Tài liệu Hiệu quả của tiêm oxytocin vào mạc treo vòi tử cung trong mổ nội soi bảo tồn thai ngoài tử cung

  • Số trang: 136 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 183 |
  • Lượt tải: 1
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Tài liệu lỗi hoặc đã gỡ bỏ....