Tài liệu Nghiên cứu phương pháp tinh sạch phycocyanin từ tảo spirulina và tạo sản phẩm bột phycocyanin

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1016 |
  • Lượt tải: 0