Tài liệu Skkn hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo tổ chuyên môn ở trường thpt nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 369 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

BM 01-Bia SKKN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị : TRƯỜNG TPPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Mã số: ................. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Người thực hiện: Kiều Thanh Nam Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: .....................  (Ghi rõ tên bộ môn) - Lĩnh vực khác: ...............................................  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm không thề hiện trong bản in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác Năm học: 2012-2013 BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: Kiều Thanh Nam 2. Ngày tháng năm sinh: 01-12-1954 3. Nam, nữ: Nam 4. Địa chỉ: Long Thành , Đồng Nai 5. Điện thoại: 0613 844 537 (CQ) ; ĐTDĐ: 0918 403 247 6. Fax: E-mail: 7. Chức vụ: Hiệu trưởng 8. Đơn vị công tác: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học - Năm nhận bằng: 1981 - Chuyên ngành đào tạo: Ngữ Văn III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC 1. Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy môn Ngữ Văn 2. Số năm có kinh nghiệm: 32 Năm 3. Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: a. Phương pháp đọc văn trong giờ giảng văn ở trường THPT hiện nay b. Vận dụng nhiều phương pháp trong giờ dạy tác phẩm văn xuôi ở trường trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh c. Áp dụng phương pháp dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm trong một số bài Ngữ văn lớp 10 phổ thông d. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường THPT trong giai đoạn hiện nay e. Hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo tổ chuyên môn hoạt động ở trường THPT nhằm năng cao chất lượng dạy và học Đề tài HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Công tác chuyên môn là hoạt động quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành, nơi thực thi trực tiếp nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh. Một nhà trường chỉ có thể thay đổi, phát triển bằng chính nội lực của mình. Đối với trường THPT động lực quan trọng để phát triển chính là do yếu tố tăng trưởng chất lượng giáo dục của đơn vị tổ quyết định. Nhưng trong thực tế, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, nên công tác này chưa được quan tâm đúng mức; chính vì vậy hoạt động của tổ chuyên môn không thực sự phát huy hết sức mạnh nội lực vốn có của mình để tạo ra những sản phẩm giáo dục nhiều về quy mô và tốt về chất lượng cho xã hội. Vì vậy hoạt động của tổ chuyên môn tốt, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ như điều lệ trường trung học đã qui định sẽ góp phần tích cực, quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng được những yêu cầu mới trong quá trình đổi mới giáo dục.Tuy nhiên tổ chuyên môn không phải là cấp có thẩm quyền để đề ra các nhiệm vụ giáo dục chung cho toàn trường mà hoạt động của tổ chuyên môn phụ thuộc nhiều vào kế hoạch, hoạt động của nhà trường, vào sự quản lý và chỉ đạo công tác của Hiệu trưởng. Trong các văn bản hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở giáo dục Đào tạo Đồng Nai luôn chỉ đạo cho các đơn vị trường học làm tốt công việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, coi đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản, thiết thực để nâng cao chất lượng dạy - học, thực hiện đổi mới giáo dục. Trước năm 2009 trường THPT Nguyễn Đình Chiểu hoạt động theo loại hình bán công , giáo viên thỉnh giảng nhiều ,giáo viên biên chế cơ hữu ít,có môn không có giáo viên,có môn chỉ có 1 người không đủ thành lập tổ theo môn học ,toàn trường chỉ có 2 tổ Tự nhiên và Xã hội . Vì vậy sinh hoạt tổ chuyên môn chỉ qua loa đại khái , nặng về thông báo sự vụ,mang tính hình thức .Cho nên chất lượng dạy học của nhà trường không được cải tiến. Từ tháng 10 năm 2009 trường được chuyển đổi sang loại hình công lập theo Quyết định số 3092/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai,trường được phép tuyển giáo viên biên chế theo tỷ lệ 2,25 GV/1 lớp.Do vậy giáo viên tăng nhiều từ năm học 2009-2010 ,nhiều tổ chuyên môn được thành lập theo điều lệ trường phổ thông.Số lượng giáo viên tuyển dụng tăng vọt,100% mới ra trường chưa có kinh nghiệm về giảng dạy,về lập hồ sơ chuyên môn. Hơn nữa có một số tổ trưởng cũng mới ,dạy được vài năm,mà lại dạy tư thục nên việc quản lý tổ chuyên môn đúng nghĩa rất khó khăn.