dă nô dò HS chuẩn bị cho tiết học sau. *************************************** Thứ năm ngày 19 tháng 1 năm 2017 TỰ HỌC HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH NỘI DUNG MÔN TIẾNG VIỆT I. Mục tiêu: - Học sinh tự hoàn thành các nội dung, bài tập buổi sáng chưa hoàn thành của môn Tiếng Việt. - Tự luyện tập phần kiến thức, kĩ năng chưa tốt. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Học sinh tự ôn luyện: 25’ - GV yêu cầu HS tự kiểm tra xem mình chưa hoàn thành bài nào, môn nào? - GV theo dõi, định hướng và chia nhóm cho HS hoạt động. * Nhóm 1: Luyện đọc: - Tự luyện đọc ôn lại các bài tập đọc đã học và trả lời câu hỏi. + Việc 1: HS luyện đọc. + Việc 2: Trả lời các câu hỏi về bài đọc. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. * Nhóm 2: Các bài tập khác: HS tự hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành của môn Tiếng Việt trong tuần. + Việc 1: Xác định các bài tập cần hoàn thành. + Việc 2: Hoàn thành các bài tập. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. Bài 1. Ghi l¹i nh÷ng con vËt ®îc gäi vµ t¶ nh ngêi trong bµi th¬ Anh §om §ãm Bài 2. Chép những dòng thơ nói về sự vật có hoạt động như hoạt động của người. Em nằm trên chiếc võng Êm như tay bố nâng Đung đưa chiếc võng kể Chuyện đêm bố vượt rừng. Bài 3. T×m trong khæ th¬ sau nh÷ng sù vËt vµ c¸c ho¹t ®éng cña vËt ®îc nh©n hãa: 10 Giáo án lớp 3 chiều Con ®êng lµng Võa míi ®¾p Xe chë thãc Đ· hß reo Nèi ®u«i nhau Cêi khóc khÝch. Bài 4. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?”: a. Chú mèo thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. b. Những giọt sương lấp lánh trong đám cỏ khi trời vừa hửng sáng. c. Sáng sớm, chị tre nghiêng đầu chải tóc bên bờ ao. Bài 5-HSNK . . Hãy đặt 2 câu có hình ảnh nhân hóa nói về một con vật * Nhóm 3: Luyện viết: - HS tự luyện viết đoạn văn khoảng 5-7 câu kể một câu chuyện em đã học trong học kì I. Gợi ý HS có thể viết đoạn văn có sử dụng phép so sánh cho câu văn sinh động hơn. + Việc 1: - HS tự hoàn thành bài viết theo các gợi ý đã học. + Việc 2: - Đọc cho bạn nghe. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. B. Hoạt động ứng dụng: . Luyện đọc, luyện viết chữ đẹp hơn. Tự hoàn thành các nội dung học tập của môn học. *************************************** 11 Giáo án lớp 3 chiều LUYỆN TIẾNG VIỆT LUYỆN TẬP VỀ NHÂN HÓA I. Yêu cầu cần đạt: - Cñng cè cho HS c¸ch nh©n hãa, hiÖn tîng nh©n hãa. - Phần thi cá nhân 1, 2. Phần thi chung sức bµi 3, 4(học sinh năng khiếu) II. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động thực hành: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3 :- GV nêu mục tiêu bài học. Việc 4 :- TBHT phổ biến luật chơi. Hoạt động 1: (15) Làm cá nhân 1. Ghi l¹i nh÷ng con vËt ®îc gäi vµ t¶ nh ngêi trong bµi th¬ Anh §om §ãm 2. Chép những dòng thơ nói về sự vật có hoạt động như hoạt động của người. Em nằm trên chiếc võng Êm như tay bố nâng Đung đưa chiếc võng kể Chuyện đêm bố vượt rừng. + Việc 1: HS làm việc cá nhân. + Việc 2: Chấm bài của nhau. + Việc 2: Nhóm trưởng chấm. + Việc 3: Báo cáo. + Việc 4: Đối chiếu kết quả - Kết luận, chữa bài + Việc 5: - Tìm ra nhà văn nhí. Hoạt động 2: (15p) Phần chung sức 3. T×m trong khæ th¬ sau nh÷ng sù vËt vµ c¸c ho¹t ®éng cña vËt ®îc nh©n hãa: Con ®êng lµng Võa míi ®¾p Xe chë thãc Đ· hß reo Nèi ®u«i nhau Cêi khóc khÝch. 