Tài liệu Nghiên cứu các thông số thích hợp cho công đoạn nấu của quy trình sản xuất carrageenan từ rong sụn bằng phương pháp sử dụng enzyme cellulase

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 223 |
  • Lượt tải: 0