Đó là một nghịch lý thách thức đối với người Hiệu trưởng trong việc quản lý chỉ đạo tổ chuyên môn trong nhà trường. Trước tình hình thực tế của trường, trước các đòi hỏi bức bách phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục,bắt buộc người Hiệu trưởng phải suy nghĩ tìm biện pháp thiết thực chỉ đạo quản lý hoạt động của tổ chuyên môn đi vào nề nếp. Qua những năm thực hiện bản thân đã đúc kết được một số kinh nghiệm trong công tác quản lý bổ sung cho đề tài Hiệu trưởng quản lý và chỉ đạo tổ chuyên môn ở trường THPT Nguyễn Đình Chiểu nhằm nâng cao chất lượng dạy - học II. THỰC TRANG Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU : 1. Thuận lợi Từ năm 2009 trường được chuyển sang hoạt động theo loại hình công lập .Số lượng giáo viên được tuyển dụng hàng năm có tăng lên,đủ điều kiện để giảng day và làm chủ nhiệm.Từng bước các tổ chuyên môn được thành lập theo đúng môn học,số lượng tổ ghép giảm dần ,có điều kiện sinh hoạt trao đổi về chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy và học . Đội ngũ giáo viên trẻ, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh và nhân dân địa phương, nhiệt tình trong công việc và có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.Đó là những thuận lợi cho tổ chuyên môn hoạt động 2. Khó khăn Tuy vậy, trên thực tế số giáo viên mới ra trường rất nhiều (hơn 80% ) , các tổ mới thành lập,kinh nghiệm sinh hoạt tổ chưa nhiều,các tổ trưởng đa số là mới cho nên vấn đề chỉ đạo tổ chuyên môn và sinh hoạt tổ chuyên môn còn hạn chế: Tổ trưởng chuyên môn còn trẻ kinh nghiệm giảng dạy chỉ vài năm,kinh nghiệm quản lý chưa có,thường có tâm lí coi mình cũng như giáo viên bình thường khác cho nên chưa phát huy hết vai trò của mình,chỉ lo hồ sơ đầy đủ, sạch đẹp; chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu chuyên môn; chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.Mặt khác,một số giáo viên đã dạy một số năm thời “bán công”có thói quen không sinh hoạt tổ chuyên môn nên khó đi vào nề nếp Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn bước đầu chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, gò bó,qua loa chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh hoạt, không khí thường trầm lắng, giáo viên ít phát biểu ý kiến, những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn bạc, thảo luận. Đây là thách thức lớn đối với người quản lý,đòi hỏi phải có những biện pháp hay,sát thực để vừa hướng dẫn vừa chế tài giúp cho các tổ chuyên môn hoạt động có nề nếp,có chất lượng ngay từ khi mới thành lập 3. Số liệu thống kê minh chứng a. Năm học 2007-2008 : Trường có 2 tổ chuyên môn: Loại hình trường Bán công + Tổ tự nhiên : 5 giáo viên biên chế cơ hữu, 16 giáo viên thỉnh giảng + Tổ xã hội : 9 giáo viên biên chế cơ hữu, 12 giáo viên thỉnh giảng b. Năm học 2008-2009 : Trường có 3 tổ chuyên môn : Loại hình trường Bán công + Tổ Toán ,Lý,Hóa,Sinh,CN : 9 giáo viên biên chế cơ hữu, 12 giáo viên thỉnh giảng + Tổ Văn,Sử,Địa : 7 giáo viên biên chế cơ hữu, 9 giáo viên thỉnh giảng + Tổ AnhVăn,CD,TD : 5 giáo viên biên chế cơ hữu, 8 giáo viên thỉnh giảng c. Năm học 2009- 2010 : Trường có 5 tổ chuyên môn: Loại hình trường Công lập + Tổ Toán ,Tin : 7 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Lý Hóa , Sinh, CN : 7 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Văn : 7 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Sử ,Địa, CDân : 8 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Anh văn , Tổ TD,QS : 7 giáo viên : Đạt chuẩn 100% d. Năm học 2010- 2011 : Trường có 7 tổ chuyên môn: Loại hình trường Công lập + Tổ Toán : 8 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Lý Hóa : 10 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ tin,CN,Sinh : 7 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Văn : 8 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Sử Địa : 6 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Anh văn : 6 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ TD,QS,CD : 6 giáo viên : Đạt chuẩn 100% đ. Từ năm học 2011- 2012 đến nay: Trường có 7 tổ chuyên môn: Loại hình trường Công lập + Tổ Toán : 9 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Lý Hóa : 10 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ tin,CN,Sinh : 7 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Văn : 8 giáo viên (có 1 trên chuẩn) : Đạt 100% + Tổ Sử;Địa;C Dân : 9 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ Anh văn : 8 giáo viên : Đạt chuẩn 100% + Tổ TD,QS : 6 giáo viên : Đạt chuẩn 100% III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận: a. Vị trí của tổ chuyên môn: Điều 16 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD ĐT, tổ chuyên môn được tổ chức theo môn học,nhóm môn học hoạt động ở từng cấp học THCS, THPT. Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 1 đến 2 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở giới thiệu của tổ chuyên môn và giao nhiệm vụ vào đầu năm học. b. Chức năng tổ chuyên môn Giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học . Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định .Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch, điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý. Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. c. Nhiệm vụ tổ chuyên môn Điều 16 ,điều lệ trường THPT quy định nhiệm vụ của tổ chuyên môn như sau a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường; b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành; c) Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó; d) Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. d. Vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường Quản lý giảng dạy của giáo viên Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...); Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, hướng dẫn thử việc cho giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá...). Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định); Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...).Dự giờ góp ý giáo viên trong tổ theo quy định Các hoạt động khác : đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên... Việc này đỏi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công. Quản lý học tập của học sinh Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục; Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục. Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng). e. Sinh hoạt tổ chuyên môn Sinh hoạt tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường, là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện. Việc sinh hoạt tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THPT (2 tuần/lần). Thời gian do Hiệu trưởng quy định . Nội dung sinh hoạt của tổ tập trung giải quyết những vấn đề về chuyên môn thảo luận thống nhất những bài dài, những tiết khó dạy,thống nhất ma trận ra đề kiểm tra,rút kinh nghiệm giờ dạy… cần tránh việc sinh hoạt chỉ thông báo sự việc hành chính g. Mối quan hệ giữa tổ chuyên môn với Ban Giám hiệu và các tổ chức trong trường Với Ban Giám hiệu: Là cầu nối giữa Hiệu trưởng và giáo viên trong tổ về thông tin 2 chiều nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng có thông tin để đánh giá chính xác giáo viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của họ từ đó phân công giáo viên hợp lý, đạt hiệu quả tốt; chuyển tải cho giáo viên trong tổ các chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên; Tổ chức thực hiện chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động dạy học, giáo dục: Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá…qua các hoạt động cụ thể như bồi dưỡng giáo viên, học sinh, dự giờ, thăm lớp… Đối với công tác chủ nhiệm: Các thành viên trong tổ chuyên môn cũng thực hiện công tác chủ nhiệm. Mối quan hệ này sẽ giúp giáo viên trao đổi chuyên môn và trao đổi về công tác quản lý học sinh, hiểu rõ hơn học sinh, từ đó góp phần vào công tác giáo dục toàn diện học sinh và như vậy sẽ giúp công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. 2. Nội dung ,biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài 2.1. Các giải pháp chỉ đạo tổng thể của Hiệu trưởng với đơn vị tổ. a Lập và công bố kế hoạch a1. Căn cứ chức năng lãnh đạo toàn diện và lập kế hoạch quản lý tổng thể Hiệu trưởng là người trực tiếp xây dựng kế hoạch chỉ đạo hoạt động tổ chuyên môn như một nội dung trọng yếu. Yêu cầu kế hoạch phải đạt bao gồm: - Các nội dung cụ thể định hướng mục tiêu, nội dung, phương pháp cho từng mặt hoạt động. - Người chỉ đạo trực tiếp, gián tiếp và trách nhiệm của người chỉ đạo. Đối tượng quản lý bao gồm: Hiệu trưởng với vai trò tổng quản lý các đơn vị tổ. Tổ trưởng, người luôn đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hoạt động của một đơn vị và Phó hiệu trưởng được ủy quyền quản lý chỉ đạo từng nội dung công việc, và giám sát hoạt động của một số tổ nhất định. - Các mốc thời gian nghiệm thu sản phẩm công việc (từng phần và hoàn thiện) - Cơ chế thực hiện bao gồm các căn cứ văn bản chỉ đạo, nhân lực, cơ sở vật chất và kinh phí thực hiện. Có 2 loại kế hoạch cần được phân biệt : - Kế hoạch định kỳ : Sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong các tuần lễ. - Kế hoạch cho các hoạt động chuyên đề dài ngày và các hoạt động không định kỳ : Thi giáo viên giỏi, nghiên cứu khoa học ; học tập theo chuyên đề… a2. Các kế hoạch này được triển khai theo mốc thời gian cụ thể : - Kế hoạch tổng thể đầu năm : Công bố vào tuần 2 tháng 8 hàng năm :Nội dung hoạt động tổ được xác định tới từng học kỳ và từng tháng. - Kế hoạch tổng thể từng tháng: Công bố vào tuần 1 của các tháng trong năm học: Nội dung được xác định tới từng tuần. b. Triển khai kế hoạch vào thực tiễn. - Thống nhất nội dung quy trình làm việc với tổ trưởng chuyên môn và các phó hiệu trưởng được chỉ đạo và nắm tình hình đơn vị tổ phụ trách. - Tổ trưởng chỉ đạo trực tiếp các hoạt động theo quy trình thống nhất. Quy trình này bao gồm: Quán triệt yêu cầu về mục tiêu, nội dung của hoạt động theo định hướng của Hiệu trưởng tới các tổ viên, gắn với tình hình tổ. Phân công công việc cụ thể cho các tổ viên và lịch hoạt động cụ thể. Tổ chức thực hiện các nội dung cụ thể theo những phương pháp tương ứng, sáng tạo phù hợp đặc điểm tổ. Ghi chép quá trình thực hiện bằng các hình thức nhật ký, biên bản. Đơn vị tổ tự tổng kết ưu khuyết điểm, nêu kiến nghị và báo cáo Hiệu trưởng sau