Tài liệu Hiện tượng xuyên ngầm spin và các tính chất liên quan trong các kiểu cấu trúc mtj

  • Số trang: 119 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 681 |
  • Lượt tải: 0