Tài liệu Phương pháp cim đối với bài toán biên elliptic có bước nhảy gián đoạn qua mặt phân cách

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0