Tài liệu Skkn một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1241 |
  • Lượt tải: 143

Mô tả:

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHềNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KRễNG ANA TRƯỜNG THCS BUễN TRẤP ĐỀ TÀI MỘT VÀI KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH QUAN SÁT HèNH ẢNH, PHÒNG VÀ ĐÀO TẠO KRÔNG ANA MẪUGIÁO VẬTDỤC TRONG MễN SINH HỌC 6 TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP Họ và tờn: Lờ Đăng Bắc Đơn vị: Trường THCS Buụn Trấp Trỡnh độ đào tạo: Đại học sư phạm sinh - KTNN Mụn đào tạo: Sinh học SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 9 Họ và tên: Lê Đăng Bắc Đơn vị: Trường THCS Buôn Trấp Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Môn đào tạo: Sinh học Krông Ana, tháng 03/2017 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 MỤC LỤC I/ PHẦN MỞ ĐẦU Trang I.1/ Lý do chọn đề tài............................................................................................2 I.2/ Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài........................................................................2 I.3/ Đối tượng nghiên cứu....................................................................................2 I.4/ Giới hạn đề tài................................................................................................3 I.5/ Phương pháp nghiên cứu................................................................................3 II/ PHẦN NỘI DUNG II.1/ Cơ sở lí luận..................................................................................................3 II.2/ Thực trạng vấn đề nghiên cứu......................................................................3 II.3/ Nội dung và hình thức của giải pháp............................................................4 a/ Mục tiêu của giải pháp......................................................................................4 b/ Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp......................................................5 c/ Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp....................................................19 d/ Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu......................19 III/ PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ III.1/ Kết luận.....................................................................................................21 III.2/ Kiến nghị...................................................................................................22 PHẦN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN........................................23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................24 Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 1 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1/ Lý do chọn đề tài. - Trong những năm qua Việt Nam chúng ta đã hội nhập mạnh mẽ với thế giới bên ngoài và gặt hái được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực về văn hóa kinh tế xã hội. Nhưng cũng có một thực tế rõ ràng cùng với những giá trị tốt đẹp thì hàng loạt giá trị văn hóa chưa tích cực cũng theo gót vào nhà trường ảnh hưởng tới thế hệ học sinh. Chính điều đó đã làm xói mòn nhiều giá trị tốt đẹp của dân tộc. Ta thường nói rằng: tâm hồn học sinh là một tờ giấy trắng mà ai cũng có thể vẽ lên đó những nét bút cho dù là nét đẹp hay xấu. Nói cách khác, học sinh là đối tượng dễ bị ảnh hưởng bởi các luồng văn hóa từ ngoài vào. Đặc biệt trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin thì điều đó lại càng dễ dàng. Trên thực tế cho thấy có rất nhiều học sinh có đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật, chịu khó học hỏi, …nhưng số học sinh chưa tốt cũng không ít. Bất cứ lớp học nào cũng có học sinh chưa tốt, chưa ngoan trong nhận thức vấn đề. Lớp học do tôi chủ nhiệm cũng không là ngoại lệ. - Bên cạnh đó, trong quá trình làm công tác chủ nhiệm ở những năm trước mặc dù tôi nhiệt tình với lớp chủ nhiệm mà vẩn chỉ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính vì vậy, ở những năm trước số học sinh trong lớp tôi chủ nhiệm có tiến bộ về mặt đạo đức chưa nhiều, tôi chưa phát huy được vai trò trung tâm, khả năng tự quản của các em; có một số học sinh chưa có ý thức tổ chức kỉ luật; chưa giúp Ban cán sự lớp hoạt động hiệu quả, … vì vậy không tạo được một điểm nào nổi bật ở lớp chủ nhiệm. - Những vấn đề trên đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau khi xem xét lại, lích lủy kĩ năng về công công tác chủ nhiệm tôi thấy mình còn nhiều hạn chế cần khắc phục. Điều đó làm cho tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi để nâng cao khả năng công tác của mình. Nhiều biện pháp đã được tôi nghĩ đến và thử nghiệm. Và đến nay tôi đã tạo được bước đột phá trong công tác chủ nhiệm. Đây chính là động lực thuận lợi giúp tôi thêm quyết tâm nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm này. I.2/ Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. - Mục tiêu của đề tài là những kinh nghiệm hay để hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp, đưa lớp chủ nhiệm đạt được những thành tích nhất định.