Tài liệu skkn PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM TÍCH CỰC HOÁ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC CÁC KIẾN THỨC VỀ “ DỤNG CỤ QUANG HỌC BỔ TRỢ CHO MẮT”(VẬT LÍ 11- CƠ BẢN)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1122 |
  • Lượt tải: 0