Tài liệu Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường thpt.

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1063 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Mã số: ................................ (Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi) SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “  Người thực hiện: Nguyễn Đình Thiện Lĩnh vực nghiên cứu: - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: .............................  - Lĩnh vực khác: .......................................................  Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT NĂMTrần HỌCPhú 2012-2013 Trang 1 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN 1. Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH THIỆN 2. Ngày tháng năm sinh: 14 tháng 9 năm 1961 3. Nam, nữ: Nam 4. Địa chỉ: 451 Hồ Thị Hương, P.Xuân Thanh, TX. Long Khánh, Đồng Nai 5. Điện thoại: (CQ):0613 726713, (NR): 0613 781158, ĐTDĐ: 0918 765811 6. Fax: 7. Chức vụ: E-mail: dinhthienlk@yahoo.com.vn Hiệu trưởng 8. Đơn vị công tác: Trường THPT Trần Phú. I. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học sư phạm. - Năm nhận bằng: 1982. - Chuyên ngành đào tạo: Toán. II. KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Dạy toán THPT. Số năm có kinh nghiệm: 30 - Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: 1. Công tác quản lý các tổ chức chính trị, đoàn thể trong trường THPT. Nâng cao vai trò hoạt động của chi bộ và các tổ chức Đoàn thể trong trường THPT Trần Phú Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 2 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú THUYẾT MINH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ “  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trường THPT Trần Phú là một trong hai trường THPT công lập của Thị xã Long Khánh. Năm học 2012-2013, trường có 23 lớp với gần 900 học sinh, 63 CBGV-CNV. So với các trường THPT trong Thị xã Long Khánh thì nhiều năm qua, chất lượng dạy và học của trường THPT Trần Phú xếp ở top thấp nhất. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong giảng dạy và giáo dục toàn diện học sinh, nhưng kết quả giáo dục vẫn chưa cao. Thực tế những năm qua cho thấy, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường khá phong phú nhưng chưa thực sự tập trung vào vấn đề cốt lõi có tính chất “sinh tử”, đó là việc nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong hoạt động của Chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên chưa cao, hiệu quả công tác của một số đồng chí đảng viên thấp hơn quần chúng. Việc xây dựng nghị quyết còn mang tính hình thức. Công tác phân loại đảng viên cuối năm vẫn còn cả nể, chưa kiên quyết. Tổ chức Công đoàn trường chưa thực sự là “đòn xeo của chuyên môn”. Hoạt động của tổ chức Đoàn thanh niên chưa thu hút thanh niên học sinh tham gia do chưa tổ chức được các phong trào vừa phù hợp với tuổi trẻ hoạt động, vừa giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nâng cao kết quả học tập. Thực tiễn những năm qua, đối với các trường THPT, nơi nào có vai trò hoạt động của các tổ chức như Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Đại diện Cha Mẹ học sinh (CMHS) hoạt động tốt có chất lượng, thì nơi đó có phong trào dạy và học được nâng lên. Với trách nhiệm của mình là Bí thư chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn suy nghĩ phải tìm ra các giải pháp và biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú” cũng không nằm ngoài mục đích trên. Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 1. Cơ sở lý luận Trong nhà trường phổ thông, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS đóng một vài trò quan trọng góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Công đoàn là tổ chức chính trị trong nhà trường không chỉ có vài trò là chăm lo, bảo vệ cho đời sống cán bộ, giáo viên, công nhân viên (CNV) mà còn tuyên truyền, phổ biến, tổ chức vận động cán bộ, giáo viên, CNV trong cơ quan thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, tích cực thi đua yêu nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, CNV. Hoạt động Đoàn trong trường học không chỉ để tập hợp ĐVTN, bồi dưỡng và nâng cao lí tưởng sống của tuổi trẻ mà quan trọng hơn là góp phần cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình đó là nâng cao chất lượng dạy và học. Thực tế cho thấy, ở trường nào, tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, Ban đại diện CMHS phát huy hết vài trò của mình thì ở trường đó, các hoạt động dạy và học có hiệu quả. 2. Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài 2.1. Làm tốt công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức các đoàn thể Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở các cấp, các ngành: “Phải cân nhắc cán bộ cho đúng và phải dùng cán bộ cho khéo”, “Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”, “nếu cân nhắc không cẩn thận không khỏi đem người chỉ nói mà không làm vào những địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại”. Đó chính là di sản vô giá về công tác cán bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại! Thấm nhuần lời dạy trên, những năm qua, bản thân luôn coi trọng công tác cán bộ và đã tìm ra những giải pháp, biện pháp hữu hiệu. Cụ thể là: Chọn lựa trong số cán bộ, giáo viên của nhà trường, những đồng chí có chuyên môn giỏi, có ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình với công việc cao, có uy tín đối với học sinh và đồng nghiệp, giới thiệu đứng đầu và đảm trách trong các tổ chức đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn thanh niên…Tìm hiểu dư luận và nhiều nguồn kênh khác nhau để giới thiệu người đứng đầu và đảm trách Ban đại diện CMHS. Lãnh đạo đại hội công đoàn đầu nhiệm kỳ để bầu vào BCH Công đoàn những người có đủ tiêu chuẩn do chi bộ giới thiệu. Phân công đồng chí có uy tín trước tập thể sư phạm, có điều kiện công tác để phụ trách Chủ tịch Công đoàn. Chỉ đạo đại hội Đoàn trường, cơ cấu BCH hợp lý, phân công đồng chí có năng lực tập hợp thanh niên, am tường công tác hoạt động Đoàn. Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 4 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú Giới thiệu các ông (bà) là cha, mẹ học sinh, có điều kiện về sức khỏe, thời gian, lòng nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục để bầu vào Ban đại diện (CMHS). Sau đó, chọn người đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban đại diện CMHS trường. Kết quả là trong năm học vừa qua, các tổ chức Đoàn thể này đã lựa chọn được những người xứng đáng đảm trách các vị trí chủ chốt trong các đoàn thể nhà trường, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể. 2.2.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn. Lãnh đạo Công đoàn thành lập Ban thi đua và tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy và công tác. Ban thi đua căn cứ vào tiêu chuẩn thi đua đã lượng hóa thành điểm do Đại hội viên chức đầu năm thông qua, để chấm điểm thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường một cách công khai, dân chủ. Cuối năm học, Ban thi đua nhà trường sẽ căn cứ kết quả đó kết hợp với kết quả đánh giá của các tổ trưởng Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 5 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú chuyên môn theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Thông tư số 30/2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) để xét các danh hiệu thi đua. Trong năm học vừa qua, Công đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi trong công đoàn viên. Tổ chức kỷ niệm 20/10, 8/3 với nhiều hoạt động phong phú như thi nấu ăn, thi hát karaoke... Công đoàn tổ chức thi hát Karaokê Tổ chức Đêm rằm trung thu cho con em cán bộ giáo viên, CNV trong trường thu hút đông đảo các cháu tham gia. Công đoàn tổ chức Trung thu cho con em giáo viên Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 6 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú 2.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên. Lãnh đạo Đoàn thanh niên làm tốt công tác thi đua của học sinh. Đoàn trường phối kết hợp với quản sinh thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội quy nhà trường của học sinh để báo cho cha mẹ học sinh biết các vi phạm nền nếp của học sinh qua hệ thống VNPT - School, đồng thời để tổng hợp thi đua các chi đoàn báo cáo trước toàn trường vào mỗi buổi chào cờ sáng thứ Hai hàng tuần. Lãnh đạo Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào theo văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên và của Ngành. Theo đó, trong năm học 2012-2013, Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả. Dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tổ chức thi báo ảnh, cắm hoa... Dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26-3, tổ chức hội thi Văn nghệ, thi đấu thể thao... Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 7 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú Ngoài các hoạt động trong phạm vi nhà trường, Đoàn TN còn tham gia các hội thi do Ngành và địa phương tổ chức, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện như hiến máu nhân đạo, chăm sóc công trình đài Liệt sĩ xã Suối Tre... Học sinh tham gia Hiến máu nhân đạo Các hoạt động trên đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. 2.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban đại diện CMHS Đầu năm học, ngay từ tháng 9, nhà trường tổ chức đại hội CMHS, kiện toàn tổ chức, bầu ra Ban đại diện mới để sớm đi vào hoạt động. Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 8 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú Chủ tịch Ban đại diện CMHS tặng lẵng hoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 Căn cứ quy chế dân chủ trường THPT Trần Phú, chi bộ đã chỉ đạo cho Ban đại diện CMHS và BGH thực hiện nghiêm túc họp giao ban (mỗi tháng 1 lần). BGH báo cáo cho Ban đại diện CMHS biết tình hình dạy và học của nhà trường, qua đó, đề xuất phương hướng công tác trong tháng tiếp theo. Trong năm học, tổ chức Hội nghị CMHS 4 lần để báo cáo kịp thời kết quả giáo dục học sinh và các chủ trương của nhà trường cho CMHS biết nhằm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục học sinh. Nhờ phát huy được sức mạnh của BĐD CMHS, năm học vừa qua, nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Đặc biệt, tổ chức tốt kỳ thi Tốt nghiệp cho HS 12 với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Năm học 2012-2013, công tác cán bộ được thực hiện tốt nên những cá nhân phụ trách các tổ chức, đoàn thể đã phát huy được vai trò của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ Đảng. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị hiệu quả nên năm học 2012-2013, nhà trường đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác dạy và học: Giáo viên, CNV đạt Lao động tiên tiến 92.1%, CSTĐ cấp trường đạt 14.3 % Học sinh Khá, Giỏi đạt 23.1 % Thi học sinh giỏi bộ môn cấp tỉnh: Khối 12 đạt 6 giải ( 1 giải ba, 5 giải khuyến khích. Khối 10 đạt 3 giải (1 giải ba, 2 giải khuyến khích) Hội thao GDQP-AN: đạt 2 giải (1giải nhì tháo lắp súng, 1 giải khuyến khích bắn súng). Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban đại diện Cha Mẹ học sinh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đều đạt danh hiệu vững mạnh. IV. ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 9 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú Ở mỗi trường THPT, để nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường cần: Thứ nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, sức chiến đấu của chi bộ đảng và đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp sâu rộng trong cán bộ đảng viên, giáo viên; xây dựng chi bộ vững mạnh thể hiện trên cả ba mặt: chính trị- tư tưởng và tổ chức; phát huy quyền dân chủ ở cơ sở, tạo sự gắn bó mật thiết giữa đảng với quần chúng; xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ đảng trong nhà trường; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong mỗi cán bộ đảng viên, giáo viên. Thứ hai, cần có tầm nhìn trong công tác cán bộ; phân công từng đảng viên về sinh hoạt và chỉ đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ trong từng Đoàn thể; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của nhà trường. V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Hoàng Tụy, Khủng hoảng giáo dục, nguyên nhân và lối ra trước thách thức tòan cầu hóa, http:/www.chungta.com. 2. Luật Giáo dục, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005). 3. Luật công chức, (2010). 4. Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 5. Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “xây dựng được trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 6. Nghị quyết Chi bộ trường THPT Trần Phú, năm học 2012-2013. 7. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường THPT Trần Phú. 8. Chỉ thị 40 của BCHTW ngày 15/6/2004 về việc: “Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”. 9. Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về qui định chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 10 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT Trần Phú CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Long Khánh, ngày 27 tháng5 năm 2013 PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2012-2013 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ Họ và tên tác giả: Nguyễn Đình Thiện Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Trường THPT Trần Phú Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào các ô tương ứng, ghi rõ tên bộ môn hoặc lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học bộ môn: ...............................  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác: ........................................................  Sáng kiến kinh nghiệm đã được triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  1. Tính mới (Đánh dấu X vào 1 trong 2 ô dưới đây) - Có giải pháp hoàn toàn mới  - Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có  2. Hiệu quả (Đánh dấu X vào 1 trong 4 ô dưới đây) - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao  - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao  - Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả  3. Khả năng áp dụng (Đánh dấu X vào 1 trong 3 ô mỗi dòng dưới đây) - Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống: Tốt  Khá  Đạt  - Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 11 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường THPT Trần Phú XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Ký tên và ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Tháng 5, năm 2013 NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Đình Thiện Nguyễn Đình Thiện – Trường THPT Trần Phú Trang 12
- Xem thêm -