khi quá trình hoàn thiện.Duy trì hoạt động báo cáo đột xuất ( về các thông tin) và định kỳ (về kết quả) Trong quá trình thực hiện, Hiệu trưởng sử dụng các thanh tra chuyên môn thực hiện kiểm tra đánh giá khối lượng chất lượng công việc của tổ chuyên môn và báo cáo thông tin. Trong những hoạt động kéo dài thời gian và quan trọng, hoặc ở đơn vị tổ có vấn đề, Hiệu trưởng sẽ tham gia trực tiếp thu nhận và xử lý thông tin, sau đó ra các quyết định quản lý kịp thời. c. Tổng kết và rút kinh nghiệm. - Hiệu trưởng thu nhận báo cáo từ 2 nguồn thanh tra chuyên môn và đơn vị tổ. Thực hiện tập hợp trữ liệu xây dựng báo cáo. - Tổ chức hội thảo đánh giá với cán bộ chủ chốt trưng cầu ý kiến. - Tổng kết hoạt động tại cơ quan theo quy trình đánh giá, thực hiện khen thưởng phê bình và nêu bài học bổ khuyết. 2.2. Các nội dung và giải pháp chỉ đạo cụ thể a. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn. a1. Hoạt động quản lý chung của Hiệu trưởng - Hướng dẫn mẫu viết kế hoạch, các yêu cầu về hình thức nội dung. - Quán triệt cho các tổ trưởng về nguyên tắc xây dựng kế hoạch : Kế hoạch chuyên môn là cương lĩnh hoạt động của tổ chuyên môn trong trường học. Với tư cách là bộ phận trong kế hoạch tổng thể năm học của trường, kế hoạch tổ chuyên môn phải đạt được những yêu cầu sau đây: Phải thể hiện và cụ thể hóa được định hướng của nhà trường về hoạt động chuyên môn. Phải Đảm bảo tính khả thi trên cơ sở các mục tiêu đề xuất và điều kiện phù hợp về nhân lực, vật lực tài lực nhằm phát huy tối đa năng lực của từng thành viên trong tổ. Phải cụ thể rõ ràng về các mục tiêu phấn đấu, thời gian thực hiện, người phụ trách được tập thể tổ nhất trí cao. - Thống nhất lịch duyệt và phê chuẩn kế hoạch để nó có hiệu lực thi hành. a2. Xác định nhiệm vụ của tổ trưởng - Kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn xây dựng phải thể hiện các nội dung cơ bản sau: Đặc điểm tình hình tổ khi bước vào năm học. Công việc được giao và chỉ tiêu phấn đấu của tổ, nhóm bộ môn và từng cá thể trên các mặt: Chất lượng đại trà bộ môn trong các kỳ học, lên lớp, tốt nghiệp? Chất lượng được giao về hoạt động mũi nhọn? Chất lượng lớp chủ nhiệm? số đề tài sáng kiến kinh nghiệm? Chỉ tiêu về hồ sơ? Về các danh hiệu thi đua… Biện pháp và phương hướng hoạt động thể hiện cụ thể theo thời gian hàng tuần, hàng tháng đối với tổ chuyên môn. Những dự đoán phát sinh và biện pháp phòng ngừa. - Tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch và ký duyệt Sau khi các đơn vị tổ hoàn thiện báo cáo được xây dựng từ tổ; Hiệu trưởng tổ chức hội nghị báo cáo kế hoạch của các đơn vị tổ trong hội nghị cán bộ chủ chốt để tham góp thêm ý kiến và chốt thống nhất kế hoạch. Hiệu trưởng ký duyệt với tổ trưởng và văn bản đó được thông báo cho mọi người biết và thực hiện b. Chỉ đạo nội dung sinh hoạt tổ định kỳ b1. Tổ chức nội dung hành chính: - Thực tế, tổ chuyên môn là một đơn vị quản lý nhỏ, do vậy nó có chức năng hoạt động hành chính và hoạt động chuyên môn thường diễn ra trong các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ. Do tính chất chuyên môn là chủ yếu, do vậy hiệu trưởng cần xác định những nội dung về hành chính trong các khoảng thời gian và các hình thức sau đây. Thống nhất về các quy định, quy chế làm việc từ tháng 8 các năm học. Thống nhất các nội dung hành chính trong các cuộc họp đầu tháng được tổ chức toàn trường. - Công bố các nội dung về hành chính được điều chỉnh bằng thông báo của Hiệu trưởng và các tổ trưởng trên các phương tiện thông tin của trường.Như vậy, nội dung sinh hoạt hành chính của tổ giảm thiểu rất nhiều. Kế hoạch từng phần việc có thể tiến hành như sau: Thống nhất cơ chế làm việc và phân công chuyên môn : nủa ngày trong tháng 8 Hoạt động sơ kết nửa ngày sau khi kết thúc kỳ 1; Hoạt động tổng kết nửa ngày khi kết thúc năm học. Hoạt động sự vụ hành chính (nếu có) là 20% dung lượng thời gian trong các buổi sinh hoạt hàng tháng. Nội dung về hành chính cần ngắn gọn với các nội dung thiết thực quan trọng cần trưng cầu ý kiến tập thể. Các nội dung còn lại là các thông tin mang tính quyết định thực hiện. b2. Tổ chức nội dung chuyên môn b.2.1 Các bước thực hiện một buổi sinh hoạt trong đơn vị tổ. - Xác định mục đích, yêu cầu ; phân công chủ trì - thư ký - Tổ trưởng chuẩn bị nội dung sinh hoạt. - Trao đổi, thảo luận các nội dung sinh hoạt. - Thống nhất các nội dung đã trao đổi, thảo luận. b.2.2 Các nội dung chuyên môn cần tập trung - Thống nhất nội dung chương trình của tuần, tháng - Các nội dung về đổi mới phương pháp - Các nội dung về chi tiết khó, bài khó, chương khó - Hội thảo ngắn về tình huống sư phạm trong dạy và chủ nhiệm… Lưu ý: Do dung lượng thời gian ngắn, người tổ trưởng phải bố trí được nội dung phù hợp cho 2 tuần sinh hoạt. Về nội dung hội thảo, không nhất thiết phải là vấn đề lớn mà có thể là 1 chi tiết rất nhỏ cần khắc phục được đưa ra mà thôi. c. Chỉ đạo hoạt động các chuyên đề c1. Hội thảo chuyên đề cấp trường (hoặc tổ) c1.1 Thực hiện công tác chuẩn bị - Hiệu