(tập thể lớp tiên tiến xuất xắc) - Bên cạnh đó, nêu ra một số biện pháp hữu hiệu, khả thi về công tác chủ nhiệm. Tạo điều kiện cho phong trào thi đua của lớp vào nề nếp, khuôn khổ, phát huy tính tích cực của học sinh và tinh thần làm chủ tập thể, tự quản của học sinh. I.3/ Đối tượng nghiên cứu. - Những quy định về nhiệm vụ của GVCN - Quyền hạn của GVCN, tâm lý lứa tuổi học sinh - Kinh nghiệm áp dụng phù hợp với học sinh - Kinh nghiệm để rèn luyện học sinh qua một số nội dung. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 I.4/ Giới hạn đề tài. Trong quá trình nghiên cứu và tìm tòi, tôi không tập trung vào tất cả các vấn đề mà tập trung vào các vấn đề sau: + Ý thức chấp hành nội quy của học sinh. + Ý thức học tập. + Khả năng tự quản. + Xây dựng đội ngũ BCS lớp. + Vận dụng tâm lý và dựa vào tính cách, thái độ của học sinh để xử lý tình huống… I.5/ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra. - Phương pháp thực nghiệm. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục. II. PHẦN NỘI DUNG II.1/ Cơ sở lý luận. - Người giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh. Ngoài việc trực tiếp giảng dạy ở lớp chủ nhiệm, GVCN trước hết phải là nhà giáo dục, là người tổ chức các hoạt động giáo dục, quan tâm tới từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những biến động về tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các em. GVCN còn là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã hội trong và ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục,...Giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt lãnh đạo nhà trường, và cha mẹ học sinh quản lý toàn diện học sinh lớp mình phụ trách. Điều này đòi hỏi giáo viên chủ nhiệm vừa quản lý tập thể học sinh, vừa quan tâm đến từng cá nhân trong lớp về mọi phương diện: học tập, tu dưỡng, lao động và sinh hoạt tập thể. - Giáo viên chủ nhiệm lớp là người lãnh đạo, tổ chức, điều hành, kiểm tra mọi hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc lớp mình phụ trách theo đúng chương trình và kế hoạch của nhà trường. Giáo viên chủ nhiệm lớp là cầu nối, là nhân vật trung gian thiết lập các mối quan hệ hai chiều: Nhà trường – tập thể học sinh, tập thể học sinh – xã hội. Như vậy, một mặt giáo viên chủ nhiệm lớp vừa là đại diện cho nhà trường để giáo dục học sinh, vừa đại diện cho tập thể học sinh để liên lạc với nhà trường. Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp phải làm cho quan hệ giữa tập thể học sinh với xã hội trở nên gắn bó hơn. Giáo viên chủ nhiệm xây dựng tập thể lớp mình vững mạnh. II.2/ Thực trạng vấn đề nghiên cứu. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 - Có nhiều nguyên nhân và yếu tố tác động đến kết quả của công tác chủ nhiệm, có nguyên nhân là chủ quan như điều kiện kinh tế của gia đình học sinh; độ tuổi của học sinh; địa bàn sinh sống của học sinh. Cũng có những nguyên nhân là khách quan như: nhận thức của gia đình học sinh đối với việc học của con cái; tính cách ham chơi và nhận thức chậm của các đối tượng học sinh, địa bàn sinh sống của học sinh luôn tiềm ẩn nhiều trò chơi, lôi kéo, cám dỗ các em như (quán internet đóng trên địa bàn huyện khá nhiều)…tất cả là những yếu tố có tác không nhỏ đến công tác chủ nhiệm của những giáo viên chủ nhiệm lớp. - Tuy nhiên, đó chỉ là những nguyên nhân từ phía học sinh, còn người làm công tác chủ nhiệm phải là những người luôn nhiệt huyết, năng động, chuyên cần và luôn có những thay đổi trong quá trình chủ nhiệm để có thể đạt được những kết quả tốt, hoàn thành xuất sắc công tác chủ nhiệm lớp. - Trước hết phải xác định rõ: Giáo viên chủ nhiệm là một thầy cô phụ trách Đội, có một phần nghiệp vụ công tác đội, tâm huyết với nghề dạy học, xem tập thể lớp như một gia đình nhỏ mà giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò như một người cha, người mẹ vậy. - Tâm lý giáo viên chủ nhiệm, ai cũng muốn học sinh lớp mình phụ trách luôn ngoan, học giỏi, tập thể lớp luôn học tập tiến bộ…Nhưng trên thực tế, trong một tập thể lớp chúng ta luôn gặp những học sinh cá biệt, luôn làm đau đầu các thầy cô phụ trách vì vậy. Khi tiếp nhận lớp, giáo viên chủ nhiệm thường phải quan tâm xem lớp mình có bao nhiêu đối tượng học sinh để có biện pháp phù hợp. Chính vì lẽ đó, người giáo viên chủ nhiệm phải nâng cao khả năng sư phạm, óc sáng tạo, tăng cường khả năng tự nghiên cứu, học hỏi của giáo viên trong quá trình chủ nhiệm. Đồng thời thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết, không ngại khó khăn, gian khổ và sự gần gũi, thân thiện với các đối tượng học sinh nhằm nâng cao hiệu quả việc chủ nhiệm lớp đối với giáo viên làm chủ nhiệm và nâng cao kết quả học tập, rèn luyện, hoạt động phong trào cũng như việc thay đổi nhận thức, thay đổi nhân cách của các đối tượng học sinh. II.3 Nội dung và hình thức của giải pháp a. Mục tiêu của giải pháp - Phải thu thâ âp và xử lý thông tin đa dạng về lớp chủ nhiê âm để xây dụng hồ sơ học sinh và lâ âp kế hoạch phát triển tâ âp thể. - GVCN phải biết lâ pâ kế hoạch năm học và kế hoạch giáo dục. - Phải biết xây dựng tâ pâ thể HS lớp chủ nhiê âm. - Biết tổ chức các hoạt đô nâ g giáo dục và các hình thức giao lưu đa dạng. - Phải phát hiê ân kịp thời và ngăn ngừa những xung đô tâ trong lớp. - Đánh giá kết quả tu dưỡng, học tâ âp và sự tiến bô â củaHS về các mă ât giáo dục theo quy định. - Phải phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 4 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 - Phải biết câ pâ nhâ ât hồ sơ công tác chủ nhiê âm và hồ sơ học sinh bằng công nghê â thông tin. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp. Tôi xin được đưa ra một số giải pháp, biê ân pháp để các đồng nghiệp cùng chia sẻ. b.1/ Nhiê êm vụ của người GVCN: Được quy định trong các văn bản pháp lý của Bô â GD & ĐT là: - Tìm hiểu và nắm vững HS trong lớp về mọi mă ât để có biê ân pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bô â của mọi HS. - Cô nâ g tác chă ât chẽ với gia đình HS, chủ đô nâ g phối hợp với các giáo viên bô â môn, Đoàn Thanh niên Cô nâ g sản Hồ Chí Minh, Đô âi Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hô â có liên quan trong hoạt đô nâ g giảng dạy và giáo dục HS của lớp. - Nhâ nâ xét đánh giá và xếp loại HS cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luâ tâ HS, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyê ân thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn thành viê âc ghi vào sổ điểm và học bạ. - Báo cáo thường kỳ hoă âc đô tâ xuất về tình hình của lớp với các bô â phâ ân có liên quan. b.2/ Các yêu cầu đối với GVCN lớp hiê ên nay: * Năm 2008 Bô â GD & ĐT ban hành Quy định đạo đức nhà giáo trong đó: Điều 75. Nói về “các hành vi nhà giáo không được làm” đã quy định: Nhà giáo không được có các hành vi sau đây: - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm hại thân thể người học. - Gian lâ ân trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tâ âp, rèn luyê ân của người học. - Xuyên tạc nô iâ dung giáo dục. Điều 4: Đạo đức nghề nghiê êp: - Tâm huyết với nghề nghiê âp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo, có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiê âp trong cuô âc sống và trong công tác, có lòng nhân ái, bao dung, đô â lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiê âp, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vê â quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, đồng nghiê âp và cô âng đồng. - Tâ nâ tụy với công viê câ , thực hiê nâ đúng điều lê ,â quy chế, nô iâ quy của đơn vị, nhà trường, của ngành. - Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất, năng lực của người học, thực hành tiết kiê âm, chống bê nâ h thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 5 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 - Thực hiê ân phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc, thường xuyên học tâ pâ nâng cao trình đô â chuyên môn nghiê âp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiê âm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiê âp giáo dục. Điều 6: Giữ gìn, bảo vê ê truyền thống đạo đức nhà giáo: - Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiê ân hành vi trái pháp luâ ât, không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân. - Không gian lâ ân, thiếu trung thực trong học tâ pâ , nghiên cứu khoa học và thực hiê ân nhiê âm vụ giảng dạy, giáo dục. - Không trù dâ pâ , chèn ép và có thái đô â thiên vị, phân biê ât đối xử, thành kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tâ âp và rèn luyê ân của người học và đồng nghiê âp. - Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiê âp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công viê âc, sinh hoạt của đồng nghiê âp và của người khác. - Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định. - Không hút thuốc lá, uống rượu bia trong công sở, trong trường học và nơi không được phép khi thi hành nhiê âm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt đô nâ g giáo dục của nhà trường. - Không sử dụng điê ân thoại di đô nâ g và làm viê âc riêng trong các cuô âc họp, trong khi lên lớp, học tâ pâ , coi thi, chấm thi. - Không gây bè phái, cục bô â địa phương, làm mất đoàn kết trong tâ pâ thể và trong sinh hoạt tại cô âng đồng. - Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biển những nô iâ dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. - Không trốn trách trách nhiê âm, thoái thác nhiê âm vụ , tự ý bỏ viê âc, không đi muô nâ về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường. - Không tổ chức, tham gia các hoạt đô nâ g liên quan đến tê â nạn xã hô âi. b.3/ Nghiên cứu đă êc điểm phát triển tâm lý học lứa tuổi học sinh THCS: Học sinh THCS, đă câ biê ât làHS lớp 9 lứa tuổi có nhiều thay đổi mạnh mẽ về thể chất, sức khỏe và tâm sinh lý, các em dễ thay đổi tình cảm, hành vi, hay nóng vô âi hoă âc buồn chán. Mâu thuẫn giữa ý