Tài liệu Skkn sử dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học môn khoa học lớp 5 nhằm nâng cao kết quả học tập bộ môn cho học sinh.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 200 |
  • Lượt tải: 0