4. Hãy đặt 2 câu có hình ảnh nhân hóa nói về một con vật. + Việc 1: HS thảo luận làm bài. 12 Giáo án lớp 3 chiều + Việc 2: Các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình. Ban giám khảo lên đối chiếu kết quả và chấm, chữa bài. + Việc 3: Nhận xét tìm ra nhóm xuất sắc + Việc 4: Tuyên dương B. Hoạt động ứng dụng: - Về nhà các em kể cho bố mẹ nghe về tổ của mình. *************************************** LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP TÍNH CHU VI HÌNH VUÔNG, CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT I. Yêu cầu cần đạt: - Củng cố tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông. - Phần thi cá nhân bài 1, 2 ; Phần thi chung sức bài 3, 4(học sinh có năng khiếu) II. Hoạt động dạy học: A. Hoạt động thực hành *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. Việc 4 :- TBHT phổ biến luật chơi. * Thực hành: 25p Hoạt động 1: (15) Làm cá nhân Bài 1: Tính chu vi hình vuông có cạnh 34 cm Bài 2: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là 23cm và chiều dài hơn chiều rộng 16cm. + Việc 1: HS làm việc cá nhân. + Việc 2: Chấm bài của nhau. + Việc 2: Nhóm trưởng chấm. + Việc 3: Báo cáo. + Việc 4: Đối chiếu kết quả - Kết luận, chữa bài + Việc 5: - Tìm ra nhà toán học nhí. Hoạt động 2: (15p) Phần chung sức Bài 3: Tính chu vi khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 89m và hơn chiều rộng 23m. 13 Giáo án lớp 3 chiều Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 34m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh vườn đó ? + Việc 1: HS thảo luận. + Việc 2: Một số nhà toán học nhí lên đối chiếu kết quả và chấm, chữa bài. + Việc 3: Nhận xét tìm ra nhóm xuất sắc + Việc 4: Tuyên dương Đáp án: 3. Giải: Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 89 – 23 = 66 (m) Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: (89 + 66) x 2 = 310 (m) Đáp số: 310m 4. Giải: Chiều dài mảnh vườn đó là: 34 x 3 = 102( m) Chu vi mảnh vườn là: ( 34 + 102) x 2 = 272 (m) Đáp số: 272 m B. Hoạt động ứng dụng: 1. Giải bài toán sau: Mét thöa vên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 30m, chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. Ngêi ta muèn lµm mét hµng rµo xung quanh thöa vên ®ã (cã ®Ó hai cöa ra vµo, mçi cöa réng 3m). Hái hµng rµo ®ã dµi bao nhiªu mÐt? 2. học thuộc các bảng nhân, bảng chia đã học. ********************************** 14 Giáo án lớp 3 chiều TUẦN 20 Thứ ….. ngày ….. tháng … năm 2017 THỦ CÔNG ÔN TẬP CHỦ ĐỀ GẤP, CẮT, DÁN I. Yêu cầu cần đạt: - Biết cách kẻ, cắt, dán mô ôt số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - Kẻ, cắt, dán được mô ôt số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: - SGK, SGV, Giấy thủ công, kéo, keo dán... Mẫu các chữ cái đã học. + Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công... III. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động cơ bản: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 : - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. 