Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công vật liệu thép không gỉ sus201 khi phay bằng dao phay mặt đầu thép gió phủ tialn

  • Số trang: 110 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 276 |
  • Lượt tải: 0