Tài liệu Luận văn thạc sĩ nghiên cứu biến nạp gen vào đậu tương (glycine max (l.) merrill) thông qua vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 237 |
  • Lượt tải: 0