Tài liệu Luận văn thiết kế và sử dụng câu hỏi để kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực trong dạy học lịch sử việt nam (1945 1975) ở trường thpt

  • Số trang: 174 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 661 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015