Tài liệu Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ và ph đến khả năng thủy phân protein của hệ enzyme protease trong dịch chiết đầu tôm thẻ chân trắng

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 421 |
  • Lượt tải: 0