Tài liệu Nghiên cứu tình hình, đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị bệnh trứng cá có bôi corticoid bằng uống isotretinoin (2)

  • Số trang: 147 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 260 |
  • Lượt tải: 0