Đăng ký Đăng nhập
Trang chủ Một số phương pháp phân loại vi khuẩn dựa trên cấu trúc adn và những ứng dụng tr...

Tài liệu Một số phương pháp phân loại vi khuẩn dựa trên cấu trúc adn và những ứng dụng trong nghiên cứu vi khuẩn

.PDF
34
559
52

Mô tả:

Một số phương pháp phân loại vi khuẩn dựa trên cấu trúc ADN và những ứng dụng trong nghiên cứu vi khuẩn

Tài liệu liên quan