muốn thoát khỏi sự giám sát của bố mẹ, của thầy cô, muốn khẳng định mình trong gia đình và ngoài xã hô âi khi trong mắt bố mẹ và thầy cô các em vẫn còn là “trẻ con” đã nảy sinh những xung đô tâ . b.4. Nắm vững tình hình lớp chủ nhiê êm: Muốn giáo dục học sinh thì phải hiểu được tâm tư tình cảm nguyê ân vọng của các em. Nhưng làm thế nào để hiểu được những đều ấy mô ât cách tường tâ ân? Theo Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 tôi đó là tiếp câ ân với lớp chủ nhiê âm nghĩa là chúng ta phải tiếp xúc gần gũi trò chuyê ân tìm hiểu về hoàn cảnh, đă âc điểm tâm sinh lí, tính tình, sở thích … của các em. Vì vâ ây trước tiên khi phụ trách mô ât lớp tôi đã tìm hiểu học sinh qua các bước sau: Bước 1: Điều tra lí lịch học sinh qua phiếu Sơ yếu lí lịch vào tuần đầu tiên của năm học mới với các nô âi dung trong mẫu sau: SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINH 1. Họ và tên học sinh:……………….……Giới tính: ……............................... 2. Ngày…. tháng…. năm sinh…… Dân tô âc:…..….. Tôn giáo:………...... 3. Nơi sinh:.................................................................................................... 4. Quê quán:.................................................................................................. 5. Hô â khẩu thường trú: ...................................................................................... 6.Hiê ân nay đang sống cùng với:............................................tại địa chỉ ........... 7. Họ tên cha: …………………. Năm sinh :............................................... Nghề nghiê âp:……….............Nơi làm viê âc: ....................... …………......... 8. Họ tên mẹ : ………………….Năm sinh :..................................................... Nghề nghiê âp:……….............Nơi làm viê âc: ....................... …………......... 9. Là con thứ......... trong gia đình gồm có.......... anh chị em 10. Điều kiê ân kinh tế gia đình thuô âc diê ân: ………Thuô âc đối tượng:……. 11. Xếp loại học lực, hạnh kiểm, chức vụ đã làm của các năm học trước : Lớp 8: Học lực:……Hạnh kiểm:……Chức vụ đã làm: …………............... Lớp 9 (Trường hợp ở lại lớp): Học lực: ….........… Hạnh kiểm:….....…...... 12. Chiều cao:........, cân nă nâ g:......., tình trạng sức khỏe:................................. 13. Năng khiếu:……………….. sở thích: …...................................………… 14. Những môn học em đã đạt kết kết quả cao................................................. 15. Những môn học mà em học yếu:................................................................ 16. Ở nhà em thường học bài vào thời gian nào:.............................................. 17. Ngoài giờ học em thường làm gì để giúp đỡ gia đình:................................ 18. Chỉ tiêu phấn đấu của em trong năm học này: Học lực:……………………….; Hạnh kiểm: ……………….......................... 19. Em có ý kiến, đề nghị gì với GVCN và nhà trường:................................... Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 20. Khi cần liên hê â theo địa chỉ: ....................................................................... Hoă âc số: Điê ân thoại bố: ........................................................................................... của Điê ân thoại mẹ: .......................................................................................... của - Nhờ người khác ( ghi rõ tên, số điênê thoại và chức danh người nhờ):......................................................................................................... Chữ ký và họ tên của bố Chữ ký và họ tên của mẹ Chữ ký và họ tên của HS Qua sơ yếu lý lịch ở trên tôi đã tìm hiểu được cơ bản các thông tin về HS mà mình chủ nhiê âm như thành phần gia đình, HS có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, địa bàn cơ trú, học lực, hạnh kiểm, năng khiếu, .... Từ đó giáo viên sẽ phân luồng đối tượng HS và tìm biê ân pháp giáo dục phù hợp với từng đối tượng. Và đă câ biê ât là tôi đã lưu được nét chữ của từng HS, từng phụ huynh để tiê nâ cho viê câ giáo dục tính trung thực của HS trong năm học. Bước 2: Để kiểm tra đô â chính xác của các thông tin mà tôi thu thâ âp được qua phiếu điều tra tôi cố gắng tìm hiểu thông qua nhiều kênh khác nhau như từ bạn bè, người quen, chính quyền địa phương, đến thăm gia đình một số học sinh,… Qua đó sẽ hiểu biết cụ thể hơn, chi tiết hơn hoàn cảnh gia đình các em. Từ đó tôi có những hình thức, những biê ân pháp giáo dục linh hoạt phù hợp với từng em bởi giáo dục không phải là mô ât công thức chung có sẵn. Bên cạnh đó tôi còn xem học bạ những năm trước, trò chuyê ân với GVCN của năm trước, liên hệ các GVBM trong lớp cũng như các giáo viên khác để có thêm những thông tin chính xác về các em. b.5/ Ghi chép (lưu) nội dung trong sổ chủ nhiệm: Sổ chủ nhiê âm được xem là nhâ ât kí (hồ sơ của lớp). Nó ghi lại kết quả học tâ âp, những diễn biến trong lớp trong suốt mô ât năm học vì vâ ây khi làm sổ chủ nhiê âm tôi thâ ât thâ ân trọng, tôi ghi đầy đủ các chi tiết theo mẫu, trong đó tôi chú ý nhất