Tài liệu Nghiên cứu tính toán xác suất truyền tín hiệu hàng hải trong kênh thông tin của hệ thống tự động nhận dạng tàu thủy ais đối với độ chính xác an toàn hàng hải

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 594 |
  • Lượt tải: 0