Tài liệu Skkn sử dụng phần mềm microsoft powerpoint thiết kế bài giảng hỗ trợ việc dạy học một số tiết thực hành hóa học trung học phổ thông ban cơ bản.

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1337 |
  • Lượt tải: 0