Tài liệu Luận án sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh thái nguyên

  • Số trang: 210 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 566 |
  • Lượt tải: 0