Tài liệu Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic sinh bacteriocin từ nước dưa lên men truyền thống nhằm bảo quản thực phẩm

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 285 |
  • Lượt tải: 0