trưởng làm kế hoạch thực hiện hội thảo chuyên đề của trường trên các căn cứ chỉ đạo của Sở Giáo Dục và Đào Tạo. - Hiệu trưởng họp với các phó hiệu trưởng, tổ trưởng và các cốt cán chuyên môn để bàn thống nhất kế hoạch chi tiết, phân công các bộ phận phụ trách chuẩn bị cho hội thảo. Công việc chuẩn bị gồm: nội dung, hình thức, con người (Nhà trường, khách mời) điều kiện hỗ trợ,... theo từng cung đoạn thời gian tương ứng với các chuyên đề. - Hiệu trưởng thông báo cáo kế hoạch thực hiện của trường trên các phương tiện thông tin. c1.2 Thực hiện chỉ đạo hội thảo: - Phát tài liệu cho đại biểu về dự hội thảo - Nêu lý do hội thảo, chương trình làm việc của hội thảo. - Trình bày báo cáo phần lý thuyết đã xây dựng. - Tổ chức tham dự dự phần thực hành minh họa. (nếu có). - Tổ chức thảo luận và đóng góp xây dựng mở rộng; Đánh giá của các đại biểu tham dự - Kết luận của Hiệu trưởng. Trong Hội thảo tổ : Nhưng công việc trên Tổ trưởng sẽ chủ trì trên cơ sở có chỉ đạo và hỗ trợ của Ban giám hiệu. Về nhân sự tham gia quản lý là các tổ phó, nhóm trưởng. c1.3 Xác định nhiệm vụ của tổ trưởng - Tham mưu những nội dung chuyên đề cần thiết, khách mời chuyên gia quan trọng để Hiệu trưởng lựa chọn đưa vào chương trình hội thảo. - Tổ trưởng chuyên môn họp tổ để thống nhất giao giáo viên thực hiện phần lý thuyết và minh họa. Giáo viên nhận việc nghiên cứu chọn bài, tuần trong phân phối chương trình. Sau đó, báo lại tổ trưởng. - Chỉ đạo hỗ trợ xây dựng chuyên đề báo cáo cho nhân sự được lựa chọn.Chuẩn bị các điều kiện thực hành khác. - Tổ trưởng báo cáo kết quả phân công cho Hiệu trưởng. c2 . Tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường c2.1 Hoạt động của Hiệu trưởng - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch căn cứ vào kế hoạch năm học của trường văn bản chỉ đạo của cấp trên. Kế hoạch cần định rõ: mục tiêu, biện pháp thực hiện và những quy định bắt buộc đặc biệt những nội dung mới được áp dụng. Kế hoạch được trao đổi thống nhất trong cán bộ chủ chốt và thông tin phổ biến toàn cơ quan. - Hiệu trưởng thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và chuẩn bị các điều kiện cho hoạt động. Toàn bộ quá trình điều hành tiến trình sau bước lập kế hoạch và ra quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, Hiệu trưởng có thể giao cho phó hiệu trưởng chuyên môn đảm nhiệm trên cơ sở hỗ trợ của các phó hiệu trưởng còn lại trong các mảng việc liên quan. - Chỉ đạo Ban giám khảo tiến hành chấm tiết dạy của giáo viên đã đăng ký; kiểm tra các hồ sơ liên quan; nhận xét, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm; báo cáo kết quả cho Ban tổ chức. - Chỉ đạo Ban tổ chức tổng kết hội giảng/ hội thi, trao thưởng. c2.2 Xác định nhiệm vụ của tổ trưởng - Nội dung kế hoạch được tổ trưởng quán triệt thêm tại đơn vị tổ và xác định đúng các yêu cầu với đơn vị tổ mình (Nội dung chương trình, đối tượng…) để ra các quyết định quản lý với tổ và lập các báo cáo với cấp trên về nhân sự tham gia, đề nghị hỗ trợ... - Tổ chức hỗ trợ các thành viên của tổ về chuyên môn và các điều kiện khi đủ điều kiện tham gia. - Bố trí điều hành các thành viên tham gia dự giờ rút kinh nghiệm. Thu nhận thông tin và rút kinh nghiệm trong phạm vi tổ khi kỳ thi/ hội giảng kết thúc. Ghi chú: Trong các kỳ thi quy mô cấp cụm hoặc thành phố, việc quán triệt quy chế thi do Hiệu trưởng lĩnh hội từ cấp trên và chỉ đạo cụ thể tới các tổ chuyên môn. Quy trình của tổ trưởng vẫn được lặp lại như cũ. d. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học d1 Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn d1.1 Chỉ đạo nội dung và phương pháp thực hiện của Hiệu trưởng. Bằng kế hoach định sẵn Hiệu trưởng nhà trường làm rõ một số nội dung của hoạt động này cho các tổ trưởng nắm bắt, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin . - Xác định mục đích yêu cầu, đối tượng tham gia bồi dưỡng - Nội dung, hình thức bồi dưỡng bao gồm các hình thức Thường xuyên, tại chỗ: thăm lớp, dự giờ;thực tập, thao giảng, hội giảng, thi giáo viên giỏi; tổ chức các chuyên đề thiết thực Không thường xuyên: tham gia các lớp/khóa đào tạo bồi dưỡng; tự bồi dưỡng... - Cung cấp các điều kiện về văn bản, cơ sở vật chất, cơ chế thực hiện. - Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bồi dưỡng. d1.2 Xác định nhiệm vụ của tổ trưởng - Xây dựng kế hoạch áp dụng trong đơn vị tổ : xác định đối tượng, nội dung hình thức bồi dưỡng phù hợp với điều kiện tổ. - Thực hiện giao khoán cho nhóm, cá nhân các nội dung bồi dưỡng cụ thể và nhiệm thu theo lịch thời gian quy định. - Đề xuất với Hiệu trưởng về các nội dung nhân sự cần tham gia trong các chương trình bồi dưỡng không thường xuyên. d2 Quản lý sáng kiến kinh nghiệm. d2.1 Chỉ đạo của Hiệu trưởng với đơn vị tổ. - Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học trong năm học và dài kỳ. - Xác định các đề tài cần thiết ứng dụng thực tế tại trường. Ưu tiên các đề tài tháo gỡ vấn đề mà trường đang bức xúc. Thống kê số lượng đề tài cần có giao