Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của sodium phosphate (pp), phos-mix, tari k7 đến chất lượng của cơ thịt cá mối xay sau quá trình cấp đông và bảo quản đông dùng để làm chả cá

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 237 |
  • Lượt tải: 0