là: - Sơ đồ chỗ ngồi. - Danh sách cán bộ lớp. - Tên giáo viên bô â môn (Địa chỉ - số điê nâ thoại). - Nô âi quy trường lớp. - Theo dõi kết quả thi đua. - Theo dõi học sinh cá biệt. - Theo dõi mọi mă ât từng học sinh theo định kỳ. - Nhâ ât ký chi tiết những lần trao đổi với phụ huynh HS. b.6/ Xây dựng tâ êp thể lớp tự quản tích cực: Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 8 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 Ở lứa tuổi này thiết nghĩ các em có thể phát huy khả năng tự quản, phát huy trách nhiê âm của bản thân, trong mọi công viê âc trên tinh thần dân chủ, tôi luôn tôn trọng tin tưởng và giáo dục cho các em ý thức tự giác, tích cực phê bình và tự phê bình. Kích thích tính tự trọng và tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bô â ở mỗi học sinh. Để xây dựng mô ât tâ pâ thể tự quản tốt, muốn ổn định nề nếp học tâ pâ thì cần có đô âi ngũ cán bô ,â cán sự lớp năng đô nâ g sáng tạo, trách nhiê âm. Vì lẽ đó bầu ban cán sự lớp là mô ât viê âc cần phải suy nghĩ tính toán không phải học sinh nào cũng đảm nhiê âm được. Ví dụ: Đầu năm học 2015-2016 trong buổi (Đại hội chi đội lớp) và trên cở sở đã tìm hiểu kỹ về HS tôi đã cho lớp thảo luâ nâ đi đến biểu quyết để chọn ra những HS có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để bầu làm các công viê âc sau: * Bầu ban cán sự lớp gồm : Lớp trưởng: Trần Nhật Quyên Lớp Phó học tâ âp: Võ Thị Cẩm Tiên Lớp phó Lao đô nâ g - Kỉ luật: Lê Hữu Chung Lớp phó Văn thể mỹ: Nguyễn Thị Hải Yến Lớp phó đời sống: Hoàng Thị Ái Len Đội cờ đỏ: Phạm Văn Mạnh- Nguyễn Thị Oanh * Bầu tổ trưởng: * Bầu tổ phó Tổ 1: Lê Thị Thanh Trúc Nguyễn Khôi Nguyên Tổ 2: Hoàng T Quỳnh Trang Nguyễn Quốc Đại Tổ 3: Đỗ Thúy Hiền Nguyễn Trí Tài Tổ 4: Hoàng Thị Ái Len Trịnh Đức Anh * Bầu Ban Cán sự phụ trách bộ môn: Cán sự môn Văn: Võ Thị Cẩm Tiên Cán sự môn Toán: Trần Nhật Quyên Cán sự môn Anh: Phạm Hoàng Gia Kỳ b.7/ Sắp xếp chỗ ngồi: Trên cơ sở nghiên cứu kỹ sơ yếu lý lịch của từng em, từ kết quả bầu ban cán sự lớp, bầu tổ trưởng, tổ phó nên khi xếp chỗ ngồi tôi đã xắp sếp như sau: - Các em có nhu cầu về tai mắt (HS cận thị: Phạm Văn Mạnh) - Các em có vóc dáng chiều cao, giới tính, học lực (Thấp ngồi trước, cao ngồi sau; xen kẽ HS Giỏi - Yếu, Khá - Trung bình ngồi cùng bàn; Tỉ lệ Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu ở các tổ đều nhau). Tôi chú ý đến phân đều chỗ ban cán sự lớp, những em có cùng khuyết điểm. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 9 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 b.8. Xây dựng nô êi quy lớp học, thang điểm thi đua, tiêu chí đánh giá xếp loại hạnh kiểm: - Căn cứ vào nô âi dung của thông tư 58/2011/TT-BGDĐT v/v hướng dẫn đánh giá xếp loại HS THCS của Bô â GD & ĐT, nô iâ quyHS của nhà trường, của lớp tôi đã cho HS thảo luâ nâ để xây dụng thang điểm thi đua của lớp từng tuần, từng tháng, từng học kỳ, trong đó hình thức kỷ luâ ât, biểu dương, khen thưởng cụ thể từngtrường hợp và được công khai vào buổi sinh hoạt cuối tuần. - Ngoài viê âc GVCN phổ biến cho HS biết về nô âi quy nhà trường , bên cạnh đó tôi cho các em thảo luâ nâ xây dựng nô âi quy riêng cho lớp để cùng nhau thống nhất và thực hiê ân. Ví dụ: Đầu năm học 2015-2016 này tôi đã cho lớp cùng bàn bạc và thống nhất đưa ra nô iâ quy của lớp như sau: 1. Đến lớp phải đúng giờ quy định, nghỉ học phải có giấy xin phép. 2. Phải học bài, làm bài và chuẩn bị đồ dùng học tâ pâ đầy đủ trước khi đến lớp. Không được nói chuyê ân và làm viê âc riêng trong giờ học, và ra khỏi khu vực sân trường trong buổi học. 3. Tổ trực nhâ ât phải vệ sinh phòng học và khu vực sân trường được phân công sạch sẽ trước khi vào học. Mỗi tháng 1 tổ phải tổng dọn vê â sinh toàn bô â khu vực trong và ngoài lớp. Nếu không hoàn thành thì bị trừ vào thang điểm thi đua và phải làm thêm vào buổi khác. 4. Tác phong: Trang phục quy định của nhà trường, đầu tóc gọn gàng, giày dép, bảng tên theo quy định. 5. Không mang thức ăn đóng hộp, thức uống bằng chai, lon, bọc nylon vào phòng học. Không được tụ tâ pâ lôi kéo, mang hung khí đến trường phá rối, đe dọa người khác bằng các hành đô nâ g tiêu cực và lời lẽ thiếu văn hóa. 6. Giữ gìn vệ sinh phòng học. Không được xả rác, nhả kẹo cao su xuống nền gạch, dán dưới gầm bàn... 7. Không được viết, vẽ trên tường, bàn ghế. 8. Không được đùa giỡn, chọc ghẹo, làm mất trật tự trong giờ học. 9. Nếu nghỉ học phải có lý do và phải chép bài và học bài đầy đủ. 10. Nghiêm cấm sử dụng điê nâ thoại trong giờ học và khu vực giáo dục khác. Ví dụ: Đầu năm học 2015-2016 tôi đã cho lớp cùng bàn bạc và thống nhất đưa ra thang điểm thi đua, tiêu chí đánh giá xếp loại hạnh kiểm tuần, tháng, HK như sau: Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 10 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 11 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 THEO DÕI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN TUẦN ……..