cho các đơn vị tổ chuyên môn. Ủng hộ các đề tài quy mô cấp thành phố. - Cung cấp lý luận viết sáng kiến kinh nghiệm bằng hình thức tự lên lớp hoặc chuyên gia lên lớp tập huấn cho tổ trưởng và giáo viên toàn trường. - Hỗ trợ các điều kiện : tư liệu, thời gian khảo sát, kinh phí… trong quá trình thực thi theo đề xuất của đơn vị tổ. - Tổ chức đánh giá kết quả của Hội đồng khoa học trường và báo cáo kết quả, giới thiệu những sáng kiến kinh nghiệm tốt lên Hội đồng khoa học cấp trên xem xét, công nhận - Tổng kết đánh giá quá trình, thông báo kết quả sáng kiến kinh nghiệm và khen thưởng; đồng thời triển khai, phổ biến áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm d2.2 Xác định nhiệm vụ của tổ trưởng - Nhận kế hoach chung và xây dựng chương trình của đơn vị tổ. Đề xuất báo cáo những kiến nghị của đơn vị tổ yêu cầu trợ giúp. - Xác định các đề tài cho giáo viên lựa chọn, đăng ký đề tài để viết thông qua hội thảo của tổ. Chú trọng giải pháp cho nhóm tác giả cùng thực hiện. - Xây dựng nhóm tác giả, hướng dẫn quy trình phối hợp cùng thực hiện đề tài trong đó có chủ đề tài và đồng tác giả và nhóm phản biện cùng nghiên cứu đề tài - Trao đổi, góp ý, hoàn chỉnh đề cương sáng kiến kinh nghiệm bằng hội thảo chuyên đề có sự phản biện của nhóm phản biện. - Tổ chức báo cáo văn bản hoàn thiện tại đơn vị tổ, hoàn thiện lần cuối. - Tổ chức đánh giá sáng kiến kinh nghiệm theo mẫu chấm quy định và quyết định các sáng kiến kinh nghiệm được nộp lên Hội đồng khoa học cấp trường. e. Thu và xử lý thông tin kết hợp kiểm tra đánh giá điều chỉnh. Một nhà giáo dục học đã nói hình ảnh về tác dụng của quy trình kiểm tra như sau “Nhiệt kế không chữa được bệnh sốt, nhưng nhờ nó mà ta chữa được bệnh sốt ”. Bởi vậy chức năng kiểm tra giúp cho người quản lý thu thập được những thông tin quản lý và ra các quyết định điều chỉnh các nội dung lệch chuẩn với kế hoạch đã định. Để đạt mục tiêu này hiệu trưởng thực hiện tốt các nội dung sau: - Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá khoa học phù hợp với diễn biến hoạt động của các đơn vị tổ. - Xây dựng lực lượng tham gia và giao nhiệm vụ cụ thể, bao gồm: Các Phó hiệu trưởng, mỗi người phụ trách thanh kiểm tra một số tổ chuyên môn nhất định; Ban thanh tra chuyên môn phụ trách thanh tra đột xuất và định kỳ, thanh tra chuyên đề theo kế hoạch. - Hướng dẫn công tác tự thanh tra của đơn vị tổ. - Duy trì chế độ báo cáo từ các nguồn lực hỗ trợ và tổ chuyên môn. - Khuyến khích các hoạt động quản lý thông tin thông qua sử dụng công nghệ thông tin. g. Giải pháp hỗ trợ hoạt động cho đơn vị tổ chuyên môn. g1 Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của tổ trưởng, nhóm trưởng. Thực hiện giải pháp này, Hiệu trưởng tập trung vào các nội dung cơ bản sau: - Thực hiện lựa chọn đề bạt người tổ trưởng có khả năng tốt nhất trên 2 lĩnh vực Chuyên môn và bộc lộ tố chất quản lý. - Xây dựng chương trình huấn luyện lý luận tại chỗ,bằng nhiều hình thức; kết hợp với hướng dẫn các nội dung, phương pháp điều hành tổ chức, đánh giá nhận xét, từng công việc cụ thể trong quá trình Tổ trưởng thực thi nhiệm vụ. - Cho tham dự nhiều hoạt động thực tiễn ngoài nhà trường trên các lĩnh vực quản lý xã hội, đặc biệt các hoạt động mang tính chất quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục. - Nếu phát hiện sự tiến bộ, tạo điều kiện cho tham gia các lớp quản lý ngắn ngày. g2 Hỗ trợ học tập vượt chuẩn đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên. Để giải pháp này đạt hiệu quả, người Hiệu trưởng cần thực hiện: - Tuyên truyền, giáo dục yêu cầu về chuẩn giáo viên bậc THPT của Bộ Giáo dục Đào tạo qua thông tư 30/2009/TT-BGDĐT - Lựa chọn phân loại các đối tượng để bồi dưỡng nghiệp vụ lại và nâng cao trình độ. Có kế hoạch thực hiện phù hợp để bình ổn chuyên môn cơ quan. - Xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan những nội dung hỗ trợ kinh phí cụ thể cho các cá nhân tham gia bồi dưỡng. g3 Liên kết sinh hoạt chuyên môn với nguồn ngoài và giải pháp xử lý nhóm chuyên môn dưới 3 người. - Nguồn ngoài được xác định bởi các nhân tố: Tư liệu sách báo, mạng Intenet, tổ chuyên môn ngoài trường và các chuyên gia hội đồng bộ môn. - Hiệu trưởng là người trực tiếp xây dựng chương trình liên kết này.Cụ thể: Xây dựng các mục tiêu cần đạt cho Tổ chuyên môn về nội dung khai thác tư liệu và tổng hợp phân loại học tập sau khi đối chiếu với chuẩn kiến thức kỹ năng. Phối hợp với các Hiệu trưởng trong cụm trường xây dựng nhóm liên chuyên môn hẹp để thực hiện các chương trình chuyên môn như hình thức tổ chuyên môn lớn. Chủ động phối hợp và xây dựng cơ chế với những chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn để thực hiện việc trao đổi kinh nghiệm, truyền thụ, hỗ trợ giải quyết các khúc mắc bằng nhiều hình thức kể cả qua điện thoại. Làm tốt công tác liên kết, Hiệu trưởng đồng thời giải quyết được tình trạng nhóm chuyên môn dưới 3 người vốn đang là vấn đề bức xúc về cách tổ chức sinh hoạt cho họ. g4 Tăng cường kinh phí, điều