Tài liệu Skkn-một vài kinh nghiệm giảng dạy trong một tiết dạy hoá học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1654 |
  • Lượt tải: 0