Tài liệu IELTS Simon’s essay analysis – Tuyển tập hướng dẫn phân tích bài mẫu band 9 của thầy Simon

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2539 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CẤU TRÚC MỘT BÀI ESSAY PHẦN 2: CÁCH VIẾT TỪNG PHẦN CỦA MỘT BÀI IELTS ESSAY HOÀN CHỈNH PHẦN 3: DẠNG ESSAY TRONG BÀI THI VIẾT IELTS PHẦN 4: DẠNG BÀI CAUSE/PROBLEM & SOLUTION PHẦN 5: DẠNG BÀI TWO-PART QUESTION PHẦN 6: TỔNG HỢP CÁC BÀI MẪU CỦA CỰU GIẢM KHẢO SIMON PHẦN 7: TỔNG HỢP NHỮNG THẮC MẮC CỦA HỌC VIÊN GỬI CHO THẦY SIMON​