( TỪ NGÀY………ĐẾN NGÀY……….) ĐIỂM TRỪ Họ và tên ĐIỂM CỘNG Đi Không Nói Nói Quên 0 0 Làm Bỏ Bị 0 phát học đồng chuyện tục, đồ soạn học việc tiết ghi biểu trễ phục chửi dùng bài, bài riêng vào Sổ ( 2lần/ thề học tập 0 cũ Đầu buổi Bài học) cử -15 -5 -50 làm -10 -10 -20 -20 -10 bài tập -20 -20 -10 -30 Gian lận Tổng nhau điểm trong trừ thi CÁCH XẾP LOẠI 100 điểm trở lên: Xếp loại A* 90- 99 điểm: Xếp loại A 80-89: điểm: Xếp loại B 70-79 điểm: Xếp loại C 60-69 điểm: Xếp loại D Dưới 60 điểm: Không xếp loại Đánh Được Đc Tổng biểu điểm thầy điểm nhiều 9-10 cô cộng 2lần/b -50 10 NHẬN XÉT CHUNG * Uu điểm: * Tồn tại: TỔ TRƯỞNG Trường THCS Buôn Trấp Phát Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 11 khen 20 10 Tổng điểm Xếp Ghi trong loại chú tuần Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 b.9/ Qui định về thưởng phạt: - Các bô â phâ ân có liên quan phải thực hiê ân đúng nhiê âm vụ của mình, phải trung thực, chính xác, nếu có vấn đề gì chưa rõ phải đưa ra tâ âp thể để bàn bạc đi đến thống nhất. Nếu làm sai phải chịu trách nhiê âm trước lớp và bị hạ mô ât bâ âc thi đua trong tháng đó. - Trong tuần nếu tổ nào vị thứ I sẽ không phải trực nhâ ât, vị thứ II trực nhâ ât mô ât buổi thứ 2, vị thứ III trực nhâ ât hai buổi vào thứ 3 và thứ 4, vị thứ IV trực nhâ ât ba buổi vào thứ 5, thứ 6 của tuần kế tiếp. - Cuối mỗi tháng, mỗi kỳ bất kì HS nào có ý thức vươn lên, phấn đấu trong học tập, rèn luyện đạt hạnh kiểm tốt trong tháng, trong học kỳ thì sẽ được khen thưởng .(Trích từ quỹ lớp). - Nếu trong tháng xếp hạnh kiểm từ khá trở xuống thì phải viết bản tường trình, trình bày lại những khuyết điểm và nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm của mình, hướng sửa chữa trong thời gian tới. (Riêng đối với những em xếp loại trung bình phải đưa bản tường trình này cho phụ huynh ký xác nhâ nâ rồi mới nô pâ lại cho GVCN). - Những qui định này được đă tâ ra trên tinh thần dân chủ, phải lấy ý kiến của số đông tránh viê âc áp đă ât. Khi đă ât ra những qui định nô âi quy của lớp thì phải cố gắng thực hiê ân tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”. Và khi có sự thay đổi cũng phải lấy ý kiến của học sinh. Ngoài ra nếu học sinh vi phạm qui định của đội, đoàn thanh niên nha trường tôi sẽ phối hợp để có biện pháp xử lý phù howpjtheo quy định. b.10/ Phân công nhiê êm vụ cụ thể: Trên cở sở những chức danh, nô iâ quy và thang điểm thi đua ở trên tôi đã cho lớp thảo luâ ân và thống nhất phân công nhiê âm vụ cụ thể như sau: Ví dụ: Đầu năm học 2015-2016 này tôi đã cho lớp cùng bàn bạc và thống nhất phân công nhiê âm vụ cụ thể như sau: + Lớp Trưởng: Theo dõi mọi hoạt đô nâ g của lớp điều khiển các tiết sinh hoạt hàng tuần, tổng hợp và báo cáo kết quả thi đua về mọi mă ât của lớp hàng tuần, hàng tháng, học kì, năm học và có báo cáo cho giáo viên chủ nhiê âm (theo mẫu), xếp vị thứ các tổ. Và theo giỏi nghi lại kết quả thi đua, xếp loại của lớp trong khối. + Lớp phó Học tâ êp và ban cán sự lớp: Theo dõi về mă ât học tâ pâ của lớp,kiểm tra vở bài tâ âp về nhà, giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về học tâ pâ , lâ pâ kế hoạch giúp đỡ các bạn học sinh yếu kém vươn lên, bảo quản sổ ghi đầu bài và báo cáo cho lớp trưởng kết quả học tâ âp của lớp hàng tuần, hàng tháng (theo mẫu) + Lớp phó Lao đô êng - Kỉ luật: Chịu trách nhiê âm về mă tâ lao đô nâ g vê â sinh của lớp, phân công tổ trực nhâ ât, kết hợp với lớp trưởng quản lí lớp lao động và báo cáo kết quả cho GVCN. + Lớp phó Văn thể my: Tổ chức theo dõi, tham gia các hoạt đô nâ g văn hóa, văn nghê â, thể dục thể thao.... do trường, đội, đoàn nhà trường tổ chức,. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 12 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 + Lớp phó đời sống: Thu và chi quỹ lớp và xây dựng kế hoạch khen thưởng, báo cáo thu chi cho lớp trưởng và cho GVCN và công khai trước lớp vào cuối mỗi tháng. + Cờ đo: Giám sát viê âc thực hiê ân nô âi quy của lớp bạn báo cáo kết quả cho thầy Tổng phụ trách Đô âi. + Tổ trưởng: Theo dõi chéo thi đua giữa các tổ, xếp loại đánh giá tổ viên của tổ bạn và báo cáo cho lớp trưởng để tổng hợp, đồng thời báo cáo trước lớp vào tiết sinh hoạt cuối mỗi tuần . + Tổ phó: Quản lý, nhắc nhở các tổ viên trong tổ của mình, phân công trực nhâ ât và kiểm tra viê âc trực nhâ ât của tổ mình. + Từng thành viên trong lớp: Phải thực hiê ân đúng nô iâ quy của lớp, sự quản lý của GVCN, của ban cán sự lớp. Trực nhâ ât theo lịch được phân công. b.11/ Thành lâ êp những nhóm bạn giúp đỡ nhau: Ngay từ đầu năm học, sau khi khảo sát chất lượng đầu năm tôi cho các em lựa chọn để thành lâ pâ các nhóm bạn cùng giúp đỡ nhau trong học tâ pâ và rèn luyê nâ ( Mỗi nhóm từ 2 đến 4 em trong đó có em khá, em yếu). Sở dĩ tôi làm như vâ ây vì sau mỗi năm học tôi thấy các nhóm này phát huy hiê âu quả rất cao, trong mỗi nhóm các em bổ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cả về học tâ pâ , tu dưỡng và rèn luyê ân, nhiều em học yếu hoă âc hay mắc lỗi thì thường được nhóm của mình giúp đỡ, các em không còn mă âc cảm trước bạn bè nữa. b.12/ Sinh hoạt chủ nhiê êm hàng tuần Hàng