kiện CSVC phát huy CNTT - Hiệu trưởng lấy nguyên tắc tập trung tất cả cho chuyên môn, coi giải pháp chi kinh phí cho chuyên môn là giải pháp ưu tiên. Từ đó lập kế hoạch cân đối kinh phí trong đó có căn cứ theo yêu cầu của tổ chuyên môn để quyết định số lượng chi. - Nội dung chi tập trung theo các ưu tiên thứ tự là : cơ sở vật chất thiết bị, ưu tiên cho công nghệ thông tin; khen thưởng, Hỗ trợ các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, (trong đó có các hoạt động ngoại khóa với học sinh mà tổ đề xuất) hỗ trợ con người, môi trường giáo dục. g5 Phát huy hiệu quả của công tác thi đua. - Thực hiện nguyên tắc thi đua công bằng, dân chủ. Thực hiện khen thưởng kết quả thi đua cao nhất bằng huy động kinh phí từ nhiều nguồn, kết hợp với việc đề bạt khen thưởng, nâng bậc lương sớm cho Hiệu trưởng quyết định.Theo thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý và phân cấp quản lý công chức, viên chức - Xây dựng được các bộ quy định về các mặt hoạt động của trường để các thành viên tham gia thực hiện. Những bộ quy định này gồm một số văn bản về: + Quy chế chi tiêu nội bộ ; Quy chế dân chủ ; Tiêu chí công việc + Tiêu chí đánh giá thi đua ; Quy định khoán chất lượng giảng dạy… Tất cả được lượng hóa cụ thể bằng những quy định nội dung – minh chứng và biểu điểm đánh giá nhiều cấp độ, để giúp giáo viên tự đánh giá, tự biết được mức thi đua đã đạt. IV. HIỆU QUẢ CỦA SKKN Từ khi thực hiện các biện pháp như vừa trình bày ở trên, hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn, và kết quả dạy học có nhiều sự chuyển biến tích cực, cụ thể như sau: Hoạt động của tổ nhóm chuyên môn ngày càng có chất lượng, không còn mang tính chất giải quyết sự vụ, công việc hành chính đơn thuần, mà tập trung chủ yếu vào đặc trưng của từng môn học để nâng cao chất lượng dạy - học. Nội dung công việc của tổ, nhóm chuyên môn nhiều, xong nhờ có các loại sổ sách , biểu mẫu (như đã trình bày) in sẵn, phát cho từng tổ, nhóm do đó, khá thuận tiện, đơn giản trong việc lưu trữ các nội dung chuyên môn quan trọng liên quan đến dạy học, giúp cho lãnh đạo nhà trường dễ theo dõi, nắm bắt kịp thời chất lượng dạy- học, từ đó có kế hoạch chỉ đạo cho phù hợp. Xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn chung toàn trường song vẫn tạo được tính chủ động phát huy sáng tạo trong hoạt động của từng tổ, nhóm chuyên môn phù hợp với đặc trưng của bộ môn. Chất lượng dạy học của trường ngày càng được nâng cao và củng cố vững chắc. Xin nêu một vài số liệu của trường chúng tôi trong các năm gần đây. Về phía giáo viên: Giáo Tổng viên giỏi số Năm học và chiến giáo sĩ thi đua viên cơ sở Chiến Giáo viên sỹ thi Giáo viên đạt lao đua có chuyên động tiên cấp môn yếu tiến tỉnh Ghi chú 2007 - 2008 14 0 0 9 5 Trường Bán công 2008 - 2009 21 2 0 15 3 Trường Bán công 2009 - 2010 36 4 0 31 2 Trường Công lập 2010-2011 51 7 0 50 0 Trường Công lập 2011-2012 57 12 2 55 0 Trường Công lập 2012-2013 58 19 2 57 0 Trường Công lập Về phía học sinh: Tổng Năm học số học sinh 2007 - 2008 Số HS Học Học giỏi sinh Lên lớp Đậu tốt sinh cấp giỏi tiên thẳng nghiệp tiến Tỉnh Ghi chú 998 0 1 102 85% 34,2% Trường Bán công 2008 - 2009 1184 0 2 151 87,4% 52,6% Trường Bán công 2009 -2010 1084 1 3 162 88,1% 78,2% Trường Công lập 2010-2011 1006 2 8 203 90,5% 91% Trường Công lập 2011-2012 1011 4 12 256 90,7% 100% Trường Công lập 2012-2013 1063 24 6 337 91% Trường Công lập Các kết quả, thành tích đạt được trong hoạt động dạy - học, góp phần khá lớn vào thành tích chung của nhà trường: Năm học 2012 – 2013 trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp ngành. V. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA ĐỀ TÀI Đề tài đã được áp dụng ở trường THPT Nguyễn đình Chiểu trong những năm qua và có hiệu quả rõ rệt ở từng năm học.Đề tài tuy không mới nhưng có nhiều vấn đề hay giúp cho người quản lý chỉ đạo chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Chuyên môn luôn giữ vị trí then chốt hàng đầu trong nhiệm vụ chính trị của nhà trường,vì vậy trên thực tế không có người quản lý nào lại buông lỏng về chuyên môn.Nhưng thực hiện như thế nào để có hiệu quả còn phụ thuộc rất lớn vào năng lực lãnh đạo và bản lĩnh quyết đoán của người Hiệu trưởng.Những giải pháp được nêu ra trong bài viết đã được trải nghiệm thực tế và bước đầu có hiệu quả,chúng tôi tiếp tục áp dụng ở nhà trường THPT Nguyễn Đình Chiểu ở những năm về sau để từng bước nâng cao chất lượng dạy-học VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua thực tiễn công tác, chúng tôi rút ra các bài học kinh nghiệm sau trong công tác chỉ đạo chuyên môn trong trường trung học phổ thông: Hiệu trưởng phải chỉ đạo bộ phận chuyên môn làm việc phải có kế hoạch, khoa học, kịp thời, sát với thực tế, từ đó mới tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động một cách khả thi. Nhà trường cần bố trí thời gian một cách hợp lý, tương đối cố định để các tổ chuyên môn hoạt động. Cần có chỉ đạo, định hướng để họp tổ, nhóm chuyên môn, tránh sa đà