Tài liệu Nghiên cứu nâng cao tính chất cơ học và độ chậm cháy của compozit trên nền epoxy gia cường bằng vải thủy tinh

  • Số trang: 146 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 827 |
  • Lượt tải: 0