tuần giáo viên chủ nhiê âm tiến hành tiết sinh hoạt chủ nhiê âm vào tiết 5 sáng thứ 6 hàng tuần. Tiết sinh hoạt rất quan trọng vì đây là thời gian giáo viên chủ nhiê âm tiếp xúc, gần gũi nhất, nhiều hơn với lớp. Theo tôi, Giáo viên chủ nhiệm là chỗ dựa tin cậy nhất cho các em khi gặp các khó khăn trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống, vì vậy buổi sinh hoạt lớp phải đạt được các mục tiêu sau: + Tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái gần gũi sẵn sàng chia sẻ với giáo viên những vướng mắc khó khăn của mình trong quá trình học tập và cuộc sống. + Khích lệ động viên học sinh và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng học tập sẵn sàng tiến bộ. Tự nhận ra các lý do nguyên nhân yếu kém của mình và sẵn sàng khắc phục sửa chữa. GVCN hướng dẫn thêm kỹ năng sống, kỹ năng học tập....thông qua các video.......Vì vậy, ở tiết sinh hoạt lớp chủ nhiê âm tôi “thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt lớp” tổng kết ưu điểm khuyết điểm đánh giá viê âc học tâ pâ của lớp cũng như đề ra những biê ân pháp khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, từ đó xây dựng phương hướng cho tuần tới. Tiết sinh hoạt chủ nhiê âm không nă nâ g nề mà rất cần sự góp ý phê bình góp ý chân tình trên tinh thần xây dựng làm cho tâ âp thể lớp tốt hơn, điều cần nhất là làm cho các em cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 13 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 Tùy vào các buổi sinh hoạt tôi xen kẽ cho các em tổ chức sinh nhật những bạn trong tháng hay xem những đoạn vi deo về giáo dục giới tính hay nói về tình bạn trong học đường,.....(tuy tuần đó các em có nhiều lỗi vi phạm) GVCN cần khéo léo tìm những hình ảnh hay đoạn phim nói đến tâm trạng của các em khi vi phạm một việc gì đó để cho các em biết và tự nhận thức dần. Còn các tiết sinh hoạt bình thường thì tôi hướng cho học sinh làm theo các bước sau: Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 14 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 * Bước 1: 4 tổ trưởng tổng hợp thi đua các cá nhân trong tổ mình trên bảng. * Bước 2: Lớp trưởng đánh giá từng cá nhân trong các tổ (nếu có thành viên thắc mắt về số điểm của mình hay của bạn mình thì lớp trưởng là người điều hành gọi tổ trưởng tổ đó nêu lên những nội dung vi phạm hay những điểm được cộng thưởng đến khi bạn không có ý kiến gì thêm). Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 15 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 * Bước 3: GVCN là người nhận xét cuối cùng (Nêu ưu điểm, khuyết điểm.) của lớp trong tuần qua. Nhắc nhở học sinh vi phạm khuyết điểm, kịp thời uốn nắn điều chỉnh những hành vi tiêu cực của các em. - Giải đáp những ý kiến thắc mắc, xem xét những yêu cầu của học sinh và có thể giải quyết nhu cầu cho các em nếu nhu cầu đó là chính đáng. - GVCN nêu kế hoạch của nhà trường, Đô âi, lịch kiểm tra ......trong tuần và phân công cụ thể cho từng thành viên trong lớp. GVCN lên kế hoạch cho tuần tới Lưu ý: - Trong tiết sinh hoạt lớp thì có 1 bạn (được phân công ) ghi lại những ưu điểm và tồn tại và những kế hoạch trong tuần tới vào sổ nghị quyết của lớp. - Trong một tháng thì có ít nhất 2 lần mời đại điện hội cha mẹ học sinh của lớp hay những cha mẹ các em đạt thành tích nổi bật hay chưa hoàn thành nhiệm vụ trong tuần...lên dự giờ sinh hoạt lớp. ( nhằm để cho phụ huynh thấy được những gì con em mình đạt được hay chưa đạt được để từ đó phối kết hợp với GVCN và GVBM để có biện pháp giáo dục các em.) b.13/ Phối kết hợp giữa lớp chủ nhiê êm với các lực lượng giáo dục khác. b.13.1/ Trao đổi với phụ huynh học sinh. Trong phiên họp phụ huynh đầu năm tôi yêu cầu toàn thể phụ huynh đều có mă ât bằng cách gửi giấy mời trước mô ât tuần. Thông qua phiên họp tôi đã làm các công viê âc sau: - Báo cáo thống kê các mă ât đầu năm. - Thông qua nô iâ quy nhà trường. - Thông qua nô iâ quy của lớp học, xin ý kiến của phụ huynh học sinh. - Thông báo về các khoản thu đầu năm (Tránh viê âc học sinh lợi dụng lấy tiến của cha mẹ để đi chơi). - Bầu ban đại diê ân phụ huynh học sinh: Nhiê ât tình, có thời gian để giúp giáo viên chủ nhiê âm trong suốt năm học. - Kiểm tra lại số điện thoại, chữ kí mẫu trong sơ yếu lý lịch HS và đă âc biê ât trong cuô âc họp phụ huynh đầu năm phụ huynh đã thống nhất với GVCN phối hợp để quản lý các em như: Ví dụ: Đầu năm học 2015- 2016 này phụ huynh đã thống nhất với GVCN phối hợp để quản lý các em 10 nội dung: - Phụ huynh quản lý thời gian ở nhà của các em. - Phụ huynh quản lý các khoản tiền khi đưa cho các em. - Phụ huynh quản lý phương tiê nâ đi lại của các em - Phụ huynh nên cân nhắc kỹ trước khi cho con sử dụng điê nâ thoại di đô nâ g. - Khi con mắc lỗi phụ huynh cần lưu ý đến tính cách đô â tuổi của em để giáo dục. