Tài liệu Một số ứng dụng của lý thuyết biểu diễn của nhóm hữu hạn

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0