1. Củng cố kiến thức đã học Việc 1: GV yêu cầu các nhóm thảo luâ ôn tìm hiểu về các chữ cái đã học: Việc 2: Nêu tên các bài đã học? + Tên các chữ cái? ( V, U, I...) + Đă ôc điểm từng chữ? Việc 3: Nêu quy trình kẻ, cắt, dán các chữ cái đã học? ( mỗi nhóm nêu quy trình kẻ, cắt dán 1 chữ cái đã học. 1 HS trong nhóm nêu, 1 HS khác thao tác thực hiê ôn ) Việc: GV nhâ nô xét, tóm tắt lại kiến thức đã học: + Cắt dán chữ I, T + Cắt dán chữ H, U + Cắt dán chữ V + Cắt dán chữ E 2. GV cho HS tâ pô thực hành kẻ, cắt dán các chữ cái đã học. Việc 1: HS tâ pô kẻ cắt lại các chữ cái đã học Việc 2: GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng. 3. Nhâ nô xét tiết học, dă nô dò HS chuẩn bị cho tiết học sau. *************************************** 15 Giáo án lớp 3 chiều Thứ ..... ngày .... tháng ...... năm 2017 TỰ HỌC HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH CÁC NỘI DUNG MÔN TOÁN I. Mục tiêu: - Học sinh tự hoàn thành các nội dung, bài tập buổi sáng chưa hoàn thành của môn Toán. - Tự luyện tập phần kiến thức, kĩ năng chưa tốt. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Học sinh tự ôn luyện: 25’ - GV yêu cầu HS tự kiểm tra xem mình chưa hoàn thành bài nào, nội dung nào? - GV theo dõi, định hướng và chia nhóm cho HS hoạt động. * Nhóm 1: Luyện tập về tính chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật: HS tự luyện hoàn thành các bài tập chưa hoàn thành về tính chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật. + Việc 1: Xác định các bài tập cần hoàn thành. + Việc 2: Hoàn thành các bài tập. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. Bµi 1: Tính chu vi hình vuông có cạnh 34 cm Bµi 2: Tính chu vi hình chữ nhật có chiều rộng là 23cm và chiều dài hơn chiều rộng 16cm. Bài 3: Tính chu vi khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 89m và hơn chiều rộng 23m. Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 34m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi mảnh vườn đó ? * Nhóm 2: - Ôn về đọc, viết số có bốn chữ số. - HS tự luyện nhắc lại cách đọc, viết số có bốn chữ số. - Vận dụng làm bài tập theo nhóm: Bài 1: Đọc các số sau: 1023; 2105; 4568; 9640; 2009; 6351 Bài 2: Viết số: a. Gồm bảy nghìn, sáu trăm, bốn chục, ba đơn vị. b. Gồm 2 nghìn, năm chục, chín đơn vị. c. Tám mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi lăm. d. Ba mươi mốt nghìn không trăm linh tư. Bài 3: Viết số thành tổng thep các hàng (nghìn, trăm, chục, đơn vị): 16 Giáo án lớp 3 chiều b. 8967; 7806; 8977; 8900 a. 6789; 6089; 7896; + Việc 1: HS tự làm bài cá nhân. + Việc 2: Trao đổi theo cặp. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. * Nhóm 3: Luyện tập về giải toán (HSNK): + Việc 1: - HS tự hoàn thành các nội dung đã chọn. + Việc 2: - HS trao đổi với bạn. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá Bµi 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 35 mét, chiều rộng 20 mét. Tính chu vi mảnh đất đó. Bài 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 150 dm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó. Bài 3. Mét thöa vên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 30m, chiÒu dµi gÊp 3 lÇn chiÒu réng. Ngêi ta muèn lµm mét hµng rµo xung quanh thöa vên ®ã (cã ®Ó hai cöa ra vµo, mçi cöa réng 3m). Hái hµng rµo ®ã dµi bao nhiªu mÐt? B. Hoạt động ứng dụng: 1. Tìm X. a. X : 7 = 101 b. X x 5 = 145 2. Tính giá trị biểu thức. a. 102 + 108 - 100 b. 93 - 48 : 8 c. 123 x (42 - 40) d. 16 x 5 + 15 x 6 *************************************** 17 Giáo án lớp 3 chiều TỰ HỌC HỌC SINH TỰ HOÀN THÀNH NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC I. Mục tiêu: - Học sinh tự hoàn thành các bài tập buổi sáng chưa hoàn thành. - Tự luyện tập phần kiến thức, kĩ năng chưa tốt. III. Các hoạt động dạy - học: A. Ho¹t ®éng thùc hµnh *Khởi động: (5 phút) Việc 1 :- GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. * Học sinh tự ôn luyện: 25’ - GV yêu cầu HS tự kiểm tra xem mình chưa hoàn thành bài nào, môn nào? - GV theo dõi, định hướng và chia nhóm cho HS hoạt động. * Nhóm 1: Toán: - Tự luyện đọc, viết và so sánh các số có bốn chữ số. + Việc 1: HS nêu lại quy tắc. + Việc 2: Làm các bài tập chưa hoàn thành. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. * Nhóm 2: Tiếng việt: - HS tự luyện từ ngữ về Tổ quốc, dấu phẩy; kể chuyện. - Luyện viết, luyện đọc. + Việc 1: - HS tự hoàn thành các nội dung đã chọn. + Việc 2: - HS trao đổi với bạn. + Việc 3: - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo. - GV đánh giá. *Nhóm 3: Các môn học khác: HS tự hoàn thành các nội dung chưa hoàn thành của các môn học khác trong tuần. B. Hoạt động ứng dụng: . Luyện học thuộc các bảng nhân, chia đã học. Tự hoàn thành các nội dung học tập của các môn học. 18 Giáo án lớp 3 chiều TUẦN 21 Thứ …. ngày … tháng 2 năm 2016 THỦ CÔNG ĐAN NONG MỐT(T1) I. Yêu cầu cần đạt: - Biết cách đan nong mốt. - Kẻ, cắt được các nan tương đối đều nhau. - Đan được nong mốt. Dồn được nan nhưng có thể chưa khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan. - HSNK: Kẻ, cắt được các nan đều nhau; Đan được tấm đan nong mốt. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hoà; Có thể sử dụng tấm đan nong mốt để tạo thành hình đơn giản. II. Chuẩn bị: + Giáo viên: Một tấm đan nong mốt bằng bìa; tranh qui trình đan nong mốt; các nan mẫu màu khác nhau. + Học sinh: - Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công... III. Các hoạt động dạy - học: A. Hoạt động cơ bản: *Khởi động: (5 phút) Việc 1 : - GV giới thiệu bài và ghi mục bài lên bảng Việc 2 :- HS ghi mục bài vào vở. Việc 3:- GV nêu mục tiêu bài học. 1. Quan sát và nhận xét.(5p) Việc 1: - GV giới thiệu tấm đan nong mốt và hướng dẫn HS nhận xét. Việc 2: - GV liên hệ đan nong mốt được ứng dụng làm đồ dùng trong gia đình.. Việc 3: - GV nêu trong thực tế người ta đan bằng các nan tre, nứa, giang,... 2. Tìm hiểu cách đan nong mốt. (10p) + Việc 1: Cá nhân tự quan sát tranh trong vở THTC nêu quy trình. + Việc 2: Trao đổi với bạn về quy trình. + Việc 3: Nhóm trưởng (hoặc một bạn được phân công) điều hành thảo luận: Từng bạn báo cáo kết quả, các bạn trong nhóm lắng nghe và bổ sung, thống nhất kết quả. + Việc 4: - Các nhóm báo cáo. - GV nhận xét, thống nhất quy trình. 19 Giáo án lớp 3 chiều + Bước1: Kẻ, cắt các nan + Bước 2: Đan nong mốt bằng giấy, bìa. + Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm nan. 3. Hướng dẫn HS thực hành(15p) Việc 1: - GV hướng dẫn HS từng bước. Sau đó gọi 2 HS nhắc lại và thực hiện các thao tác. Việc 2: - GV tổ chức cho HS tập gấp. GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng. B. Hoạt động ứng dụng: 1. Luyện đan nong mốt theo các bước đã học. 2. Chuẩn bị giấy màu cho tiết học sau và trưng bày sản phẩm. 20
- Xem thêm -