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 16 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 - Phụ huynh cần để ý đến các quan hê â bạn bè của các em ở lứa tuổi này. - Phụ huynh phải hoàn thành các khoản đóng góp theo quy định. - Khi có bức xúc hoă âc khi cần gă âp GVBM phụ huynh nên trao đổi trước với GVCN . - Phụ huynh thường xuyên liên lạc với GVCN, GVBM để nắm tình hình con mình. Nếu trường hợp GV báo là con bỏ học, bỏ tiết đi chơi thì phụ huynh phải đi tìm và đô nâ g viên con mình vào lớp ngay. - Phụ huynh thường xuyên kiểm tra sách vở của các em, đă âc biê ât kiểm tra kết quả rèn luyê ân 2 mă ât của các em thông qua bảng thống kê (theo mẫu). Không chỉ liên hê â qua giấy mời, điê nâ thoại mà tôi còn đến thăm và trao đổi với gia đình học sinh nhất là gia đình các em học sinh cá biê ât. Đối với các em có hoàn cảnh khó khăn tôi thường vâ ân đô nâ g các quỹ để tă nâ g quà. Theo tôi đây là hình thức giáo dục có hiê âu quả cao bởi lẽ qua viê âc đến thăm gia đình học sinh sẽ tạo được sự đồng cảm, thiê ân cảm giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiê âm. Chính mối thiê ân cảm này giúp học sinh phải tự ý thức để xứng đáng với sự quan tâm dạy dỗ của thầy cô. Bên cạnh đó tôi còn đề xuất với ban đại diê ân phụ huynh trong lớp là mỗi tháng cử mô ât bác đến dự buổi lễ sơ kết tháng hoă âc tổng kết học kỳ để phụ huynh nắm được rõ hơn viê âc học tâ pâ và rèn luyê ân của con em mình và ngược lại cũng để các em thấy được rằng mình cần phải cố gắng để đem lại niềm vui cho cha mẹ. Ví dụ : Năm học 2015-2016 em Y A Rôn Ênuôl năm học trước do hay cúp tiết nên bỏ học và thị lại. Trong năm học này mới học được 3 buổi em đã bỏ tiết đi chơi. Tôi đã liên lạc ngay phụ huynh đi tìm và vâ ân đô nâ g em tiếp tục đi học.Rồi 2 tuần trôi qua em lại nghỉ học ở nhà để ngũ và tôi liên lạc ngay phụ huynh và động viên em đi học. khi Y A Rôn Ênuôl đã nhâ ân thấy sự quan tâm của thầy giáo và cha mẹ, em đã dần hiểu ra và từ đó em không bao giờ bỏ tiết và nghỉ học nữa. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 17 Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 9 Ví dụ: Năm học 2015-2016 lớp tôi chủ nhiệm có 5 HS phải thi lại trong hè nên khi thi lại đậu (Trần Văn Hoàng, Lương Bảo Ngọc, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Quốc Đại, Lê Hữu Chung ) ý thức các em ngay trong tuần đầu rất ngố ngược làm tôi phải đau đầu. Đầu tiên tôi gặp riêng từng em tâm sự tìm hiểu nguyên nhân và hứa giúp đở các em và tôi giao cho các em những công việc giúp tôi quản lí lớp như em Lê Hữu Chung tôi giao làm lớp phó lao động, em Nguyễn Quốc Đại âm thầm lặng lẽ theo giỏi các bạn trong lớp hay đi chơi điê ân tử, em Trần Văn Hoàng âm thầm lặng lẽ theo giỏi các bạn trong lớp cúp tiết học chính khóa và học tăng tiết đi đâu làm gì …đều báo lại với GVCN (công việc tôi giao chỉ có tôi và em nhận công việc đó biết thôi)……từ đó tôi xử lý được những lỗi vi phạm của các bạn trong lớp. Vì thế lớp tôi dần dần đi vào quỷ đạo và được thầy cô giáo bộ môn khen. b.13.2/ Phối hợp với Ban Giám Hiê êu nhà trường. Mỗi tháng Ban Giám Hiệu (BGH) tổ chức họp Hội đồng sư phạm mô ât lần đề ra kế hoạch chủ nhiê m â cho GVCN của cả trường cũng như ở các khối lớp. Kế hoạch của BGH chính là “Kim chỉ nam” cho mỗi giáo viên chủ nhiê m â . Đồng thời trong lần họp định kỳ, BGH cũng được nghe những phản ảnh từ GVCN về thuâ ân lợi, khó khăn trong quá trình thực hiê ân hoă âc có ý kiến đề xuất nào tôi trực tiếp gặp BGH để BGH kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Những khó khăn thắc mắc tôi đều xin ý kiến chỉ đạo hoă âc nhận sự giúp đỡ từ phía BGH. b.13.3/ Phối hợp với thầy, cô giáo bộ môn (GVBM). Khác với cấp Tiểu học, ở bậc THCS các em được học rất nhiều môn, mà mỗi môn học là một giáo viên phụ trách. Do đó kết quả học tập cũng như từng hành vi cử chỉ thái độ của các em, GVCN khi mà tự mình nắm bắt, rất cần sự phối hợp, hỗ trợ của với các giáo viên bộ môn. Đây là một hoạt động liên tục, thường xuyên gắn bó thống nhất giữa dạy học và giáo dục. Để sự phối hợp này được nhịp nhàng đồng bộ tôi đã làm các công việc sau: - Thường xuyên thông báo trao đổi với giáo viên bộ môn về tình hình học tập của lớp, cũng như của từng học sinh, để giáo viên nắm bắt được khả năng trình độ của các em mà có phương pháp giảng dạy thích hợp. Từ đó đề ra biện pháp giúp đỡ phù hợp. Còn với những tiết học chính khóa, GVBM cần thường xuyên kiểm tra bài vở và gọi các em phát biểu ý kiến. Những câu trả lời đúng GVBM tuyên dương hoă âc là cô âng điểm để các em có hứng thú trong học tâ âp và không còn phải sợ bị gọi đến tên. Đă âc biê ât khi điểm danh thấyHS bỏ tiết thì GVBM liên lạc ngay với GVCN để có biê nâ pháp giải quyết. - Đối với lớp tôi đề nghị các em mạnh dạn đóng góp ý kiến, nêu những trở ngại trong các bô â môn học trong các môn học đối với GVBM. Các em không nên tự ti giấu dốt, có vấn đề gì chưa rõ cứ nhờ giáo viên bô â môn giúp đỡ. - Tôi thường xuyên kiểm tra sổ đầu bài của lớp rồi trao đổi cùng giáo viên bô â môn về những nhâ nâ xét các tiết học. Tôi đề nghị giáo viên bô â môn ghi thâ ât cụ thể đúng người đúng tô âi để tránh tình trạng chung chung không biết xử lí em nào. Trường THCS Buôn Trấp Người viết: Lê Đăng Bắc Trang 18
- Xem thêm -