Tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất phi tuyến của đất đá đến sự làm việc của hệ kết cấu vỏ hầm và nền bằng phương pháp khống chế hội tụ

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 495 |
  • Lượt tải: 0