Tài liệu Skkn-Một số kinh nghiệm ứng dụng phần mềm activinspire trong thiết kế bài giảng góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở tiểu học

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 6550 |
  • Lượt tải: 16
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015