vào giải quyết công việc mang tính chất hành chính, sự vụ mà chủ yếu là các nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy- học là một trong công tác quan trọng nhất của người làm công tác quản lý, do vậy cần tập trung xây dựng và có nhiều biện pháp phù hợp để kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực chất. Từ đó mới có các giải pháp đúng, khoa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Qua mỗi hoạt động, trong từng giai đoạn cần tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, từ đó điều chỉnh phương pháp, biện pháp cho phù hợp. Chỉ đạo và nâng cao chất lượng họp tổ, nhóm chuyên môn để nâng cao chất lượng dạy học là công tác quan trọng thường xuyên của người làm công tác quản lý trường học. Nhà trường cần soạn thảo sẵn các loại hồ sơ, biểu mẫu một cách khoa học để thuận lợi cho giáo viên và tổ nhóm chuyên môn sử dụng cũng như thuận lợi cho việc kiểm tra đánh giá của lãnh đạo. VII. KẾT LUẬN Những nội dung được đề cập đến trong bài viết này, mới chỉ bao gồm những nội dung cơ bản cần thiết nhất. Với mọi lý luận đưa ra phải giảm tải cơ bản tính hàn lâm: các nội dung biện luận bình giải trong các giải pháp do đối tượng tự rút ra, bởi vậy chúng tôi chủ yếu tập trung xây dựng giải pháp bằng định hình công việc. Tham vọng của người viết là muốn mang đến được những nội dung đích thực của công tác quản lý tổ cho 2 đối tượng Hiệu trưởng và Tổ trưởng tổ chuyên môn ở nhà trường THPT. Nó giải đáp câu hỏi Hiệu trưởng/ Tổ trưởng phải làm những nội dung gì và làm như thế nào để đạt hiệu quả mong muốn và khắc phục được một số bất cập cơ bản trong quá trình quản lý. Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm bước đầu mà chúng tôi đã, thực hiện trong quá trình chỉ đạo hoạt động của tổ, nhóm chuyên môn trong năm học có hiệu quả. Bài viết chắc còn thiếu sót và chưa đầy đủ, mong đồng nghiệp cùng tham khảo và góp ý. NGƯỜI THỰC HIỆN KIỀU THANH NAM TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT (theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT 4. Tài liệu về Quản lý giáo dục của trường Cán bộ Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh 5 Tài liệu quản lý giáo dục theo phương pháp SREM MỤC LỤC Trang I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ........................................................................ 1 II. THỰC TRANG Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ............................ 2 1. Thuận lợi 2. Khó khăn III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI .......................................................................... 3 1. Cơ sở lý luận: .............................................................................. 3 2. Nội dung ,biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài ........... 3 2.1. Các giải pháp chỉ đạo tổng thể của Hiệu trưởng với đơn vị tổ……5 a Lập và công bố kế hoạch ........................................................ 5 b. Triển khai kế hoạch vào thực tiễn ........................................... 6 c. Tổng kết và rút kinh nghiệm. .................................................. 6 2.2. Các nội dung và giải pháp chỉ đạo cụ thể .................................... 6 a. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn...6 b. Chỉ đạo nội dung sinh hoạt tổ định kỳ ...................................... 7 c. Chỉ đạo hoạt động các chuyên đề ............................................. 8 d. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiên cứu khoa học……. 9 e. Thu và xử lý thông tin kết hợp kiểm tra đánh giá điều chỉnh…………….. 10 g. Giải pháp hỗ trợ hoạt động cho đơn vị tổ chuyên môn………. 10 IV. HIỆU QUẢ CỦA SKKN ..................................................................... 12 V. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA ĐỀ TÀI................................................ 13 VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM ................................................................. 13 VII. KẾT LUẬN ......................................................................................... 14 SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Long Thành, ngày 06 tháng 5 năm 2013 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học : 2012 – 2013 Tên sáng kiến kinh nghiệm : HIỆU TRƯỞNG QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC Họ và tên tác giả : Kiều Thanh Nam Tổ : Văn Lĩnh vực : Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học bộ môn :…….. Phương pháp giáo dục Lĩnh vực khác:……………………… 1. Tính mới - Có giải pháp hoàn toàn mới - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có 2. Hiệu quả - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả 3. Khả năng áp dụng - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Tốt Khá Đạt - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống : Tốt Khá Đạt - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng :Tốt Khá Đạt XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Xem thêm -