Tài liệu Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn biển sinh bacteriocin từ ruột cá giò nhằm định hướng ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 166 |
  • Lượt tải: 0