Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông công nghệ bôi trơn - làm nguội tối thiểu đến mòn và tuổi bền của dao phay khi phay lăn răng đĩa xích

  • Số trang: 92 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 92 |
  • Lượt tải: 0