Tài liệu Mô hình hoá và tính toán kết cấu cánh turbine gió kiểu trục đứng theo lý thuyết chuyển vị bậc nhất bằng phương pháp phần tử hữu hạn

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 165 |
  • Lượt tải: 0