Tài liệu Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của hỗn hợp gelatin thủy phân bằng nước dứa và thử nghiệm sản xuất đồ hộp nước dứa – gelatin

  • Số trang: 88 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 145 |
  • Lượt tải: 0