Tài liệu Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ tu hài (lutraria philippinarum)

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 318 |
  • Lượt tải: 0