Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện chiết lên hiệu suất hòa tan và thu hồi protein của cơ thịt đỏ cá ngừ đại dương

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 194 |
  • Lượt tải: 0