Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ sấy bức xạ gốm hồng ngoại chọn lọc kết hợp đối lưu đến chất lượng cá cơm săng khô

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0